Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 12.01.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.01.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

2. Schimbări preconizate Descrierea investiției
Traseul autostrăzii este amplasat pe raza administrativă a localităților: Buzău, Râmnicu Sărat, Vadu Pașii, Cochirleanca, Ziduri, Valea Râmnicului, Râmnicelu din județul Buzău și a localităților: Focșani, Odobești, Sihlea, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoacă, Vânători, Câmpineanca, din județul Vrancea.
Suprafață totala a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrările autostrăzii este de 1.138 ha, aparținând atât proprietății domeniului public national și local cât și persoanelor fizice și juridice.
Principalele soluţii tehnice
Soluțiile tehnice adoptate au la bază normele, normativele în vigoare, investigațiile și studiile de teren topografice, geotehnice, hidrologice și hidraulice, studiul de trafic, determinări de laborator și calcule de dimensionare specifice.
Elementele geometrice în plan și în profil longitudinal sunt adaptate pentru viteza de proiectare de 140 km/h.
Traseul în plan
Traseul în plan are lungimea de 82,44 km, este împărțit în 4 loturi:
 Lotul 1 km 0+000 – km 4+600 – Buzău (Autostrada Ploiești - Buzău) - Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2), cu lungimea 4,60 km;
 Lotul 2 km 4+600 – km 35+400 – Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2) – Ramnicu Sărat (DN 22), cu lungimea 30,80 km;
 Lotul 3 km 35+400 – km 71+500 – Ramnicu Sărat (DN 22) – Mândrești Munteni (DN 23), cu lungimea 36,10 km;
 Lotul 4 km 71+500 – km 82+440 – Mândrești Munteni (DN 23) – Focșani Nord (DN 2), cu lungimea 10,94 km.

Lotul 1: Buzău (Autostrada Ploiești - Buzău) și Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2)
Traseul lotului 1 aferent autostrăzii Buzău – Focșani începe la ieșirea din nodul rutier de tip B prevăzut în proiectul Autostrăzii Ploiești - Buzău, nod prin care se realizează legătura dintre Autostrada și Drumul National DN 2B. Începând cu km 0+497, pe o lungime de cca 1150,00 m sectorul rutier supratraversează situl ROSCI0103 cât și a răului Buzău inclusiv brațul aferent acestuia, prin intermediul unui pod cu grinzi continue metalice. În continuare, traseul studiat străbate intravilanul comunei Vadu Pașii, în partea de sud - est a acesteia, tipul terenului ocupat fiind încadrat în „zona cu restricții până la elaborare PUZ” și supratraversează cu un pasaj de drumul județean DJ 203K. Zona ocupată din intravilanul localității Vadu Pașii nu afectează construcții, demolări de locuințe sau strămutări de proprietăți. În dreptul km 3+934 este prevăzut un nod rutier de tip B, care asigură legătură cu drumul național DN 2, în partea de Nord a orașului Buzău, printr-un drum de legătură de aproximativ 7,75 km. Drumul de legătură propus este prevăzut cu o bandă pe sens. Nodul rutier propus asigură legătură autostrada - drumul județean DJ 203K - drumul național DN2.
Lungimea Lotului 1 este de 4,60 km și se desfășoară între km 0+000 – km 4+600.
Lotul 2: Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2) – Ramnicu Sărat (DN 22)
Traseul se continuă pe direcția Nord - Est printre localitățile Boboc și Târlele, fără să afecteze intravilanul acestora și traversează o serie de canale de irigații existente, drumul comunal DC 14 la km 11+570, drumul județean DJ 220 la km 15+000, o serie de drumuri agricole pentru care va redirecționa accesul către pasajele de la km 15+000 și 22+420, pârâul Sineștilor la km 23+000 și drumul comunal DC 10 la km 25+500. În continuare, traseul continuă spre municipiul Râmnicu Sărat, fiind supratraversat de drumul județean DJ 203 la km 26+900, de drumul județean DJ 203A la km 30+450 și de DJ 203P la km 32+520, urmând să supratraverseze răul Râmnicu Sărat la km 33+250 și drumul național DN 22 la km 33+670. În dreptul km 34+875, este prevăzut un nod rutier de tip B, proiectat pentru viteza de 60 km/h, nod care asigură legătură pe toate direcțiile cu drumul national DN 22.
Lungimea Lotului 2 este de 30,80 km și se desfășoară intre km 4+600 – km 35+400.
Lotul 3: Ramnicu Sărat (DN 22) – Mândrești Munteni (DN 23)
Traseul se continuă pe direcția Nord, fiind supratraversat de drumul județean DJ 202 la km 35+950 și de drumul comunal DC 1B la km 41+700. La km 45+455 este limita teritorial – administrativă între județele Buzău și Vrancea, traseul întâlnind în continuare DJ 202E la km 47+330, canalul Siret – Bărăgan la km 50+000 și drumul național DN 2N la km 52+500. În dreptul km 53+310, este prevăzut un nod rutier de tip B, proiectat pentru viteza de 60km/h, nod care asigură legătură pe toate direcțiile cu drumul național DN 2N. Traseul, continuă prin Estul localității Slobozia Ciorăști și supratraverseaza drumul județean DJ 205R și pârâul Râmna în dreptul km 63+100. În continuare traseul se continuă pe direcția Nord, supratraversand o serie de canale, râul Milcov la km 69+720 și drumul național DN 23A la km 70+407.
Lungimea Lotului 3 este de 36,10 km și se desfășoară între km 35+400 – km 71+500.
Lotul 4: Mândrești Munteni (DN 23) – Focșani Nord (DN2)
La km 72+650, este prevăzut un nod rutier de tip B, care asigură legătură cu drumul național DN 23, în zona localității Mândrești. În continuare autostrada Buzău – Focșani, traversează zona inundabilă a râului Putna, între km 73+200 - km 75+800, supratraversează drumurile județene DJ 204D și DJ 205P, la km 75+730 respectiv km 76+268 și continuă în spre partea de Nord a Municipiului Focșani. La km 80+816, autostrada supratraverseaza drumul județean DJ 204E. La km 81+300, este prevăzut un nod rutier de tip B, proiectat pentru viteza de 60km/h, nod care asigură legătura cu drumul național DN2 și Centura de Ocolire din zona de nord a municipiului Focșani, (proiect elaborat de Iptana S.A., în anul 2009). Acest proiect a fost considerat că parte componentă în prezenta investiție, Autostrada Buzău – Focșani și face legătura între drumul național DN 2 și DN 2D.
Lungimea Lotului 4 este de 10,94 km și se desfășoară între km 71+500 – km 82+440.

Profilul longitudinal
În corelare cu caracteristicile morfologice ale zonelor traversate, cotele liniei roșii au fost proiectate astfel încât să asigure gabaritul necesar traversării altor categorii de drumuri, linii de cale ferate și cursuri de ape cu asigurarea nivelului debitului de asigurare de 2%. De la începutul traseului și până la sfârșitul lui, linia roșie prezintă o succesiune de racorduri verticale convexe și concave, valoarea minimă folosită pentru curbele concave este de 18.000 m și valoarea minimă folosită pentru curbele convexe este de 35.000 m.
Declivitatile au valori cuprinse între 0,3% și 2%.

Profilul transversal
Autostradă - profil trasversal tip :
Platformă: 26,00 m, din care:
-partea carosabilă (2 căi unidirecționale): 4x3,75 m;
-zona mediană: 3,00 m;
-benzi de ghidare: 4x0,50 m;
-bandă de staționare de urgență 2x2,50 m;
-acostament 2 x 0,5m, în zonele unde sunt necesare parapete, platforma se lărgește cu 2 x 1,70 m = 3,40 m.
Drumuri de clasă tehnică III:
Lățimea platformei este de 9,00 m, din care 2x3,50 m lățime parte carosabilă, 2x1,00 m lățime acostamente, din care 2x0,50 m lațime benzi de încadrare.
Drumuri de clasă tehnică IV:
Lățimea platformei este de 8,00 m, din care 2x3,00 m lațime parte carosabilă, 2x1,00 m lățime acostamente, din care 2x0,25 m lățime benzi de încadrare.
Drumuri de clasă tehnică V:
Lățimea platformei drumului este de 5,00 m, din care 4,00 m lățime parte carosabilă, 2x0,50 m lățime acostamente.

Structura rutieră
Pentru dimensionarea structurii rutiere pe autostradă a fost utilizat traficul de calcul Nc = 8697 m.o.s. pentru perioada de perspectivă de 20 ani.
Structura rutieră semirigidă:
- 4 cm strat de uzură MAS 16 rul. PMB 45/80;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg. PMB 45/80;
- 8 cm strat de baza AB 31,5 baza 50/70;
- 25 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment;
- 35 cm strat inferior din balast;
- 20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici
Pentru impermeabilizarea zonei mediane se prevăd: 4 cm strat de uzură tip BA 16 și 12 cm strat balast stabilizat cu lianți hidraulici realizați pe fundația din balast și stratul de formă al autostrăzii.
Structura rutieră pentru drumuri de clasă tehnică III:
- 4 cm strat de uzură tip MAS 16;
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
- 8 cm strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5;
- 20 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;
- 30 cm strat inferior de fundaţie din balast;
- 15 cm strat de formă.
Structura rutieră pentru drumuri de clasă tehnică IV:
- 4 cm strat de uzură tip MAS 16;
- 8 cm strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5;
- 20 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;
- 25 cm strat inferior de fundaţie din balast;
- 15 cm strat de formă.
Structura rutieră pentru drumurile de clasă tehnică V este alcatuită din 25 cm strat de balast, iar pentru rampele pasajelor de pe aceste drumuri structura rutieră se va amenaja cu : -4 cm strat de uzură tip MAS 16; - 15 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri; - 25 cm strat inferior de fundaţie din balast.
Drumuri de întreținere
Drumurile pentru accesul utilajelor de întreținere au o lațime de 3,50 m, sunt amplasate adiacent șanțurilor de la baza taluzului, au un sistem rutier alcătuit din 15 cm piatră spartă și 10 cm balast.

Lucrări de colectarea și evacuarea apelor
Apele pluviale se vor colecta în șanțurile trapezoidale laterale. Pe zonele de rambleu s-au prevăzut rigole de acostament sau la marginea acostamentului. Pe taluze sunt prevăzute casiuri din 30 m în 30 m, iar pentru descărcarea rigolelor de pe berme s-au prevăzut casiuri din 150 m în 150 m. Apele colectate de pe platforma autostrăzii se dirijează către zone prevăzute cu decantoare de grăsimi.
Pe traseul de autostradă sunt prevăzute 32 de podețe, din care: 23 de podețe tip C2; 3 podețe tip C2’ și 6 podețe tip D5. În cadrul amenajărilor de la Nodurile rutiere sunt prevăzute 42 de podețe, din care: 40 de podețe tip C2’ și 2 podețe de tip D5.

Noduri rutiere
Pe traseul Autostrăzii Buzău – Focșani sunt prevăzute 6 noduri rutiere de tip B, respectiv:
1. Nod rutier Buzău Nord – km 3+935, la intersecție cu drum legătură cu DN2 și drumul județean DJ 203K, nodul rutier este alcătuit din două sensuri giratorii prevăzute pe drumul de legătură la km 5+650, respectiv 7+750, are prevăzute 4 bretele rutiere, Bretele unidirecționale.
2. Nod rutier Râmnicu Sărat – km 34+875, la intersecția cu DN 22, este un nod rutier de tip trompetă, are prevăzute 4 bretele rutiere
3. Nod rutier Caiata – km 53+293, la intersecția cu DN 2N, este un nod rutier de tip trompetă, are prevăzute 4 bretele rutiere
4. Nod rutier Slobozia Ciorasti – km 62+992, la intersecția cu DJ 205R, este nod rutier de tip semitrefla cu 2 sensuri giratorii prevăzute pe DJ 205R, are prevăzute 4 bretele rutiere
5. Nod rutier Mândrești – km 72+650, la intersecția cu DN 23, nodul rutier propus este format dintr-un pasaj care supratraversează drumul național peste sensul giratoriu oval prevăzut pe drumul național. Acesta este alcătuit din 8 bretele, 4 bretele principale care asigură legătură între Autostrada Buzău – Focșani și sensul giratoriu și 4 bretele secundare care asigură legătură directă de dreapta între bretelele principale și drumul național DN 23
6. Nod rutier Focșani Nord – km 81+300, la intersecția cu care asigură legătura cu drumul național DN 2 și Centură Ocolitoare Focșani Nord, nod tip trompetă are prevăzute 4 bretele rutiere
Lucrări poduri și pasaje
Dimensionarea structurilor a fost efectuată pentru încărcările cu sarcini prevazute de EUROCOD pentru convoaiele de calcul LM 1, LM2, iar podurile au fost verificate hidraulic pentru debitul de Q = 2%.
Durata de viață a celor 41 de structuri proiectate este de 100 ani.
Sunt prevăzute 41 de structuri: 23 poduri pe autostradă; 15 structuri peste autostradă; 3 pasaje pe autostradă peste calea ferată.
La traversarea obstacolelor, s-au respectat următoarele gabarite pe verticală:
• drumuri naționale, autostradă – 5,50 m;
• drumuri clasificate DJ, DC și drumuri neclasificate – 5,00 m;
• linii CF – 7,50 m;
• cursuri de apă – 1,00 m deasupra nivelului apei (NAQ 2%).
- Podurile și pasajele situate pe autostradă vor asigura câte o parte carosabilă de 12,00 m pentru fiecare sens de mers;
- Structurile amplasate pe drumurile naționale și drumurile județene ce traversează autostrada vor asigura câte o parte carosabilă de 7,80 m;
- Structurile amplasate pe drumurile comunale și agricole ce traversează autostrada vor asigura câte o parte carosabilă de 7,00 m;
- Între partea carosabilă și trotuare, vor fi prevăzuți parapeți metalici de siguranță cu nivel de protecție foarte ridicată H4b conform ”Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranță circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi” - indicativ AND 593/2012;
- Bordurile amplasate la marginea părții carosabile sunt din piatră albă cu durabilitate sporită la acțiunea agenților de degivrare;
- Pasajele peste căi de comunicație (DN, DJ și CF), sunt prevăzute cu panouri de protecție spre exterior;
- Alcătuirile constructive ale podurilor și pasajelor sunt de tip: casete din beton armat, grinzi din beton precomprimat, grinzi mixte în conlucrare cu platelaj din beton armat;
- Calea pe poduri și pasaje este alcătuită din următoarele straturi: 2x4 cm asfalt turnat dur ATD 16; 3 cm protecție hidroizolație BA8; 1 cm hidroizolație, conform preverilor ,,Normativului privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod” – indicativ AND 546/2013;
- Infrastructurile sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați de diametru mare, cu excepția structurilor casetate din beton armat.
- Podurile și pasajele sunt racordate cu terasamentele prin intermediul sferturilor de con sau aripilor, în funcție de configurația terenului, oblicitate sau înălțimea rambleului, respectiv plăci de racordare;
- Racordarile cu terasamentele sunt prevăzute cu scări pentru acces și casiuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- Pentru pasajele peste CF (magistrala 500) se respectă prevederile din avizele de specialitate: se montează sisteme de ghidare-parapete de siguranță capabile să preia forțele de izbire ale autovehiculelor grele, pentru a evita căderea acestora peste calea ferată; excavațiile pentru fundațiile pilelor sau culeelor se execută cu sprijiniri pentru a nu afecta terasamentul căii ferate; se asigură colectarea și dirijarea apelor meteorice de pe pasaje în afara zonei CFR fără a afecta terasamentul căii ferate.
Centralizator poduri și pasaje
Nr. Crt Poz. Km. Obstacol Deschideri (m)/ schemă statică
1 0+478 Pod peste râul Buzău 50+70+50+3x(50+3x70+50)+50+
+2x70+50 – grindă continuă
2 2+807 Pod peste DJ 203K Vadu Pașii - Scurtesti 30 – grindă simplu rezemată
3 3+935 Pod pe drum de legătură 24+40+24 – grindă continuă
4 7+600 Pod pe drum de exploatare 24+40+24 – grindă continuă
5 11+543 Pod peste DC 14 40 – grindă simplu rezemată
6 14+981 Pod peste DJ 220 40 – grindă simplu rezemată
7 22+420 Pod pe drum de exploatare 24+40+24 – grindă continuă
8 22+983 Pod peste pârâul Sinestilor/Valea Boului 24 – grindă simplu rezemată
9 23+510 Pod pe DC 10 24+40+24 – grindă continuă
10 25+594 Pod peste canal 24 – grindă simplu rezemată
11 26+920 Pod pe DJ 203 40+60+40 – grindă continuă
12 30+453 Pod pe DJ203A 24+40+24 – grindă continuă
13 32+527 Pod pe DJ203P 24+40+24 – grindă continuă
14 32+942 Pod peste răul Râmnicu Sărat și DN 22 50+70+50+2x(50+3x70+50) – grindă continuă
15 34+875 Pod la nod rutier DN22 24+40+24 – grindă continuă
16 35+956 Pod pe DJ202 24+40+24 – grindă continuă
17 38+482 Pod peste canal 24 – grindă simplu rezemată
18 40+500 Pod peste pârâul Cotatcu 40 – grindă simplu rezemată
19 41+700 Pod pe DC1B 24+40+24 – grindă continuă
20 44+271 Pod peste Valea Ciresului 24 – grindă simplu rezemată
21 47+342 Pod pe DJ202E 24+40+24 – grindă continuă
22 51+375 Pod peste pârâul Slimnic 40 – grindă simplu rezemată
23 52+510 Pod pe DN 2N 40+60+40 – grindă continuă
24 53+293 Pod la nod rutier DN2N 24+40+24 – grindă continuă
25 56+692 Pod pe drum de exploatare 24+40+24 – grindă continuă
26 59+912 Pod pe drum de exploatare 24+40+24 – grindă continuă
27 62+991 Pod peste DJ 205R și pârâul Ramna 39.85+2x40.10+2x30.10+4x40.10+39.85 – grindă simplu rezemată
28 66+204 Pod peste canale 2x30 – grindă simplu rezemată
29 67+008 Pod peste pârâul Argintu 40 – grindă simplu rezemată
30 69+651 Pod peste râul Milcov 39.75+40+39.75 – grindă simplu rezemată
31 70+225 Pod peste canal 24 – grindă simplu rezemată
32 70+385 Pod peste DN 23A 30 – grindă simplu rezemată
33 72+599 Pod peste DN 23 2x39.75 – grindă simplu rezemată
34 74+034 Pod peste canal Cacaina Nouă 24 – grindă simplu rezemată
35 75+702 Pod peste DJ 204D 40 – grindă simplu rezemată
36 76+241 Pod peste DJ 205P 40 – grindă simplu rezemată
37 80+793 Pod peste DJ 204E 30 – grindă simplu rezemată
38 81+289 Pod peste Bretea 1 – Nod rutier Focșani Nord 40 – grindă simplu rezemată
39 4+011 (pe drum de legătură) Pasaj superior pe drum de legătură peste CF500 40+4x60+40 – grindă continuă
40 0+932 (pe drum de legătură) Pasaj superior pe drum de legătură peste CF500 39.75+40+2x39.825+2x40+39.75– grindă simplu rezemată
41 0+157 (pe DN 2N) Pasaj superior pe DN 2N peste CF500 40 – grindă simplu rezemată

Dotări ale autostrăzii
Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) și Centru de Informare și
Monitorizare (CIM)
Sunt prevăzute două Centre de Întreținere și Coordonare, primul adiacent Nodului rutier Râmnicu Sărat, la km 33+650, al doilea adiacent Nodului rutier Slobozia Ciorăști, la km 63+000. Centrul de Întreținere și Coordonare se amplasează astfel încât să se administreze maxim 30 de km de autostradă.
Toate spațiile de servicii aferente vor fi prevăzute cu sistem de iluminat public/ panouri fotovoltaice.
Centrele de Întreținere și Coordonare sunt prevăzute cu clădiri administrative și operaționale, parcări, garaje, magazii, rezervoare de carburanți și apă, puț forat, instalații, canalizare, rampe și platforme, spații de parcare, cabină poartă, separatoare de nămol și hidrocarburi, stație de epurare, stație de pompe, instalație de preparare CaCl, post trafo, grup electrogen. Centrele de Întreținere și Coordonare sunt prevăzute cu echipamente și utilaje specifice tipului de activitate funcțională.

Parcare de scurtă durata
Pentru Autostrada Buzău - Focșani sunt prevăzute 2 parcări de scurtă durată la km 48+000 cu o suprafață de aproximativ 14.500 mp, câte una pe ambele părți ale autostrăzii. Parcările de scurtă durată conțin: clădire grup sanitar – 1 buc; mese acoperite – 8 buc; spații parcare autoturisme; spații parcare autobuze și camioane; plantație de protecție; platformă containere ecologice; împrejmuire; rezervor de apă cu grup de pompare – 1 buc; puț forat – 1 buc; stație pompare ape pluviale și rezervor tampon – 1 buc; rezervor etanș vidanjabil – 1 buc; post trafo – 1 buc; platforma de cantarire – 1 buc.
Parcarea va fi securizată cu supraveghere video, semnalizată și iluminată corespunzător, cu acces la internet, și va fi deservită de un grup sanitar împărțit pe sexe, dotat cu toalete publice, lavoare și dușuri, și o zona cu mese de picnic acoperite dotate cu prize de curent.

Spații de servicii
Pentru Autostrada Buzău – Focsani sunt prevăzute 4 spații pentru servicii, respectiv:
- 2 spații de tip S1 cu o suprafată de aproximativ 27.000 mp, la km 28+000;
- 2 spații de tip S3 cu o suprafață de aproximativ 34.000 (+20.000mp viitoare extindere) mp, la km 67+750;
Spațiile de servicii tip S1 sunt dotate cu următoarele: puț forat și hidrofor; stație epurare mecano-biologica; stație pompe ape uzate; cămin omogenizare-pompare; parcare autoturisme - 66 locuri + 15 locuri preconizate suplimentar; spații agrement; spații protecție; post trafo; împrejmuire puț și rezervor; rezervor apă; separator produse petroliere; împrejmuire exterioară; parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele; - 32 locuri; parcare pentru persoane cu handicap - 10 locuri; platformă containere ecologice; spațiu rezervat benzinărie; spațiu rezervat bar+spațiu comercial; platforma de cantărire; toalete publice.
Spațiile de servicii tip S3 sunt dotate cu următoarele: puț forat și hidrofor; stație epurare mecano-biologică; stație pompe ape uzate; cămin omogenizare-pompare; parcare autoturisme - 75 locuri + 15 locuri preconizate; spații agrement; spații protectie; post trafo; împrejmuire puț și rezervor; rezervor apă; separator produse petroliere; împrejmuire exterioară; parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele - 40 locuri; parcare pentru persoane cu handicap - 10 locuri; platformă containere ecologice; spațiu rezervat benzinărie; spațiu rezervat bar+spatiu comercial; spațiu rezervat autoservice - 4 posturi; spațiu rezervat pentru restaurant; spațiu rezervat pentru clădire socială (magazine, punct sanitar); spațiu rezervat pentru hotel sau motel; platformă de cantarire; toalete publice.
Siguranța circulației
Parapeți
Este prevăzută amplasarea de parapete pe toată lungimea autostrăzii, atât pe zona mediană cât și pe zonele laterale pentru delimitarea parții carosabile.
Pentru zona de urgență a cărei lungime este de 160 m, aflată în zona mediană, s-a prevazut un tip de parapet demontabil care să asigure atât montarea cât și demontarea, în timp redus și în condiții de siguranța rutieră pentru intervenţii. Aceste treceri peste banda mediană s-au prevăzut în general din 5 km în 5 km. S-au prevăzut atenuatori de impact, la bifurcația dintre nodurile rutiere, spațiile de serviciu și autostradă. Pe parapetele de siguranță se montează elemente retro-reflectorizante. În cazul parapetului din beton armat tip New Jersey, în scopul asigurării unei vizibilități sporite pe timp de noapte se pot utiliza dispozitive luminoase (în cascadă) alimentate cu energie solară. În zona mediană, pentru eliminarea efectului de orbire a conducătorilor auto, se utilizează panouri anti-orbire montate pe parapetul de siguranță, de-a lungul autostrăzii. Pentru protejarea traficului pietonal (incluzând personalul de întreținere pentru evitare accidente rutiere) parapetul pietonal va fi amplasat pe ambele părți ale lucrărilor de artă la limita trotuarului.
Lucrări de semnalizare verticală și orizontală
Sistemul de semnalizare și marcaj a fost proiectat atât pe autostradă cât și pe drumurile de categorie inferioară care intersectează autostrada precum și pe rețeaua rutieră din culoarul autostrăzii, unde s-a prevăzut semnalizarea rutieră pentru orientarea către autostradă. Materializarea sistemului de organizare și desfășurare a circulației prin indicatoare și marcaje a urmărit mărirea gradului de siguranță, fluența traficului și orientarea/avertizarea participanților la trafic.
Sistemul de dirijare și orientare a circulației pe autostradă și drumurile adiacente este completat, coordonat și armonizat cu semnalizarea verticală, constând în indicatoare de circulație de avertizare, de obligativitate, de informare și orientare.
Pe traseul autostrăzii cât și pe drumurile destinate traficului internațional și pe bretelele nodurilor rutiere s-au prevăzut indicatoare de dimensiuni foarte mari, iar pe celelalte categorii de drumuri relocate s-au prevăzut indicatoare de dimensiuni normale. Se vor semnaliza corespunzător curbele care nu permit o viteză de circulație de 130 km/h. Indicatoarele de circulație sunt susținute de stâlpi metalici, de portale sau console.
Pentru asigurarea vizibilității la nivelul întregului tronson de autostradă, pe ambele sensuri de circulație, soluția optimă ce trebuie adoptată este acea adaptare și gestionare adecvată a vitezei de circulație. Astfel a rezultat că pe tronsonul de autostradă Buzău – Focșani este necesară reducerea vitezei de circulație după cum urmează:
- Reducere la 110 km/h: Calea II (Focșani - Buzău) – între km. 69+300 – 71+580, lungime – 2280 metri.
- Reducere la 120 km/h:

CALEA I (Buzău – Focșani)
Km Inceput Km Sfârșit Lungime (m)
1+360 2+360 1000
29+760 31+200 1440
31+740 32+660 920
48+240 51+960 3720
71+720 77+240 5520

CALEA II (Focșani – Buzău)
Km Inceput Km Sfârșit Lungime (m)
1+380 2+820 1440
46+140 48+400 2260
79+620 82+440 2820
Pe restul lungimii tronsonului de autostradă se adoptă viteza maximă legală de circulație – 130 km/h.
Marcajele rutiere
În funcție de locul unde se aplică și rolul pe care trebuie să-l aibă în dirijarea și orientarea circulației, s-au prevăzut marcaje:
-longitudinale (pentru separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație, delimitarea parții carosabile, etc.);
-transversale (pentru stabilirea locurilor de oprire, marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteza, pentru ghidare, săgeți și inscripții, marcaje laterale pe lucrările de artă, marcaje speciale, etc.).
Se vor amplasa butoni reflectorizanți pe bordurile insulelor de dirijare.
Iluminatul public se va realiza la Nodurile rutiere, Spații de servicii, Parcări, Centrele de Întretinere și Coordonare (CIC) și Centru de Monitorizare și Informare, pe poduri și pasaje cu lungimi egale și peste 100 m, perimetral incintelor și bretelelor de accelerare și decelerare de la spațiile de servicii atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă și în locațiile recomandate de normativele în vigoare. Sistemul de iluminat va fi prevăzut cu panouri fotovoltaice, corpurile de iluminat vor fi de tip LED montate pe stâlpi metalici.
Sistemul de Monitorizare Trafic (ITS) conține sisteme și dotări care să asigure servicii de informare și avertizare privind: evenimente rutiere și condiții de trafic, limitele de viteză, timpul de călătorie, managementul strategic al traficului pe coridoare, transporturi speciale și de mărfuri periculoase, managementul parcărilor, servicii de taxare și controlul accesului pe autostradă, controlul greutații și gabaritului vehiculelor, monitorizare siguranța și securizare a infrastructurii, condiții meteo. Aceste servicii vor fi asigurate prin sisteme și subsisteme specifice de culegere a datelor, de monitorizare, recunoaștere și procesare a datelor.
Lucrări de consolidare
Sunt prevăzute lucrari de îmbunătățire a terenului de fundare de suprafață și de adâncime, lucrări de susținere și protecție a terasamentelor, monitorizare geotehnică, de diverse tipuri:
- Perna din material local stabilizat cu lianți hidraulici;
- Saltea din material granular protejată cu geotextil;
- Saltea din material granular ranforsată cu geogrile și protejată cu geotextil;
- Piloți de îndesare umpluți cu material granular;
- Structuri de sprijin din pământ armat;
- Structuri de sprijin din beton armat;
- Protecție taluzuri cu georețele spațiale.
Lucrări hidrotehnice
 Pentru amenajări cursuri de apă cu bazine hidrografice mai mari de 10 km2 (traversări cu poduri)
Traseul Autostrăzii intersectează 12 cursuri de apă cadastrate cu bazine hidrografice cu suprafețe mai mari de 10 km2. Pentru asigurarea stabilității geometriei albiei în dreptul podurilor, se prevăd amenajări ale patului albiei și a taluzelor. Lungimea totală de albie amenajată este minim egală cu de două ori lumina podului în amonte și o dată lumina podului în aval. Tipuri de amenajare a secțiunilor de albie sunt:
-Secțiune tip 1: se aplică sub pod pe lungimi variabile funcție de configurația în plan a cursului de apă. Apărarea de mal constă în saltele de gabioane cu grosimea de 30 m prevăzute pe taluzele albiei. Acestea sprijină pe pinteni din beton clasa C25/30 cu dimensiunile de 0,60 m x 0,80 m. Amonte și aval, tronsoanele amenajate sunt mărginite cu grinzi de închidere cu dimensiunile de 0,50 m x 1,00 m. Sub saltelele din gabioane se așează un geotextil cu greutatea de 400g/mp;
-Secțiune tip 2: se aplică în zona podului, la albiile cu taluze verticale, în vederea stopării eroziunilor de mal. Apărarea constă în două rânduri de cutii din gabioane cu dimensiunile de 2.0x1.00x5.00; 1.5x1.00x5.00 și 1.00x1.00x5.00 m așezate pe o saltea din gabioane cu grosimea de 30 cm. În spatele cutiilor de gabioane și sub saltelele din gabioane se așează un geotextil cu greutatea de 400g/mp;
-Secțiune tip 3: se aplică amonte și aval de Secțiunea tip 1 și 2, pe sectoare de albie de lungimi variabile funcție de configurația în plan a cursului de apă și constă în lucrări de terasamente de decolmatare și recalibrare a albiei, asigurându-se totodată racordarea corespunzătoare cu albia naturală. Acest tip de secțiune se aplică și în cazurile în care este necesară devierea locală a albiei pentru a asigura accesul apei perpendicular pe direcția podului;
-Secțiune tip 4: se aplică în zonele inundabile, acolo unde debitul cu asigurarea de 2% nu încape în albia amenajată și în perioadele de ape mari, deversează malurile. Secțiunea de apărare constă într-un pereu din beton clasa C25/30 armat cu plase tip Buzău cu grosimea de 15 cm. Sub pereu sunt prevăzute un strat de material geotextil și un strat drenant din balast cu grosimea de 10 cm;
-Secțiunea tip 5: protecția cu saltele antierozionale se aplică la canalele ANIF, în cazurile în care este necesară devierea locală a canalului, pe zonele racord curb.
-Secțiunea tip 6: se aplică pe canalele de îmbunătățiri funciare, acolo unde canalele existente sunt căptușite cu dale de beton. Secțiunea de apărare constă într-un pereu din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm. Sub pereu sunt prevăzute un strat de material geotextil și un strat drenant din balast cu grosimea de 10cm.
Aplicabilitatea tipurilor de secțiuni este următoarea:
Nr. Crt. Curs apa Km Lumina pod/
podet Sectiune tip 1 Sectiune tip 2 Sectiune tip 3 Sectiune tip 4 Total amenajare
1 Valea Boului 22+983 24,00 m 90 m 60 m 200 m 350 m
2 Pr. Cotatcu 40+500 39,50 m 40 m 170 m 210 m
3 Valea Cireșului 44+267 24,00 m 900 m 900 m
4 Pr. Silmnic 51+376 39,50 m 280 m 280 m
5 Valea Onii 53+050 5,00 m 450 m 450 m
6 Raul Milcov 69+651 39,75+40+
39,75 m 960 m 960 m
7 Raul Putna 73+200 - 75+800 4850 m 4850 m

 Amenajări cursuri de apă cu bazine hidrografice mai mici de 10 km2 (subtraversări cu podețe)
Traseul autostrăzii intersectează 12 cursuri de apa mici, cu bazine hidrografice sub 10 km2. Acestea subtraversează autostrada prin podețe din elemente prefabricate din beton cu dimensiunile de 2.00 m x 2,15m și 5,00 m x 2,70 m. Pentru accesul facil al cursurilor de apă la podețe sunt necesare lucrări de decolmatare și recalibrare. Pe aceste tronsoane se aplică Secțiunea tip 3 și 4, conform tabelului:

Bazin Curs apa Km Lumină pod/podeț Sectiune tip 3 Sectiune tip 4 Total amenajare
B6 Vale 38+482 24,00 m 240 m 600 m 840 m
B7 Valea Onii 53+480 5,00 m 345 m 345 m

 Devieri canale de îmbunătațiri funciare
Asigurarea continuității canalelor de îmbunătățiri funciare cu autostrada, se va asigura prin realizarea de podețe din elemente prefabricate din beton armat. Funcție de dimensiunile geometrice ale canalelor și debitele de apă transportate de acestea, se vor folosi preponderent două tipuri de podețe: podeț cu secțiunea de 2,00 m x 2,15 m; Qcapabil transportat=9,45mc/sec, pentru i=0,50%, respectiv podeț cu secțiunea de 5,00 m x 2,70 m; Qcapabil transportat=48 mc/sec pentru i=0,50%.
Având în vedere că traseele canalelor ANIF intersectează traseul de autostradă sub diferite unghiuri și că podețele din prefabricate de beton armat se realizează perpendicular pe traseul autostrăzii, este necesară devierea canalelor de îmbunătățiri funciare, amonte și aval de ampriza autostrăzii, așa încât să se asigure accesele perpendiculare la podețe. Pe aceste tronsoane se aplică Secțiunea tip 3; Secțiunea tip 5 și Secțiunea tip 6.
Protecţia mediului
Lucrări hidrotehnice de protecţie a mediului
Lucrările pentru asigurarea protecției mediului prevăzute pentru realizarea Autostrăzii sunt lucrări pentru protecția calității apei și solurilor ce constau în construcții pentru epurarea apelor meteorice (ansambluri separatoare de hidrocarburi și bazine de sedimentare) și bazine de retenție.
Sunt prevăzute 240 separatoare de hidrocarburi și 95 bazine de retenție.
Panouri fonoabsorbante
Traseul Autostrăzii Buzău - Focșani nu afectează locuințe și așezări umane, insa in zonele rezidenţiale aflate la o distanţă mai mică de 500 m faţă de axa autostrăzii s-au prevazut protectii cu panouri antifonice cu o lungime totala de 25,338 km.
Amenajarea peisagistică
Din punctul de vedere peisagistic, concepția de proiectare pentru traseul autostrăzii se definește pe trei tipuri de zone și anume: aliniamentul autostrăzii, buclele și bretelele de deviere și spațiile cu destinații speciale, parcări, centre de întreținere, etc. Amenajările peisagistice vor fi configurate specificului funcțional și estetic al fiecărei zone destinate spațiilor verzi, tipurile și caracteristicile speciilor de arbuști, arbori, alte specii de plante decorative fiind distincte pentru fiecare locație și tip de sol.
Traseul Autostrăzii Buzău - Focșani trece la distanța de 1165 m de situl de importanță comunitară ROSCI 0103 și de aria de protecție specială avifaunistică ROSPA 0160, iar la distanța de 2800 m se regăsește siturile ROSCI 0162 și ROSPA0071 Lunca Șiretului Inferior.
Pe timpul execuției lucrărilor și organizării de șantier se vor lua măsuri specifice de protecție a mediului și diminuare a impactului negativ asupra solului, apei, aerului, de limitare a noxelor, a zgomotului, amenajări specifice depozitării materialelor și produselor periculoase. Terenurile ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor, vor fi aduse la starea inițială.
Gropile de împrumut au fost identificate pe raza localităților Ziduri, Rubla, Voetin, Sihlea, Răstoacă, Mândrești - Munteni.
Sistem de protecţie împotriva zăpezii
Sunt propuse 79 de zone cu perdele forestiere de protecție ce sunt amplasate pe partea stângă a autostrăzii, cu excepția nodurilor rutiere de legătură cu DN 22, 2N și DJ 205R, unde acestea sunt amplasate și pe partea dreaptă. De la km 75+000 la km 81+000 perdelele forestiere propuse sunt pe partea dreaptă.
Perdelele forestiere se vor planta înainte de începerea execuției lucrărilor.
Mutări şi protejări de instalaţii
Se vor reloca/proteja reţelele identificate pe traseul autostrăzii, de tipul:
reţele electrice de joasă şi medie tensiune; reţele electrice de înaltă tensiune 110 kv; reţetele de distribuţie gaze naturale; reţele transport petrol CONPET; reţele transport gaze naturale TRANSGAZ; reţele de apă şi canalizare; reţele şi canale de irigaţii; reţele de telecomunicaţii, drumuri locale.

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!