Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 iulie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea elementelor de cost pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național sau european

 

Scurtă descriere

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport asupra preţului contractelor de achiziţie legal încheiate pentru care finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcţii este comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

De asemenea, conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Totodată, criza generată de virusul SARS-CoV-2, care a dus la declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, a determinat, la rândul ei, o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021. Creşterea de preţ generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcţii a afectat preţul ferm al contractelor de achiziţie încheiate pentru cele trei categorii de contracte, şi anume: contractele de lucrări şi de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice. Creşterea de preţ nu a putut fi avută în vedere de către ofertanţi la data depunerii ofertelor.

În acest context, a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin care au fost instituite anumite măsuri privind ajustarea prețurilor pentru a păstra echilibrul financiar al contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creşterile semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcţii, dar şi de dificultăţi şi întârzieri semnificative în aprovizionarea cu materiale.

Având în vedere prevederile art. 31 din OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,  prin care se stabilește formula de ajustare a prețurilor pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a Ordonanței, ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2) și ale art. 37 din Ordonanță, prin care se stabilește posibilitatea utilizării formulei prevăzute la art. 31 alin. (1) și pentru contractele aflate în vigoare și luând în considerare faptul că, prin adresele primite de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, contractanții solicită ajustarea valorii aferente restului de executat existent la data intrării în vigoare a Ordonanței, precum și reechilibrarea contractuală prin folosirea formulei de ajustare prevăzută la art. 31 din Ordonanță, în detrimentul formulei de ajustare prevăzute în art. 17 alin. (8) litera c1, este necesară stabilirea elementelor de cost și a indicilor de cost pentru cei cu caracter tranzitoriu (pana la publicarea indicilor prevăzuți la art 33 alin 1 din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 64/2022).

Prin prezentul proiect de ordin se urmărește aprobarea elementelor de cost pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național sau European, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la Ordin, pentru cei cu caracter tranzitoriu.

Prin raportare la contextul economic actual, privind creșterile semnificative reflectate în costurile suplimentare generate de implementarea contractelor aferente obiectivelor de investiții de interes national/European, pentru procedurile de atribuire publicate după data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, care au ca obiect execuția lucrărilor sau proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură rutieră și pentru care nu s-a împlinit termenul limită pentru depunerea ofertelor, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor include în documentațiile de atribuire formula de ajustare menționată la art. 31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, folosind elementele de cost și surselor indicilor prevăzuți în Anexa 1.

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 18 iulie 2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19 iulie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!