Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 06.04.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.04.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere faptul că:

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că autoritatea competentă, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii stabilește prin Norme condițiile de autorizare a școlilor de conducători auto, precum și condițiile de atestare a profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor auto;

- în conformitate cu prevederile Normelor de autorizare a școlilor de conducători auto și a instructorilor auto școlile de conducători auto trebuie să aibă angajați cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată instructori auto și profesori de legislație rutieră;

- conform acelorași Norme, menținerea anuală a valabilității autorizației unei școli de conducători auto este condiționată de îndeplinirea unui procent minim de promovabilitate, calculat pentru fiecare școală/instructor, a cursanților la primul examen susținut în vederea obținerii permisului de conducere;

- școlile de conducători auto autorizate în mai multe locații, pot utiliza un vehicul deținut de societatea comercială numai la una dintre aceste școli de conducători auto;

-  în Normele de atestare a instructorilor auto nu se prevede posilitatea ca un instructor auto atestat pentru efectuarea pregătirii practica a cursanților care doresc obținerea permisului de conducere pentru una dintre categoriile BE, C1E, CE, D1E sau DE să poată efectua pregătirea practică și pentru una dintre categoriile B, C1, C, D1 sau D, după caz;

Față de cele arătate mai sus, considerăm că este necesară promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.        

Prin promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se urmărește:

- crearea cadrului ca școlile de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educației să utilizeze în procesul de pregătire profesori de legislație rutieră/instructori auto angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată, conform propriilor reguli de angajare;

- ca școlile de conducători auto care dețin mai multe autorizații de funcționare să poată utiliza un vehicul la oricare dintre aceste școli de conducători auto;

- eliminarea condiționării menținerii valabilității autorizației unei școli de conducători auto de îndeplinirea unui procent minim de promovabilitate, condiționare care până în prezent nu a fost aplicată, urmare a amânării succesive a prevederilor Normelor care stabilesc acest fapt;

- clarificarea categoriilor de permis de conducere pentru care un instructor auto poate efectua pregătire practică în funcție de categoriile pentru care este atestat.

         

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Versiune îmbunatățită text proiect - referat aprobare - 20.05.2021

Versiune îmbunătățită - 15.07.2021

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!