Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 20.08.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.08.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul act normativ se propun următoarele:

  1. a) aprobarea amplasamentului suplimentar lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  2. b) aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, a listei cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii situate pe raza localităților Satu Mare, Ardud, din judeţul Satu Mare, acestora aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 157 mii lei, pentru un număr de 415 imobile, în suprafaţă totală de 123.761 mp teren, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Întreaga suprafață de teren ce urmează a fi afectată de executarea lucrărilor preconizate este inclusă în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Satu Mare”.

Suma  aferentă exprorpierilor în valoare totală de  2.157 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 03 "Transport rutier", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR".

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!