Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 14.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.04.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, transportul feroviar public de călători este prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu de operatorii de servicii publice, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în baza contractului de serviciu public, și este compensat de la bugetul statului.

Contractele de servicii publice în vigoare la acest moment au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1311/2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1260 din 31.12.2021. Potrivit acestui act normativ, compensarea operatorilor de transport feroviar se face incluzând o cotă de profit de maximum 3%.

Politica tarifară actuală a operatorilor feroviari de călători se realizează pe baza următoarelor acte normative:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar.

Art. II din OUG nr. 57/2011 stabilește că:

„(1) Tarifele de călătorie cu metroul și de transport feroviar de călători vor fi ajustate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în condițiile legii. 

   (2) Ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar va avea în vedere următoarele criterii: 

 1. a) raportul dintre subvenția necesară la nivelul prestațiilor cu caracter de serviciu public și subvenția alocată; 
 2. b) evoluția prețurilor la materiile prime, materiale, piese de schimb, în funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică; 
 3. c) evoluția prețurilor la energie electrică și combustibili, atât motorină, cât și uleiuri.”

Ultima modificare a tarifelor de transport feroviar de călători a avut loc la data de 01 septembrie 2013.

Din punctul de vedere al criteriilor de ajustare a tarifelor conform cerințelor minime prevăzute de art. II. din O.U.G. nr. 57/2011, ulterior ultimei ajustări a tarifelor:

 • Evoluția prețurilor la materiile prime, materiale, piese de schimb în funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică pentru perioada septembrie 2013 – noiembrie 2021 este de 127,12 cu un indice al prețurilor de consum de 118,36 pentru servicii;
 • Evoluția prețurilor la energie electrică, combustibili și uleiuri:
 • Evoluția prețurilor la energie electrică:
 • Creșterea accizei la motorină începând cu 1 ianuarie 2021, ceea ce a determinat o creștere cu 2% a prețului unitar de la valoarea de 3753,63 lei/tonă la 3811,63 lei/tonă;
 • Trendul ascendent al cotației FOB - USD care a determinat o creștere a cotației în lei de 39% materializată în creșterea prețului adjudecat pentru achiziția de combustibil a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.” Călători S.A. la valoarea de 4.488,67 lei/tonă în luna aprilie respectiv 4.829 lei/tonă în luna septembrie ceea ce înseamnă o creștere 18 % respectiv 21% raportat la nivelul lunii ianuarie (3811,63 lei/tonă).
 • Prețul la uleiuri a înregistrat creșteri semnificative, de exemplu: 44% pentru ulei de ungere pentru motorul diesel 8-710 G3A, 31% pentru ulei de transmisii (T85W90), 48% pentru ulei pentru motoare Diesel Sulzer M25W40, 23% pentru ulei motor sintetic M10W40.
 • valorizarea euro în raport cu moneda națională, cu consecințe semnificative privind creșterea prețurilor unitare și implicit a nivelului cheltuielilor, având în vedere că peste 80% din sortimentele de piese de schimb componente ale instalațiilor și echipamentelor din dotarea vehiculelor feroviare au proveniență de import;
 • creșterea inflației finele anului 2021 la 7,5% în contextul în care la data întocmirii proiecției bugetare, Banca Națională a României, estima o inflație de 2,5%.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public a fost introdus tariful pentru secția de circulație Anina – Oravița, tarif unic specific pentru călătoria în scop turistic a călătorilor pe această relație de transport.

Secția de circulație Anina – Oravița, operată de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A., este una din cele mai vechi căi ferate montane din sud-estul Europei, cu un potențial turistic deosebit. Caracteristicile constructive ale liniei sunt speciale, în sensul că pe această linie sunt realizate lucrări de artă – podețe și tuneluri cu gabarit limitat, iar curbele au raze foarte mici, ceea ce implică utilizarea unui material rulant special - locomotive și vagoane. Pe această relație călătoriile sunt de regulă în scop turistic, nu sunt solicitări pentru abonamente de călătorie.

Cheltuielile de exploatare pentru trenurile operate pe această secție sunt mult mai mari decât încasările.

În contextul celor prezentate și comparând cu tarifele practicate de alți operatori pe rute feroviare turistice - de exemplu mocănița de pe Valea Vaserului, unde tariful pentru un adult începe de la 75 lei/persoană/dus-întors - considerăm necesar stabilirea unui alt tarif, adaptat costurilor aferente circulației trenurilor pe secția Anina – Oravița. Pentru operarea în condiții cât mai apropiate de echilibru financiar și la un tarif accesibil pentru publicul călător, se propune tariful unic cu valoarea de 24 lei (fără loc rezervat) pentru secția de circulație Anina – Oravița.

Prin proiectul de ordin se propune și reglementarea plății contravalorii călătoriei prin mesaje scurte – SMS. Tarifele de transport care sunt achitate în acest mod pot fi stabilite de operatorii de transport feroviar public de călători și în moneda euro, fiind achitate la cursul băncii cu care colaborează operatorul de transport feroviar public de călători, caz în care tarifele prevăzute în anexa proiectului de ordin pot fi depășite doar pentru a acoperi sumele rezultate din conversia valutară a tarifelor și sumele reprezentând costul serviciilor de mesaje scurte - SMS.

Față de cele prezentate anterior, în temeiul prevederilor art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2011, se propune ajustarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, cu indicele 1,20 respectiv 20%, valori rotunjite la 50 de bani sau 1 leu la tarifele întregi, începând cu 1 iulie 2022.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!