Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 16.05.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.05.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Ȋn conformitate cu OMT nr. 615/2015, cu modificările și completările ulterioare, personalul cu funcția mecanic maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf de la CNCF „CFR”SA trebuie format profesional suplimentar la CENAFER, pentru obținerea unui certificat de calificare ȋn meseria de mecanic de locomotivă ȋn vederea obținerii permisului de mecanic de locomotivă.

Până la data de 29 octombrie 2022 autorizațiile emise ȋn baza OMTCT nr. 2262 privind autorizarea personalului cu responsabilități ȋn siguranța circulației care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activități specifice transportului feroviar pentru mecanicii maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, rămân valabile ȋn condițiile ȋn care au fost emise, iar de la data menționata personalul ȋncadrat ȋn funcțiile respective urmează să-şi exercite funcția ȋn baza permisului de mecanic de locomotivă şi a certificatului complementar, ȋn conformitate cu HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri ȋn sistemul feroviar din România, care transpune prevederile Directivei 2007/59/CE.

Conform OMT nr. 615/2015, personalul cu funcția de mecanic maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf de la CNCF „CFR”SA este obligat să obțină permisul de mecanic de locomotivă la termenul stabilit, 29 octombrie 2022, dar nu se poate realiza obținerea permisului, deoarece:

prin prelarea SC Electrificare C.F.R. S.A. în baza hotărârii de divizare parțială publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4771/23.11.2021 Partea a IV-a, CFR SA preia activitatea de întreținere și intervenție la linia de contact, activitate ce înglobează deplasarea echipelor de întreținere și intervenție cu drezinele pantograf din dotare, vehicule feroviare deservite de 297 salariați autorizați în baza OMT 2262/2015;
formarea profesională suplimentară nu se va efectua la termenul prevăzut de OMT 615/2015, pentru personalul care ȋndeplineşte condițiile de studii de către autoritatea competentă – CENAFER pentru obținerea certificatului de calificare ȋn meseria de mecanic de locomotivă, cursul de formare suplimentară are o durată de 800 ore, cu 240 ore instruire teoretică, 80 ore instruire practică şi 480 ore stagiu ȋn producție (aproximativ 24 de saptămȋni);
chiar dacă CENAFER ar avea capacitatea de a scolariza toți salariații în cauză, participarea mai multor persoane la curs ȋn acelaşi timp ar conduce la întreruperea completă a activității de ȋntreținere a căii și a liniei de contact cu maşinile şi utilajele grele de cale.
majoritatea personaluli în cauză au vârsta peste 50 ani, iar timpul necesar continuării studiilor liceale respectiv parcurgerii modulului suplimentar de formare ca mecanic de locomotivă este mai mare decât timpul rămas până la pensionare;
personalul în cauză deservește respectivele vehicule feroviare de peste 20 de ani;
la data autorizări salariaților în cauză ca mecanic maşini grele de cale, mașini grele sudarea căii sau mecanic drezine pantograf, condițiile de studii şi vechime conform reglementărilor ȋn vigoare au fost ȋndeplinite;
personalul ce nu îndeplinește condițiile de accedere la formarea suplimentară ca mecanic de locomotivă va deservi în continuare aceleași vehicule feroviare care nu necesita pregatire profesională cu competente de nivel liceal, iar acestia nu vor fi incluși în programe de formare profesională și certificare la noi tipuri de vehicule feroviare care implică cunoștiințe teoretice și practice mai complexe care ar necesita liceul;
CFR SA deține în parcul propriu mașini grele de cale, mașini grele sudarea căii, drezine UAM, DC, pantograf;
pentru deservirea vehiculelor feroviare din parcul păropriu CFR SA are un număr de 330 mecanici ce dețin permis de mecanic locomotivă;
odată cu modificarea nivelurilor de calificare după HG nr. 918/2013, în structura CFR SA mai sunt 236 salariați cu funcția de mecanic maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf care nu pot accede la formarea profesională suplimentară pentru obținerea certificatului de calificare ȋn meseria de mecanic de locomotivă şi apoi obținerea permisului de mecanic de locomotivă, pentru că nu au studii liceale.
Din cauza acestei situații CNCF „CFR”SA se confruntă cu probleme ȋn ceea ce priveşte activitatea de intervenții, ȋntreținere şi reparații a infrastructurii feroviare cu implicații majore ȋn siguranța circulației.

Pentru desfăşurarea ȋn bune condiții a activității de intervenții, ȋntreținere şi reparații a infrastructurii feroviare, se propune completarea şi modificarea OMT nr. 615/2015 ca pentru personalul autorizat ȋn baza prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor Construcțiilor şi Turismului nr. 2262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ȋşi pot continua activitatea pe baza drepturilor obținute pȋnă la data de 29.octombrie 2025, deoarece:

Deși CFR SA a scolarizat sau este în curs de scolarizare până la acestă dată tot personalul care avea condiții de accedere la cursul suplimentar de mecanic de locomotivă, mai există salariați ce nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate, dar sunt în pragul pensionării;
Prin hotărârea de divizare parțială a SC Electrificare C.F.R. S.A., absorbirea şi preluarea de către CNCF CFR SA a părții desprinse prin divizare în condițiile expuse prin Proiectul de divizare parțială publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4771/23.11.2021 Partea a IV-a, CFR SA preia activitatea de întreținere și intervenție la linia de contact, activitate ce înglobează deplasarea echipelor de întreținere și intervenție cu drezinele pantograf din dotare, vehicule feroviare deservite de 297 salariați autorizați în baza OMT 2262/2015;
Timpul necesar de parcurgere tuturor etapelor de completare de studii, respectiv de parcurgere a cursului suplimentar de mecanic de locomotivă în majoritatea cazurilor, se finalizează după pensionarea personalului în cauză;
personalul în cauză va deservi în continuare aceleași vehicule feroviare care nu necesita pregatire profesională cu competente de nivel liceal, iar acestia nu vor fi incluși în programe de formare profesională și certificare la noi tipuri de vehicule feroviare;
personalul menționat ȋşi desfăşoară activitatea exclusiv pe teritoriul țării.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!