Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  11 noiembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement 

 

 

 

Scurtă descriere

La nivel european, o importanță deosebită este acordată reglementărilor privind siguranța navigației, prevenirea poluării şi a pierderii de vieţi omeneşti în transporturile navale, precum și modul de pregătire, perfecţionare şi certificare a celor implicați în această activitate. În acest scop Uniunea Europeană prin organismele sale cu rol în activitatea legislativă elaborează și monitorizează modul de aplicare a legislației din acest domeniu.

O atenție deosebită este acordată activității desfășurate de ambarcațiunile de agrement, în principal în ceea ce privește modalitatea de desfășurare și acordarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, condițiile de certificare și pregătire a celor care desfășoară astfel de activități în sectorul maritim, dar mai ales pe apele navigabile interioare. Acest lucru se datorează faptului că în general căile de navigație interioară deservesc cu preponderență transportul fluvial de mărfuri și pasageri, ambarcațiunile de agrement putând deveni, în absența unor reglementări clare și stricte, un adevărat pericol atât pentru navigația pe căile navigabile interioare, dar și pentru navigația din sectorul maritim.

Prin Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, se stabilesc principii de bază privind certificarea conducătorilor de ambarcațiuni pentru navigația pe căile navigabile interioare.

Reglementările Rezoluției nr. 40/1998, astfel cum a fost amendată, au fost preluate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement. 

În vederea atingerii obiectivelor digitale recomandate de Uniunea Europeană, pentru stocarea fără pierderi de informații, dar și pentru sporirea siguranței în identificarea certificatelor eliberate sub formă de carduri, se impune introducerea obligativității menționării codului QR pe certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, prin modificarea anexei nr. 3 ”Modelul de certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement” la OMT nr. 527/2016.”

În vederea creșterii gradului de siguranță a navigației, este necesar a fi limitată perioada de valabilitate a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement la 10 ani din momentul emiterii, conform OMT nr. 527/2016 valabilitatea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement este nelimitată.

Totodată, pentru asigurarea siguranței navigației în acest sector de activitate, se impune stabilirea vârstei de 16 ani, ca vârstă minimă necesară conducerii ambarcațiunilor de agrement cu putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP, utilizate numai pe căile navigabile interioare. În acest sens, se urmărește și corelarea cu prevederile art. 73 (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența şi înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic, potrivit căruia:

”Toate ambarcaţiunile de agrement propulsate cu motor şi/sau cu vele, cu excepţia celor propulsate prin forţa umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce deţin un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”.

De asemenea, se propune ca Autoritatea Navală Română să transfere competențe căpităniilor zonale/căpităniilor de port în ceea ce privește organizarea examenelor în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, precum emiterii acestora.

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.11.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.11.2022

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!