Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 11.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.04.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile Acordului, obligațiile părților contractante (cele două guverne) sunt următoarele:

 • Guvernul României va asigura finanțarea pentru proiectul preliminar al Obiectivului (podul propriu-zis şi cele două sisteme de infrastructură conexă până la punctele de legătură cu infrastructurile rutiere existente pe teritoriul României şi teritoriul R. Moldova), pentru construcția podului propriu-zis şi construcția infrastructurii conexe inclusiv a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul României, inclusiv evaluarea impactului de mediu
 • Guvernul R. Moldova va asigura finanțarea pentru construcția infrastructurii conexe de pe teritoriul Republicii Moldova și va furniza informațiile privind factorii de mediu de pe teritoriul statului său, necesare efectuării evaluării impactului asupra mediului
 • Obligații comune ale celor două părți contractante, prin care părțile vor:
 • asigura terenul de construcție pe teritoriul statului său, care va fi exonerat de orice drepturi reale sau de orice alte pretenții de drept de proprietate ale terților (inclusiv pentru facilitățile existente şi instalațiile aparținând Obiectivului)
 • facilita accesul la acesta, în conformitate cu programul de construcție şi va facilita obținerea aprobărilor, avizelor sau autorizațiilor de construcție legate de Obiectiv
 • încuraja participarea firmelor naționale la toate activitățile. Aceste activități vor fi desfășurate într-o manieră deschisă şi transparentă;
 • lua toate măsurile necesare pe perioada construirii, exploatării, întreținerii şi reparării Obiectivului pentru prevenirea deteriorării stării/potențialului corpului de apă de suprafață aferent precum şi de protecție împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor acestuia
 • asigura că pe perioada construirii, exploatării, întreținerii şi reparării Obiectivului sunt respectate prevederile naționale și internaționale în domeniul protecției mediului, inclusiv în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, protecția apelor râului Prut, precum și protecția habitatelor și a speciilor și vor asigura evaluarea comună a impactului asupra mediului pe care îl are Obiectivul
 • stabili un sistem de control în punctele internaționale de trecere a frontierei Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova) pentru traficul internațional de persoane, precum şi pentru traficul internațional de mărfuri cu respectarea prevederilor legislației bilaterale în vigoare şi a legislației interne în vigoare pe teritoriul fiecărui stat
 • încheia acorduri bilaterale subsecvente stabilind:
 • modul de colectare şi de distribuire a veniturilor;
 • organismul însărcinat cu auditul general (calcularea şi contabilitatea costurilor şi alte activități legate de audit);
 • alte probleme legate de exploatarea, întreținerea şi repararea Obiectivului.Ulterior dării în exploatare a podului, părțile contractante vor stabili de comun acord oportunitatea şi necesitatea aplicării unor tarife de trecere şi nivelul acestora, precum şi modul de încasare şi distribuire a tarifelor încasate.

Odată cu punerea podului în funcțiune, România va deveni proprietarul podului propriu-zis, a infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul său şi a punctului de trecere frontieră de pe teritoriul României, iar Republica Moldova va deveni proprietarul infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul său şi a punctului de trecere frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova.

Părţile contractante, ulterior dării în exploatare a Obiectivului, se angajează să ia măsuri de întreținere și reparare a acelei părți de infrastructură aflate în proprietatea sa.

Acordul reglementează ca o dată la 2 ani să fie realizate Auditul tehnic şi, respectiv, auditul financiar asupra Obiectivului şi modul de suportare al cheltuielilor cu aceste audituri.

Autoritățile Competente pentru implementarea Acordului vor fi:

- pentru Guvernul României:  - Ministerul Transporturilor  și Infrastructurii şi

- Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

- Ministerul Finanțelor Publice prin  Autoritatea Vamală Română

- pentru Guvernul R. Moldova: - Ministerul Infrastructurii. Și Dezvoltării Regionale

- Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

- Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal

În baza Acordului se va înființa o Comisie mixtă care va avea ca scop coordonarea tuturor activităților referitoare la proiectarea şi construirea Obiectivului. Ulterior dării în folosință a Obiectivului, Comisia Mixtă va avea ca scop analizarea modulului de exploatare, întreținere și reparare pe baza raportului auditului tehnic, stabilind măsuri corespunzătoare. Comisia Mixtă va avea 2 copreședinți din cadrul Autorităților Competente, la nivel de secretar de stat pentru Guvernul României și, respectiv, ministru adjunct pentru Guvernul R. Moldova.

Acordul nu aduce atingere drepturilor şi obligațiilor părților care rezultă din alte acorduri internaționale la care cele două state sunt părți, inclusiv drepturilor şi obligațiilor României care decurg din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

 

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!