Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 10.11.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.11.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Descrierea investiției

Amplasamentul prevăzut pentru realizarea  obiectivului este situat parţial în extravilanul Municipiului Arad, comuna Fântânele şi comuna Vladimirescu.

Suprafaţa estimată necesară realizării lucrărilor este de cca. 49 ha, din care aproximativ 45 ha aparţinând proprietăţii private. 

Principalele soluţii tehnice 

      Soluțiile tehnice adoptate au la bază normele, normativele în vigoare, investigațiile și studiile de teren topografice, geotehnice, hidrologice și hidraulice, studiul de trafic, determinări de laborator și calcule de dimensionare specifice. Elementele geometrice în plan și în profil longitudinal sunt corespunzătoare caracteristicilor drumurilor naționale, pentru viteza de proiectare de 100 -80 km/h.

Traseul: începe la km 46+115 pe DN 69, la intersecţia giratorie existentă cu breteaua nordică a nodului rutier AradSud al autostrăzii A1, de unde are o orientare spre est, traversează denivelat linia CF 218 Timişoara – Arad, se inscrie pe un culoar între Municipul Arad şi localitatea Fântânele, traveseaza cu pod Râul Mureş, se evită zona de protecţie a viitoarei conducte magistrale de transport gaze BRUA, ocoleşte localitatea Vladimirescu şi se finalizează în DN 7 cu amenajarea unei giraţii. Traseul intersectează o serie de drumuri clasificate: DJ 682,DJ 682C si DC 68 pentru care sunt amenajate intersecţii la nivel. 

Lungimea traseului este de 11,00 km. 

Profilul longitudinal: declivitatea minima adoptată este de 0,50%, iar declivitatea maximă este de 4,00%. Pentru traversarea căii ferate este asigurat un gabarit de 8,89 m  faţă de cota şinei existente, iar peste coronamentul digului de apărare contra inundaţiilor al Râului Mureş gabaritul este de minim 5,00 m. Pentru ramblee este prevazută o înalţime decirca 1,20 m.

Profilul transverval tip: are următoarele elemente geometrice:

 - platforma drumului, între lisele parapetelui marginal este de 9,00 m, partea carosabilă, cu cate o bandă pe sens de 3,50 m latime fiecare; acostamente: 2x1,00 m, din care benzi de încadrare: 2x0,50 m. Spaţiul destinat amplasării parapetului marginal este de 2x1,00 m.

Structura rutierăeste de tip semirigid, cu urmatoarea alcătuire:

- 4 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70;

- 5 cm strat de legatură din BAD22,4 leg 50/70;

- 9 cm strat de bază din AB 31,5 bază 50/70;

-20 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici;

-30 cm strat de fundaţie din agregate naturale;

-20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici.

         Benzile de încadrare au aceeaşi structură rutieră ca şi partea carosabilă, iar acostamentele sunt prevăzute din piatrăspartă.

         Cele 5 accese în Varianta ocolitoare se amenajează pe o lungime de 20 m, cu urmatoarea structură rutieră:

            - 4 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70;

            - 5 cm  strat de legatură din BAD22,4 leg 50/70;

           -15 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici;

           -20 cm strat de fundaţie din agregate naturale;

           -10 cm strat din nisip.

Scurgerea apelor: sunt prevazute sanţuri din beton pe întreaga lungime a Variantei ocolitoare; rigole de acostament şi casiuri de descarcare pâna la şanţul de la piciorul taluzului în cazul rambleelor de peste 3,00 m înalţime; rigolă pe berma în cazul taluzurilor cu înalţimi mai mari de 6,00 m; rigolă dreptunghiulară acoperită cu placuţe pentru asigurarea continuităţii pistei de ciclişti pe rampele podului peste Râul Mureş (în zona casiurilor); dispozitive de epurare a apelor amplasate în zonele de deversare a şanţurilor în emisari; podeţe casetate cu deschideri de 2,00 m şi podeţe tubulare.

Lucrări de consolidare: s-au prevăzut trei soluţii de îmbunătăţire ale terenului de fundare:

- stabilizarea bazei rambleurilor cu lianţi hidraulici în procent de 3 - 5 % pe grosime de minim 30,00 cm; 

- stabilizarea bazei rambleurilor cu lianţi hidraulici în procent de 2 - 5 % pe grosime de minim 60,00 cm; 

- îmbunătăţirea terenului prin realizarea coloanelor de îndesare din piatră spartă, cu diametrul Ø = 60,00 cm, pentru reducerea tasărilor din zona pasajului peste C.F. şi a podului peste Râul Mureş.

Lucrari de poduri si pasaje

         Structurile sunt dimensionate pentru încărcarile convoaielor LM1, LM2 conform SR EN 1991-2:2005 “Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri”.

1.Pasaj peste CF 218 Timişoara-Arad (km 49+047 C.F.), este proiectat cu oblicitate de 86°, are o lungime totală de 147,20 m inclusiv zidurile întoarse ale culeelor, din care lungimea suprastructurii este de 138,00 m. Pasajul are 5deschideri de: (24,00+30,00+30,00+ 30,00+24,00) m. Schema statică este de tip grindă continua. Calea pe pasaj va avea partea carosabilă de 7,80 m, 2 benzi de circulaţie, încadrată de parapete direcţional de siguranţă pentru protecţie foarte ridicată tip H4b. Suprastructura va fi compusă, în sectiune transversală, din 9 grinzi prefabricate cu înalţimea h=1,05 m, precomprimate, dispuse joantiv, monolitizate prin placa de suprabetonare şi antretoaze masive pe infrastructuri. Culeele vor fi de tip înecat din beton armat. Racordările cu terasamentele se vor realiza cu sferturi de con. Pilele vor avea o forma lamelară. Infrastructurile vor fi fundate indirect pe piloţi foraţi de diametru mare. Scurgerea apelor pe pasaj va fi preluată de un sistem de colectare şi dirijare a acestora înspre capetele pasajului, în vederea tratării acestora.

  1. Pod peste Râul Mureş:lungimea totală a podului va fi de 1.115,60 m, inclusiv zidurile întoarse ale culeelor.Schema statică este de tip grindă continuă. Suprastructura podului va fi alcatuită din grinzi continue pe 3 deschideri (35,50+35,50+35,50) m şi grinzi continue pe 5 deschideri (60,00+80,00+80,00+80,00+ 60,00) m. Calea pe pod va avea partea carosabilă de 7,80 m, 2 benzi de circulaţie, încadrată de parapete direcţional de sigurantă pentru protecţie foarte ridicată tip H4b. Tablierul din beton utilizat la grinda continuă pe 3        deschideri va fi compus în secţiune transversală, din 5 grinzi prefabricate cu înălţimea h=1,80 m, precomprimate, monolitizate prin placa de suprabetonare şi antretoaze masive pe infrastructuri. Tablierul mixt utilizat la grinda continuă pe 5 deschideri va fi compus, în secţiune transversală, din 2 grinzi din oţel cu inima plină cu înalţimea h=2,80 m în conlucrare cu platelajul din beton armat. Culeele vor fi de tipînecat din beton armat.

         Infrastructurile vor fi fundate indirect pe piloti foraţi de diametru mare.  

         Racordările cu terasamentele se vor realiza cu sferturi de con. Pilele vor avea o formă lamelară.

Intersecţii la nivel cu alte căi de comunicaţii: 

         Sunt prevăzute 12  amenajări de intersecţii şi accese pe traseul Variantei ocolitoare:

Nr. crt.

Poziţia km

Tipul Intersecţiei

Poziţia km acces

1.

km 0+000

intersecţie giratorie cu DN 69

 

2.

km 0+375

intersecţie giratorie la PUZ

 

3.

 

km 1+195

4.

 

km 2+940

5.

km 4+215

intersecţie giratorie cu DJ 682

 

6.

km 5+050

km 5+050

7.

km 7+025

km 7+025

8.

km 8+150

intersecţie giratorie cu DJ 682C

 

9.

km 8+760

km 8+760

10.

km 9+540

intersecţie în T cu DC 68

 

11.

km 10+050—km10+110

intersecţie în T

 

12.

km 10+960

intersecție giratorie cu DN7

 

Drumuri colectoare: sunt prevazute în zonele unde este necesară asigurarea acceselor la parcelele adiacente (stanga/dreapta) şi pentru descarcarea traficului riveran în intersecţiile amenajate pe Varianta ocolitoare.

Pista pentru ciclişti: este prevazută amenajarea pistei pentru ciclişti cu lungimea de 6,80 km şi lăţimea de 3,00 m (dublu sens), amplasată pe partea stangă a traseului Variantei ocolitoare, în afara amprizei acesteia, cu excepţia zonei detraversare a Râului Mureş unde pista de ciclişti este amenajată pe pod. 

         Structura rutieră prevazută pentru pista de ciclişti este:

          - 4 cm strat de uzură din BA8 rul 50/70;

          -10 cm beton de ciment C12/15; 

          -15 cm fundaţie din agregate naturale.

Siguranţa circulaţiei

Iluminatul: este prevăzut pe tot traseul Variantei ocolitoare, cu stâlpi metalici şi corpuri de iluminat, în sistem detelegestiune.

Lucrări de semnalizare şi marcaje: sunt prevăzute marcajele de orientare şi dirijare. Ȋn apropierea intersecţiilor, unde suntprevăzute indicatoare de limitare a vitezei se vor executa benzi rezonatoare. Este prevazută semnalizarea verticală cu indicatoare de circulaţie de avertizare, de obligativitate, de informare şi orientare.

Este prevăzută amplasarea parapeţilor marginali de siguranţă, pe drum şi pe structuri. 

Mutări şi protejări de instalaţii

         Se vor reloca/proteja reţelele de utilităţi, de tipul: reţele electrice; reţele de telefonie; reţele de apă şi canalizare; reţele de gaze naturale.

Protecţia mediului

Lucrările pentru protecţia calităţii apei şi solurilor constau în amenajarea sistemului de colectare, conducere, preepurare şi evacuare a apelor, bazine de retenţie şi separatoare de hidrocarburi. 

Pe timpul execuţiei şi în cadrul organizării de şantier se vor prevedea măsuri adecvate de prevenire şi limitare a poluării aerului, solului şi apelor.   

Ȋn zona centrală a giraţiilor se prevede înierbarea şi plantarea de arbuşti, iar taluzele înalte se vor înierba.

 

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!