Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  18 noiembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”

 

 

 

Scurtă descriere

În cadrul obiectivului de investiții se vor realiza următoarele lucrări care vor contribui la creșterea siguranței navigației pe CDMN și CPAMN:

CDMN – lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II, cu lucrări noi de consolidare în zona de platou atât pe malul stâng, cât și pe malul drept pe o lungime cumulată de 2050 ml:

 • BIEF I - km 0+000 – 4+105 (km 64+410 - 60+305)
 • Lucrări de intervenție
 • Reabilitarea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială;
 • Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debușează în canal.
 • BIEF II - Sectorul de luncă, între Cernavodă şi Murfatlar km 4+105 – 41+300 (km 60+305 – 23+110)
 • Lucrări intervenție
 • Refacerea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială.
 • Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debuşează în canal;
 • Lucrări noi
 • Extinderea lucrărilor de consolidare existente pe malul drept din zona km 30 + 430 (km 33+980) prin realizarea unui zid de sprijin din beton armat, cu lungimea cumulată de 40 m, fundat pe piloţi foraţi.
 • Montarea fibrei optice într-o canalizație executată pe malul drept.
 • BIEF II - Sectorul de platou, între Murfatlar si Agigea – km 41+300 – 62+400 (km 23+110 – 2+010)
 • Lucrări intervenție
 • Reabilitarea şi finalizarea lucrărilor de drenare, colectare, dirijare şi evacuare controlată în canal a apelor de exfiltrație şi pluviale,
 • Reabilitarea drumurilor tehnologice de exploatare şi de intervenție;
 • Reabilitarea podurilor de pe drumurile tehnologice peste văile afluente;
 • Finalizarea protecției taluzurilor în crete şi calcare cu elemente prefabricate umplute cu piatra sparta si capac din beton
 • Refacerea taluzelor afectate de ravene
 • Lucrări noi
 • Execuţia de noi lucrări de scurgere şi evacuare a apelor pluviale și de exfiltratie (rigole, descărcători verticali, rigole ranforsate);
 • Lucrări de captare a izvoarelor prin realizarea de măşti/cordoane drenante sau drenuri transversale;
 • Execuție cavalieri pe creasta taluzului (la cota terenului natural)
 • Realizarea lucrărilor de consolidare şi susținere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potențial de instabilitate
 • Plantare arbuști pe taluzurile canalului
 • Drum acces la lucrările noi de consolidare.
 • Montarea fibrei optice într-o canalizaţie executată pe malul drept, adiacent drumului tehnologic de la cota 10 mrMB
 • Execuția unui pod nou la km 53+030 (km 11+380) mal drept la cota terenului natural peste valea Cumpăna – Potârnichea

CPAMN - lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II cu soluția pentru malurile înalte cu plase ancorate si reabilitarea drumurilor existente cu strat de piatra, si anume:

 • Lucrări de intervenție
 • Reabilitarea sistemului existent de scurgere si evacuare a apelor prin dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmata de execuția lucrărilor noi de scurgere si evacuare a apelor pluviale şi de exfiltrație;
 • Reabilitarea apărării de mal din canal;
 • Refacerea taluzelor afectate de ravene;
 • Reabilitarea drumurilor de acces existente (cu strat din piatra spartă) și a podurilor.
 • Lucrări noi
 • Lucrări noi de scurgere și evacuare a apelor;
 • Execuție cavalier la cota terenului;
 • Protecția taluzului în calcar cu plase ancorate;
 • Executare lucrări de consolidare conform secțiunilor tip;
 • Măști/cordoane drenante, drenuri transversale;
 • Amenajare drumuri de acces pe banchetele canalului pentru execuția lucrărilor de consolidare;
 • Plantare arbuști pe taluzurile canalului;
 • Canalizație fibră optică.

        Înainte de începerea lucrărilor pe cele două canale, se va realiza o operațiune de pregătire a amprizei lucrărilor prin eliminarea vegetației crescute pe taluzurile canalelor, din văile afluente care debuşează în canale şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanțuri, rigole), curățire de crengi și alte depuneri (gunoaie), etc, strângerea acestora în grămezi, încărcarea lor şi transportul într-un depozit autorizat.

         Pe toată lungimea aferenta Biefului I si Biefului II se propun lucrări pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a celor două canale, respectiv se propune realizarea lucrărilor de eliminare a obstacolelor din cuneta canalului și curățarea materialului din canal pentru asigurarea adâncimii de navigație corespunzătoare pentru nave/convoaie.

        Lucrările pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a canalului se vor executa sub nivelul apei pentru obținerea formei geometrice proiectate a canalului si vor consta în excavații realizate cu utilaje specifice lucrului la apă.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.11.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2022

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!