Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 14.04.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.04.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Traseul autostrăzii este amplasat pe raza administrativă a localităților: Dumbrava, Râfov, Albești-Paleologu, Drăgănești, Tomșani, Colceag, Baba Ana din județul Prahova și a localităților: Săhăteni, Pietroasele,Ulmeni, Stîlpu, Buzău din județul Buzău.

Suprafața totală a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrările autostrăzii este de 1.147 ha, aparținând atât proprietății domeniului public național și local cât și persoanelor fizice și juridice.

Principalele soluţii tehnice

Soluțiile tehnice adoptate au la bază normele, normativele în vigoare, investigațiile și studiile de teren topografice, geotehnice, hidrologice și hidraulice, studiul de trafic, determinări de laborator și calcule de dimensionare specifice.

Elementele geometrice în plan și în profil longitudinal sunt adaptate pentru viteza de proiectare de 140 km/h.

                Traseul în plan

       Traseul în plan are lungimea de 63,25 km, este împărțit în 3 tronsoane:

-Tronsonul 1 km 0+000 – km 21+000 Dumbrava (Autostrada București - Ploiești) - Mizil (DJ 100C), cu lungimea de 21,00 km;

-Tronsonul 2 km 21+000 – km 49+350 Mizil (DJ 100C)–Pietroasele (DJ 203G),

cu lungimea de 28,35 km;

-Tronsonul 3 km 49+350 – km 63+250 Pietroasele (DJ 203G) – Municipiul Buzău (DN 2B), cu lungimea de 13,90 km. 

               

 • Tronson 1: Dumbrava (A3) – Mizil ( DJ100C)

                Traseul Autostrăzii Ploiești – Buzău se desprinde din Autostrada A3 la km 53+000, în dreptul localității Dumbrava, prin intermediul unui nod rutier de tip „trompetă”. După desprinderea din nodul rutier, traseul traversează linia C.F. Ploiești – Urziceni și DJ 101F, realizează legătura între localitățile Dumbrava (ocolită pe la sud) și Ciupelnița (ocolită pe la nord), iar localitatea Trestienii de Jos este ocolită pe la nord. Traseul continuă pe direcția Nord - Est, traversând o serie de canale de irigații existente, râul Cricovul Sărat la km 7+670 și DN 1D la km 9+000. La intersecția cu DN 1D este prevazută realizarea unui nod rutier de tip ,,treflă completă’’. Traseul traversează Valea Războiului la km 10+700 și km 11+070, respectiv DJ 102N unde este prevăzut un pasaj peste autostradă. La km 21+000 traseul se intersectează cu DJ 100C (Conduratu - Fulga de Sus) unde este prevăzut un nod rutier de tip ,,semitreflă’’ prin care se realizează legătura autostrăzii cu orașul Mizil și cu celelalte localități din zonă.

               

 • Tronsonul 2 – Mizil (DJ 100C) – Pietroasele km 49+350

            Tronsonul începe în zona km 21+000, la km 30+660 este limita administrativă între județele Prahova și Buzău, traseul autostrăzii intersectează DJ 103R care face legătura între localitățile Găgeni (ocolită pe la sud) și Vintileanca (ocolită pe la nord) unde este prevăzut un pasaj, la km 34+390 traseul intersectează pârâul Naianca unde este prevăzut un pod, iar la km 38+300 traversează cu pod Pârâul Sărata. La km 39+000 la intersecția Autostrăzii Ploiești–Buzău cu DJ 203C (Pietroasele – Movila Banului), se realizează un nod rutier tip semitreflă cu 2 sensuri giratorii prevăzute pe drumul județean. De la km 40+000 până la km 45+445 când este traversată cu pod Valea Leotească, traseul se desfășoară pe terenuri sărăturoase, parțial neproductive. În continuare, traseul intersectează DJ 203G, care face legătura între localitățile Stâlpu (ocolită pe la sud) și Pietrosu (ocolită pe la nord).

 • Tronsonul 3 – Pietroasele (DJ 203G) – Municipiul Buzău (DN 2B)

                Tronsonul începe în zona km 49+350, ocolește pădurea Spătaru, localitatea Groșani prin partea de nord, traversează pârâul Călmățui la km 51+160. La km 52+835 traseul intersectează DN 2 în nordul localității Spătaru, unde este prevăzut un nod rutier de tip ,,treflă completă’’, apoi intersectează la km 55+165 DN 2B și la km 57+645 DJ 203D, unde sunt prevăzute pasaje peste Autostradă. Traseul traversează la km 61+600 linia CF Buzău – Brăila, respectiv la km 62+200 DN 2B Buzău – Brăila prin intermediul unui pasaj, zonă în care se prevede realizarea unui nod rutier tip ,,semitreflă’’ reprezentând și capătul traseului autostrăzii.

Profilul longitudinal

           În corelare cu caracteristicile morfologice ale zonelor traversate, cotele  liniei roșii au fost proiectate astfel încât să asigure gabaritul necesar traversării altor categorii de drumuri, linii de cale ferată și cursuri de ape cu asigurarea nivelului debitului de 2 %. Linia roșie prezintă o succesiune de racordări verticale convexe și concave. Declivitățile au valori cuprinse între 0,3% si 2%.

Profilul transversal

Autostradă -  profil trasversal tip :

                Platformă: 26,00 m, din care:

-partea carosabilă (2 căi unidirecționale): 4x3,75 m;

-zona mediană: 3,00 m;

-benzi de ghidare: 4x0,50 m;

-bandă de staționare de urgență 2x2,50 m;

-acostament 2 x 0,5m, în zonele unde sunt necesare parapete, platforma se lărgește cu 2 x 1,70 m = 3,40 m.

Drumuri de clasă tehnică III:

         Lățimea platformei este de 9,00 m, din care 2x3,50 m lățime parte carosabilă, 2x1,00 m lățime acostamente, din care 2x0,50 m lațime benzi de încadrare.

Drumuri de clasă tehnică IV:

         Lățimea platformei este de 8,00 m, din care 2x3,00 m lațime parte carosabilă, 2x1,00 m lățime acostamente, din care 2x0,25 m lățime benzi de încadrare.

Drumuri de clasă tehnică V:

                Lățimea platformei drumului este de 5,00 m, din care 4,00 m lățime parte carosabilă, 2x0,50 m lățime acostamente.

                 

Structura rutieră

          Pentru dimensionarea structurii rutiere pe autostradă a fost utilizat traficul de calcul Nc = 17,745 m.o.s. pentru perioada de perspectivă de 20 ani.

Structura rutieră semirigidă:

 • 4 cm strat de uzură MAS 16 rul. PMB 45/80;
 • 6 cm strat de legatură BAD 22,4 leg. PMB 45/80;
 • 12 cm strat de bază AB 31,5 bază 50/70;
 • 25 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici;
 • 35 cm strat inferior din balast, sort 0 - 63;
 • 20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici

                Pentru impermeabilizarea zonei mediane se prevăd :  4 cm strat de uzură tip BA 16 și 12 cm strat balast stabilizat cu lianți hidraulici realizați pe fundația din balast și stratul de formă al autostrăzii.

                               Structura rutieră pentru drumuri de clasă tehnică III:

 • 4 cm strat de uzură tip MAS 16;                              
 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
 • 8 cm strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5;                      
 • 20 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;
 • 30 cm strat inferior de fundaţie din balast;
 • 15 cm strat de formă.

                               Structura rutieră pentru drumuri de clasă tehnică IV:

 • 4 cm strat de uzură tip MAS 16;                              
 • 8 cm strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5;                     
 • 20 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;
 • 25 cm strat inferior de fundaţie din balast;
 • 15 cm strat de formă.

Structura rutieră pentru drumurile de clasă tehnică V este alcatuită din 25 cm strat de balast, iar pentru rampele pasajelor de pe aceste drumuri structura rutieră se va amenaja cu : -4 cm strat de uzură tip MAS 16; - 15 cm strat agregate stabilizate cu lianți hidraulici; - 25 cm strat inferior de fundaţie din balast.

    Drumuri de întreținere

                Drumurile pentru accesul utilajelor de întreținere au o lațime de 3,50 m, sunt amplasate adiacent șanțurilor de la baza taluzului, au un sistem rutier alcătuit din 15 cm piatră spartă și 10 cm balast.

Lucrări de colectarea și evacuarea apelor

                Apele pluviale se vor colecta în șanțurile trapezoidale laterale. Pe zonele de rambleu s-au prevăzut rigole de acostament. Pe taluze sunt prevăzute casiuri  din 30 m în 30 m, iar pentru descărcarea rigolelor de pe berme s-au prevăzut casiuri din 150 m în 150 m. Apele colectate  de pe platforma autostrăzii se dirijează către zone prevăzute cu decantoare de grăsimi.

                Pe traseul de autostradă sunt prevăzute 59 de podețe, iar în cadrul amenajărilor de la nodurile rutiere sunt prevăzute 36 de podețe.

Noduri rutiere

                Pe traseul Autostrăzii Ploiești – Buzău sunt prevăzute 6 noduri rutiere:

1.Nod rutier Dumbrava – km 0+000, la intersecția cu Autostrada A3 Bucuresti – Ploiești (km 53+000), este de tip A, se amenajează tip ,,trompetă’’, are prevăzute 4 bretele de legatură;

2.Nod rutier cu DN 1D – km 9+000, la  intersecția cu DN 1D, este de tip B,

se amenajează tip ,,treflă completă’’, are 8 bretele de legatură;

 1. Nod rutier Baba Ana – km 20+800, la intersecția cu DJ 100C, este de tip B, se

amenajează tip ,,semitreflă’’, are 4 bretele de legatură și 2 girații la DJ 100C;

4.Nod rutier Ulmeni– km 38+945, la intersecția cu DJ 203C, este de tip B, se

amenajează tip ,,semitreflă’’, are 4 bretele de legatură și 2 girații la DJ 203C;

5.Nod rutier Spătaru – km 52+850, la intersecția cu DN 2 este de tip B, se

amenajează tip ,,treflă completă’’, are 8 bretele de legătură;

6.Nod rutier Buzău – km 62+200, la intersecția cu DN 2B, este de tip B, se amenajează tip ,,semitreflă’’, are 4 bretele de legatură și 2 girații la DN 2B.

               

Lucrări poduri și pasaje

                Dimensionarea structurilor a fost efectuată pentru încărcările cu sarcini prevazute de EUROCOD pentru convoaiele de calcul LM 1, LM2, iar podurile au fost verificate hidraulic pentru debitul de Q = 2%. 

                Durata de viață a celor 42 de structuri proiectate este de 100 ani.

La traversarea obstacolelor, s-au respectat următoarele gabarite pe verticală:

 • drumuri naționale, autostradă  – 5,50 m;
 • drumuri clasificate DJ, DC și drumuri neclasificate  – 5,00 m;
 • linii CF – 7,50 m;
 • cursuri de apă – 1,00 m deasupra  nivelului apei (NAQ 2%).

-Podurile și pasajele situate pe autostradă au cate o parte carosabilă de 12,00 m pentru fiecare sens de mers;

-Pasajele amplasate pe drumurile naționale și drumurile județene ce traversează autostrada au parte carosabilă de 7,80 m;

-Pasajele amplasate pe drumurile comunale și agricole ce traversează autostrada au partea carosabilă de 7,00 m;

-Pasajul superior situat pe Autostrada la Nodul rutier Dumbrava are câte o parte carosabilă de 19,50 m pentru fiecare sens de mers;

-Pasajul pe DN 1D peste Autostrada, are parte carosabilă de 22,00 m;

-Pasajul pe DN2 peste Autostradă are câte o parte carosabilă de 18,00 m, pentru fiecare sens de mers;

-Pe poduri, pasaje, între partea carosabilă și trotuare, vor fi prevazuți parapeți metalici de siguranță cu nivel de protecție foarte ridicată H4b;

-Podurile ți pasajele peste căi de comunicație ( DN, DJ și CF ), sunt prevăzute cu panouri de protecție spre exterior;

- Alcătuirile constructive ale podurilor și pasajelor sunt de tip: casete din beton armat, grinzi din beton precomprimat, grinzi mixte în conlucrare cu platelaj din beton armat;

-Calea pe poduri și pasaje este alcatuită din urmatoarele straturi: 2x4 cm asfalt turnat dur ATD 16; 3 cm protecție hidroizolație BA8; 1 cm hidroizolație;

-Infrastructurile sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați de diametru mare, cu excepția structurilor casetate din beton armat cu lumină de 6 m, care se fundează direct ( structuri de la  km 7+530 și km 50+525);

-Podurile și pasajele sunt racordate cu terasamentele prin intermediul sferturilor de con sau aripilor, în funcție de configurația terenului, oblicitate sau înățimea rambleului, respectiv cu plăci de racordare;

-Racordările cu terasamentele sunt prevăzute cu scări pentru acces și casiuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;

-Pentru pasajele  peste liniile CF se montează sisteme de ghidare-parapete de siguranță capabile să preia forțele de izbire ale vehiculelor grele în caz de accident.

Centralizator poduri și pasaje

Nr. Crt

Poz. Km.

Obstacol

Deschideri  (m)

Lungime suprastructura (m)

1

1+157

Pod peste autostradă A3, pe Breteaua 1, la Nod A3

40+60+40+30+5x40

370

2

0+678

Pod pe Breteaua 3, la Nod A3

3x40

120

3

0+000

Pasaj superior peste DJ 101F și CF 804

30+4x40+30+40+60+40+4x40+30

550

4

1+036

Pod peste Valea Vitmanu

1x40

40

5

1+507

Pod pe DC 84A

24+36+24

84

6

3+470

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

7

5+610

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

8

7+530

Pod pe drum agricol

1x33.50

33.5

9

7+584

Pod peste Cricovul Sărat

40+60+40

140

10

9+008

Pod pe DN 1D

40+65+40

145

11

10+982

Pod peste pârâul Valea Războiului

4x40

160

12

12+650

Pod pe DJ 102N

40+60+40

140

13

13+267

Pod peste pârâul Valea Ceptura

1x24

24

14

15+409

Pod peste pârâul Bălana

3x24

72

15

19+512

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

16

20+809

Pod pe DJ 100C

24+36+24

84

17

22+134

Pod peste pârâul Valea Ceptura II și drum agricol

1x30

30

18

22+606

Pod peste pârâul Ghighiu

1x40

40

19

23+732

Pod pe DJ 102D

24+36+24

84

20

26+274

Pod pe DJ 102H

40+60+40

140

21

27+294

Pod peste pârâul Râiosu

1x24

24

22

29+623

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

23

32+165

Pod pe DC 54

24+36+24

84

24

33+755

Pod pe DJ 103R

40+60+40

140

25

34+369

Pod peste pârâul Năianca

1x30

30

26

35+700

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

27

37+185

Pod peste părăul Pietroasa (Greceanca)

1x40

40

28

38+309

Pod peste pârâul Sărata

40+60+40

140

29

38+945

Pod pe DJ 203C

24+36+24

84

30

41+676

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

31

44+493

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

32

45+407

Pod peste pârâul Leoteasca

1x40

40

33

47+890

Pod pe DJ 203G

24+36+24

84

34

50+525

Pod pe drum agricol

1x33.50

33.5

35

51+480

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

36

52+850

Pod pe DN2

40+60+40

140

37

55+168

Pod pe DN 2B

40+60+40

140

38

57+870

Pod pe DJ 203D

24+36+24

84

39

60+258

Pod pe drum agricol

24+36+24

84

40

60+985

Pasaj superior peste CF triaj și DN2B

13x40+40+60+40+15x40

1260

41

0+776

Pod pe DJ203C peste pârâul Sărata

1x40

40

42

3+774

Pod pe DJ203C peste pârâul Leoteasca

1x30

30

Dotări ale autostrăzii

Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) și Centru de Informare și

Monitorizare (CIM)

                Sunt prevăzute două Centre de Întreținere și Coordonare, primul adiacent Nodului rutier cu DN 1D, la km 9+000, al doilea adiacent Nodului rutier Spătaru, la km 53+000 unde este prevăzut și Centrul de Monitorizare și Informare.

                Centrele sunt prevăzute cu clădiri administrative și operaționale, parcări, garaje, magazii, rezervoare de carburanți și apă, puț forat, instalații, canalizare, rampe și platforme, spații de parcare, cabină poartă, separatoare de nămol și hidrocarburi, stație de epurare, stație de pompe, instalație de preparare CaCl, post trafo, grup electrogen. Centrele de Întreținere și Coordonare sunt prevăzute cu echipamente și utilaje specifice tipului de activitate funcțională.

Spații de servicii

Sunt prevăzute 4 spații pentru servicii, respectiv:

 • 2 spații  de tip S1 cu o suprafată de aproximativ 27.000 mp, la km 28+400;
 • 2 spații de tip S3 cu o suprafață de aproximativ 34.000 mp, la km 58+400;

                Spațiile de servicii tip S1 sunt dotate cu următoarele: puț forat și hidrofor; stație epurare mecano-biologica; stație pompe ape uzate; cămin omogenizare-pompare; parcare autoturisme - 66 locuri + 15 locuri preconizate suplimentar; spații agrement; spații protecție; post trafo; împrejmuire puț și rezervor; rezervor apă; separator produse petroliere; împrejmuire exterioară; parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele; - 32 locuri; parcare pentru persoane cu handicap - 10 locuri; platformă containere ecologice; spațiu rezervat benzinărie; spațiu rezervat bar+spațiu comercial; platforma de cantărire; toalete publice.

           Spațiile de servicii tip S3 sunt dotate în plus cu parcare autoturisme - 75 locuri + 15 locuri preconizate suplimentar;  parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele - 40 locuri;  parcare pentru persoane cu handicap - 10 locuri

următoarele: puț forat și hidrofor; spațiu rezervat restaurant; spațiu rezervat clădire socială (magazine, punct sanitar); spațiu rezervat hotel sau motel.

Siguranța circulației

Parapeți

                Este prevăzută amplasarea de parapete pe toată lungimea autostrăzii, atât pe zona mediană cât și pe zonele laterale pentru delimitarea parții carosabile.

                Pentru zona de urgență a carei lungime este de 160 m, aflată în zona mediană, s-a prevazut un tip de parapet demontabil care să asigure atât montarea cât și demontarea, în timp redus și în condiții de siguranța rutieră pentru intervenţii. Aceste treceri peste banda mediană s-au prevăzut în general din 5 km în 5 km. S-au prevăzut atenuatori de impact, la bifurcația dintre nodurile rutiere, spațiile de serviciu și autostradă. Pe parapetele de siguranță se montează elemente retro-reflectorizante. În cazul parapetului din beton armat tip New Jersey, în scopul asigurării unei vizibilități sporite pe timp de noapte se pot utiliza dispozitive luminoase (în cascadă) alimentate cu energie solară. În zona mediană, pentru eliminarea efectului de orbire a conducătorilor auto, se utilizează panouri anti-orbire montate pe parapetul de siguranță, de-a lungul autostrăzii. Pentru protejarea traficului pietonal (incluzând personalul de întreținere pentru evitare accidente rutiere) parapetul pietonal va fi amplasat pe ambele părți ale lucrărilor de artă la limita trotuarului.

                Parapete la Nodurile rutiere cu DN 1D și Spătaru sunt prevăzute și parapete separatoarer de fluxuri din beton armat tip New Jersey.

Lucrări de semnalizare verticală și orizontală

                Sistemul de semnalizare și marcaj a fost proiectat atât pe autostradă cât și pe drumurile de categorie inferioară care intersectează autostrada precum și pe rețeaua rutieră din culoarul autostrăzii, unde s-a prevăzut semnalizarea rutieră pentru orientarea către autostradă. Transmiterea conducătorilor auto de informații legate de condițiile rutiere, evenimente produse pe autostradă, avertismente, se realizează prin mesaje variabile transmise de la Centrul de Monitorizare și Informare al autostrăzii. Este prevăzută instalarea bornelor kilometrice pe fiecare parte a autostrăzii.

                Sistemul de dirijare și orientare a circulației pe autostradă și drumurile adiacente este completat, coordonat și armonizat cu semnalizarea verticală, constând în indicatoare de circulație de avertizare, de obligativitate, de informare și orientare.

                Pe traseul autostrăzii cât și pe drumurile destinate traficului internațional și pe bretelele nodurilor rutiere s-au prevăzut indicatoare de dimensiuni foarte mari, iar pe celelalte categorii de drumuri relocate s-au prevăzut indicatoare de dimensiuni normale. Se vor semnaliza corespunzător curbele care nu permit o viteză de circulație de 130 km/h. Indicatoarele de circulație sunt susținute de stâlpi metalici, de portale sau console.

Marcajele rutiere

                În funcție de locul unde se aplică și rolul pe care trebuie să-l aibă în dirijarea și orientarea circulației, s-au prevăzut marcaje:  

-longitudinale (pentru separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circualație, delimitarea parții carosabile, etc.);

-transversale (pentru stabilirea locurilor de oprire, marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteza, pentru ghidare, săgeți și inscripții, marcaje laterale pe lucrările de artă, marcaje speciale, etc.).

                Se vor amplasa butoni reflectorizanți pe bordurile insulelor de dirijare.

Iluminatul public: se va realiza la Nodurile rutiere, Spații de servicii, Parcări, Centrele de Întretinere și Coordonare (CIC)  și Centru de Monitorizare și Informare și în locațiile recomandate de normativele în vigoare. Sistemul de iluminat va fi prevăzut cu panouri fotovoltaice, corpurile de iluminat vor fi de tip LED montate pe stâlpi metalici.

Sistemul de Monitorizare Trafic ( ITS) conține sisteme și dotări care să asigure servicii de informare și avertizare privind: evenimente rutiere și condiții de trafic, limitele de viteză, timpul de călătorie, managementul strategic al traficului pe coridoare, transporturi speciale și de mărfuri periculoase, managementul parcărilor, servicii de taxare și controlul accesului pe autostradă, controlul greutații și gabaritului vehiculelor, monitorizare siguranța și securizare a infrastructurii, condiții meteo. Aceste servicii vor fi asigurate prin sisteme și subsisteme specifice de culegere a datelor, de monitorizare, recunoaștere și procesare a datelor.

Lucrări de consolidare

                Sunt prevăzute lucrari de îmbunătățire a terenului de fundare de suprafață și de adâncime,  lucrări de susținere și protecție a terasamentelor, monitorizare geotehnică, de diverse tipuri:

- Perna din material local stabilizat cu lianți hidraulici;

- Saltea din material granular protejată cu geotextil;

- Saltea din material granular ranforsată cu geogrile și protejată cu geotextil;

- Piloți de îndesare umpluți cu material granular;

- Protecție taluzuri cu georețele spațiale.

Lucrări hidrotehnice

 • Pentru amenajări cursuri de apă cu bazine hidrografice mai mari de 10 km2 (traversări cu poduri)

                Traseul Autostrăzii intersectează 12 cursuri de apă cadastrate cu bazine hidrografice cu suprafețe mai mari de 10 km2. Pentru asigurarea stabilitații geometriei albiei în zona podurilor, se prevăd amenajări ale albiei și a taluzelor. Tipurile de amenajare a secțiunilor de albie sunt:

-Secțiune tip 1: se aplică sub pod pe o lungime de 50 m. Apărarea prevazută este alcătuită din saltele de gabioane cu o grosime de 30 cm, așezate pe un geotextil pe patul albiei și pe taluze și sunt mărginite, amonte și aval de grinzi de beton cu dimensiunile de 0,50 m x1,00 m;

-Secțiune tip 2: se aplică amonte și aval de Secțiunea tip 1, pe lungimi variabile, funcție de configurația în plan a cursului de apă. Apărarea de mal constă în saltele de gabioane cu grosimea de 30 m, așezate pe geotextil, prevăzute pe taluzele albiei. Acestea sprijină pe pinteni din beton clasa C25/30 cu dimensiunile de 0,60 m x 0,80 m. Amonte și aval, tronsoanele amenajate sunt mărginite cu grinzi de închidere cu dimensiunile de 0,50 m x 1,00 m;

-Secțiune tip 3: se aplică în zona podului, la albiile cu taluze verticale, în vederea stopării eroziunilor de mal. Apărarea constă în două rânduri de cutii din gabioane cu dimensiunile de 1,50 m x 1,00 m x 5,00 m si 1,00 m x 1,00 m x 5,00 m așezate pe o saltea din gabioane cu grosimea de 30 cm. În spatele cutiilor de gabioane și sub saltelele din gabioane se așează un geotextil cu greutatea de 400 g/mp;

-Secțiune tip 4: se aplică amonte și aval de Secțiunea tip 3, pe sectoare de albie de lungimi variabile funcție de configurația în plan a cursului de apă și constă în lucrări de terasamente de decolmatare și recalibrare a albiei, asigurându-se totodată racordarea corespunzătoare cu albia naturală. Acest tip de secțiune se aplică și în cazurile în care este necesară devierea locală a albiei pentru a asigura accesul apei perpendicular pe direcția podului;

-Secțiune tip 5: se aplică în zonele inundabile, acolo unde debitul cu asigurarea de 2% nu încape în albia amenajată și în perioadele de ape mari, deversează malurile. Secțiunea de apărare constă într-un pereu din beton clasă C25/30 armat cu plase tip Buzău cu grosimea de 15 cm. Sub pereu sunt prevăzute un strat de material geotextil și un strat drenant din balast cu grosimea de 10 cm;

-Secțiunea tip 6: se aplică pe albiile deviate ale canalelor ANIF amonte și aval de podețe, pe lungimi de aproximativ 10 m. Secțiunea de apărare constă în aplicarea saltelei antierozionale pe taluzele albiei. Salteaua este fixată la piciorul taluzului prin intermediul unei grinzi de beton clasă C25/30 cu dimensiunile de 0,40 m x 0,30 m, iar pe taluz cu ancore de oțel beton cu lungimea de 0,50 m;

Aplicabilitatea acestor tipuri de secțiuni este prevăzută pe 12 cursuri de apă.

 • Amenajări cursuri de apă cu bazine hidrografice mai mici de 10 km2 (subtraversări cu podețe)

Traseul autostrăzii intersectează 6 cursuri de apă mici, cu bazine hidrografice sub 10 km2. Acestea subtraversează autostradă prin podețe din elemente prefabricate din beton cu dimensiunile de 2,00m x 2,15m și 5,00 m x 2,70 m. Pentru accesul facil al cursurilor de apă la podețe sunt necesare lucrări de decolmatare și recalibrare. Pe aceste tronsoane se aplică amenajările descrise la Secțiunea tip 4.

 • Devieri canale de îmbunătațiri funciare

                Asigurarea continuității canalelor de îmbunătățiri funciare, se va asigura prin realizarea de podețe din elemente prefabricate din beton armat. Funcție de dimensiunile geometrice ale canalelor și debitele de apă transportate de acestea, se vor folosi preponderent două tipuri de podețe: podeț cu sectiunea de 2,00 m x 2,15 m, debit capabil transportat = 9,45 mc/sec, respectiv podeț cu secțiunea de 5,00 m x 2,70 m, debit capabil transportat = 48 mc/sec.

Având în vedere ca traseele canalelor ANIF intersectează traseul de autostradă sub diferite unghiuri și că podețele din prefabricate de beton armat se realizează perpendicular pe traseul autostrăzii, este necesară devierea canalelor de

îmbunătățiri funciare, amonte și aval de ampriza autostrăzii, așa încât să se asigure accesele perpendiculare la podețe.

Protecţia mediului

Lucrări pentru protecţia apei şi solului

                Lucrările pentru asigurarea protecției calitaţii apei şi solurilor constau în construcții pentru epurarea apelor meteorice, ansambluri separatoare de hidrocarburi şi bazine de sedimentare şi bazine de retenţie.

                Sunt prevăzute 317 separatoare de hidrocarburi şi 50 bazine de retenţie.

Panouri fonoabsorbante

                Traseul Autostrăzii Ploieşti-Buzău nu afectează locuințe și așezări umane, însă pentru zonele rezidenţiale aflate la o distanţă mai mică de 500 m faţă de axul autostrăzii, pe partea dreapă s-au prevăzut protecţii cu panouri antifonice, în lungime totală de 2.720 m, în zona bretelelor Ploieşti- Buzău/Buzău - Ploieşti a Nodului rutier Dumbrava şi în zona localităţilor Trestienii de Jos şi Spătaru.

Amenajarea peisagistică

                Amenajările peisagistice vor fi adaptate specificului funcţional şi estetic al fiecărei zone destinate spaţiilor verzi, tipurile şi caracteristicile speciilor de arbuşti, arbori, alte specii de plante fiind distincte pentru fiecare locaţie şi tip de sol, pe aliniamentul autostrăzii, la nodurile rutiere, la spaţiile de servicii, parcări, centre de întreţinere şi coordonare.

          Autostrada va fi  împrejmuită cu gard pentru evitarea pătrunderii accidentale pe zona carosabilă a faunei.

         Traseul Autostrăzii Ploieşti-Buzău trece la distanţa de 376 m de situl de importanţă comunitară ROSCI 0103 şi de aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0160, iar la distanţa de 1230 m se regăseşte situl ROSCI 0290.

Pe timpul execuţiei lucrărilor şi organizării de şantier se vor lua măsuri specifice de protecţie a mediului şi diminuare a impactului negativ asupra solului, apei, aerului, de limitare a noxelor, a zgomotului, amenajări specifice depozitării materialelor şi produselor periculoase. Terenurile ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială.

Sistem de protecţie împotriva zăpezii

                Sunt propuse 65 de zone cu perdele forestiere de protecţie antiînzăpezire pe partea stângă a autostrăzii între km 0+200 - km  63+250, pe o lungime totală de 60.821 m, zonele de amplasament s-au stabilit ca urmare a analizării informaţiilor specifice de la staţiile meteorologice Ploiești și Buzău, din ultimii 10 ani.

Mutări şi protejări de instalaţii

                Se vor reloca/proteja reţelele identificate pe traseul autostrăzii, de tipul:

reţele electrice de joasă şi medie tensiune; reţele electrice de înaltă tensiune 110 kv; reţetele de distribuţie gaze naturale; reţele transport petrol CONPET; reţele transport gaze naturale TRANSGAZ; reţele de apă şi canalizare; reţele şi canale de irigaţii; reţele de telecomunicaţii, drumuri locale.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!