Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 02.03.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.03.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018 a transpus Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10 iulie 2018.

Ulterior acest ordin a fost modificat şi completat urmare a amendării în mod repetat a Directivei (UE) 2016/1629.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare (CESNI), instituit la 3 iunie 2015 în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR), cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul, a adoptat, un nou standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, standardul ES-TRIN 2021/1.

De asemenea, urmare a comunicărilor diverselor state membre ale Uniunii Europene a fost actualizată lista căilor navigabile interioare ale Uniunii. Prin urmare, Directiva (UE) 2016/1629 a trebuit modificată în consecință.

Astfel, a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2021/1308 al Comisiei din 28 aprilie 2021 de modificare a anexelor I și II la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modificarea listei căilor navigabile interioare ale Uniunii și a cerințelor tehnice minime aplicabile construcțiilor navale.

Acest regulament menţionează la art. 2 necesitatea aplicării noi ediţii a standardului tehnic ce conţine cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară ES-TRIN 2021.

Ca modificări mai importante introduse prin standardul ES-TRIN 2021/1 faţă de ediţia anterioară sunt modificarea reglementărilor privind distanța de siguranță, bordul liber și scările de pescaj, stingătoarele portabile, uşile încăperilor de locuit, echipamentul navelor de agrement, încăperile de maşini la navele de pasageri, coborârea celor două praguri ale nivelului de zgomot pentru o navă aflată în voiaj sau staţionară, utilizarea echipamentului personal de protecție auditivă, introducerea reglementărilor referitoare la bateriile litiu-ion, alimentarea cu gaz natural lichefiat (GNL), recunoașterea unei ancore speciale cu masă redusă, clarificările privind valabilitatea certificatului Uniunii pe Rin, actualizarea referințelor la standardele europene și internaționale şi a prevederilor tranzitorii.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, devine necesară introducerea în legislaţia română a prevederilor acestui regulament.

Prin acest proiect de act normativ se va abroga Anexa nr. 1 a OMT nr. 1472/2018, în continuare aplicându-se Anexa I a Regulamentului delegat (UE) 2021/1308 și se va modifica Anexa nr. 2 a OMT nr. 1472/2018 cu amendamentele ES-TRIN 2021/1 ce au fost adoptate la 28 octombrie 2021 de către CESNI ca și ”Sumarul modificărilor aduse cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară incluse în proiectul ES-TRIN 2021”, ce au fost publicate pe site-ul CESNI.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Versiune îmbunătățită - publicat 14.03.2022

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!