Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 06.06.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.06.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, este aprobat Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului şi este concesionată administrațiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.

Regulamentul prevede obligativitatea constituirii unei garanții  contractuale privind buna execuție a contractului, acoperind riscul de neplată a chiriei şi având valoarea a 3 chirii lunare. Contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui, dar obligația administrației de predare a infrastructurii de transport naval către locatar se naște numai după data constituirii garanției contractuale.

În Portul Constanța, sediul administrativ al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) este amplasat pe domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

ARSVOM a fost în imposibilitate de a încheia un contract de închiriere cu CN APMC pentru folosința terenului pe care se află bunurile sale din lipsa fondurilor necesare pentru constituirea garanției contractuale.

Potrivit OMTI 1286/2012, în termen de 10 de zile de la semnarea contractului, locatarul are obligația depunerii unei garanții contractuale în cuantum de 3 chirii lunare, în caz contrar contractul fiind reziliat de plin drept.

ARSVOM este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care desfășoară în prezent următoarele activități pentru care este finanțată de la bugetul de stat: 

  • duce la îndeplinire obligaţiile care revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare; 
  • îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină; 
  • execută intervenţii în caz de poluare. 

Astfel cum am arătat mai sus, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ARSVOM se asigură în prezent din alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul MTI, Curtea de Conturi stabilind că ARSVOM nu poate presta servicii comerciale și, pe cale de consecință, nu poate realiza venituri proprii.

Prin urmare, pentru încheierea unui contract de închiriere între CN APMC și ARSVOM, ar fi necesară alocarea de la bugetul ministerului a unor sume care să acopere garanția contractuală în favoarea CN APMC. 

Pentru a nu fi blocate sume de la bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru constituirea unei garanții având valoarea a 3 chirii lunare, se propune modificarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval aprobat prin OMTI nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin exceptarea Agenției Naționale pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, utilizator al infrastructurii de transport naval, de la obligația constituirii garanției contractuale, având în vedere caracterul de instituție publică finanțată exclusiv de la bugetul de stat.

Se va surmonta astfel impedimentul încheierii valabile a unui contract de închiriere cu CN APMC, fiind totodată înlăturate dificultățile întâlnite în procesul de alocare bugetară a sumelor reprezentând valoarea lunară a chiriei pentru terenul avut în folosință de către ARSVOM.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!