Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 11.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.02.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Conform recomandărilor expertizei tehnice, a necesităţii adaptării soluţiilor tehnice aprobate la cerinţele ulterioare necesare în teren pe timpul execuţiei, asigurării cerinţelor de calitate şi stabilitate, alinierea la normele, normativele  actualizate, la recomadărilie auditului de siguranţă rutieră, principalele categorii de lucrări prevăzute,  pentru care a devenit necesară extinderea, sunt  de tipul :

 • înlocuirea stratului de formă din pământ tratat cu var cu strat din pământ tratat cu lianţi hidraulici;
 • decaparea şi refacerea straturilor rutiere pe zonele unde s-au constatat degradări, contaminări cu vegetaţie sau pământ;
 • suplimentarea amplasamentelor pentru parapeţii de siguranţă;
 • în zonele de rambleu, dupa curăţarea şi decopertarea stratului contaminat pe minim 20 cm, se execută umpluturi cu material corespunzător şi trepte de înfrăţire cu înalţimea de maximum 20 cm pentru asigurarea stabilităţii taluzelor în timp;
 • pe perioada execuţiei au fost luate măsuri de profilare a şanţurilor de la baza taluzelor, sporirea măsurilor de asigurare a scurgerii apelor pluviale, pentru evitarea degradării taluzelor;
 • pentru realizarea straturilor de mixturi asfaltice, caracteristicile acestora au fost adaptate prevederilor normativului specific în vigoare;
 • pe perioada execuţiei au fost necesare suplimentări ale măsurilor de îmbunătăţire a terenului de fundare, ale capacităţii portante pentruîndeplinirea cerinţelor de calitate impuse prin proiect, fiind interceptate zone cu pământuri moi cu consistenţă scăzută şi acumulări ale apei subterane ce nu au putut fi cuantificate la detaliu în cadrul expertizei şi a estimărilor prealabile. Aceste situaţi au condus la excavaţii suplimentare, realizare de blocaje din piatră brută pe sectorul km 0+000 – km 0+160; îmbunătăţirea cu lianţi hidrauluici a pământurilor utilizate la realizarea rampelor pasajului peste C.F. de km 7+251, prin execuţia de asize din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici de câte 30 cm la fiecare metru de umplutură şi îmbunătăţirea terenului de fundare sub rampe prin stabilizarea părţii superioare a terasamentului cu lianţi hidraulici pe 30 cm.

Valoarea restului de executat s-a revizuit, cu suma de 7.419 mii lei din care pentru C+M 6.941 mii lei (cu redistribuiri între capitole/subcapitole ale devizului general), pentru implementarea categoriilor de lucrări recomandate  prin  expertiza tehnică, proiectul tehnic, rezultatele determinărilor, adaptarea la condiţiile din teren, a prevederilor normativelor tehnice, a legislaţiei privind garantarea salariului minim în construcţii. 

         Având în vedere cele mai sus menționate, în temeiul art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul proiect de act normativ se propune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 539/2018.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!