Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 15.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.02.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Ca urmare a analizei efectuate la nivelul direcției de specialitate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii asupra aspectelor constatate de Curtea de Conturi a României cu privire la efectuarea inspecțiilor la nave pentru eliberarea certificatelor ,,gas free”, a reieșit  necesitatea și oportunitatea reglementării acestora în condiții de eficiență economică, precum și imperativul corelării legislației secundare cu legislația primară națională în domeniu.

Inspecțiile de siguranță a navigației și securitate a navelor fac parte din atribuțiile statului român, prin Ministerul Transporturilor, astfel cum stabilește art. 5 din OG 42/1997 privind transportul naval:

,,Ministerul îşi exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare privind activităţile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare a infrastructurii de transport maritim şi pe căi navigabile interioare, a navelor, a activităţilor de transport naval, a activităţilor conexe şi a activităţilor auxiliare acestora, precum şi a personalului care efectuează aceste activităţi, prin Direcţia generală transport naval din cadrul ministerului, denumită în continuare direcţie.

Autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor este, potrivit art. 7 din OG. 42/1997 privind transportul naval, Autoritatea Navală Română, autoritate ce are printre atribuţii efectuarea inspecţiilor şi controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti.

În același sens sunt și dispozițiile art. 1, alin. (1) din HG 1133/2002 potrivit cărora Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, afșată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Față de dispozițiile legale sus menționate coroborate cu prevederile O.G. 19/1997 privind transporturile și având în vedere riscurile implicate de operațiunile ce se desfășoară în apele naționale navigabile și în porturile românești, la nave și la terminalele de operare a acestor categorii de produse, se impune ca

- inspecția înaintea începerii operării la navele care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate,

- supravegherea respectării procedurilor de operare în siguranță la navele transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate,

- inspecția terminalelor de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide în vrac și gazelor lichefiate,

- inspecția în vederea emiterii certificatului de gas free la navele maritime și la navele de navigație interioară, precum și

- inspecția în vederea emiterii certificatului de hot work la navele maritime și la navele de navigație interioară,

să se efectueze sub stricta supraveghere și controlul statului român, prin personal de specialitate, astfel încât riscul producerii de accidente (explozii la bordul navelor și/sau în terminalele de operare) ce pot avea consecințe grave de pierderi de vieți omenești, pierderi materiale importante și de poluarea mediului înconjurător să fie eliminat.

În prezent, conform OMT 813/2008 privind procedurile de inspecţie şi supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate şi substanţe lichide nocive în terminalele din porturile româneşti,  inspecțiile pentru eliberarea certificatelor gas free pot fi efectuate și de către agenți economici autorizați, situație ce lasă sub sfera de control a statului toate riscurile pe care le implică transportul maritim și fluvial de produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate.

În acest context, s-a constatat lipsa responsabilizării agenților economici privați prin condițiile de autorizare, sub aspectul capacității profesionale/ tehnice și sub aspectul răspunderii în caz de accidente.

Mai mult, reglementarea actuală a creat premisele unor disfucționalități majore în ceea ce privește controlul statului asupra inspecțiilor pentru emiterea certificatelor gas free și hot work, în sensul în care inspecția se efectuează în mod discreționar, numai la cererea navei (având deci caracter opțional) și fără a exista o evidență clară a numărului de inspecții efectuate de agenții economici privați, a tipului navelor inspectate sau a certificatelor eliberate.

Sub aspect economic, astfel cum a fost constatat și de către Curtea de Conturi a României, efectuarea de către Autoritatea Navală Română a inspecțiilor pentru eliberarea certificatelor gas free și hot work prin personal propriu de specialitate, va conduce la suplimentarea veniturilor instituției, asigurându-se respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice.

Sub aspectul resurselor umane, raporat la veniturile pe care le generează inspecțiile pentru gas free, costurile pentru efectuarea acestora de către ANR prin personal propriu specializat sunt considerabil reduse, fiind limitate la cheltuieli cu salariile inspectorilor (remunerați conform legii salarizării unice în sectorul bugetar) și cheltuieli cu materialul necesar eliberării certifcatelor gas free.

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!