Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 16.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.03.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii încurajează dezvoltarea infrastructurii aeroportuare pe întreg teritoriul național, inclusiv prin înființarea/dezvoltarea aeroporturilor de interes regional. În documentul strategic care stă la baza dezvoltării infrastructurii aeroportuare până la orizontul de timp 2030 -  Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 - este cuprins și aeroportul Tuzla. Existența facilităților de trecere a frontierei și control vamal sunt elemente care influențează în mod pozitiv dezvoltarea unui aeroport, având un efect benefic și asupra zonei deservită de aeroport.

În conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare,  „deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.” De asemenea, conform dispozițiilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian „certificarea ca aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional se poate efectua numai după aprobarea de către Guvern a deschiderii unui punct de trecere a frontierei pe respectivul aeroport.”

Prin adresa nr. 20/22156/19.12.2017, Secretariatul General al Guvernului apreciază că oportunitatea elaborării și promovării proiectului de hotărâre a Guvernului având ca obiect de reglementare, aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat și a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla revine, potrivit atribuțiilor și domeniilor proprii de competență, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Afacerilor Interne.

Având în vedere concluziile Raportului nr. MT 23817/27.05.2013, precum şi importanţa existenţei unui aeroport deschis traficului internaţional care să permită operarea în condiţii optime, din punct de vedere al siguranţei şi al eficienţei, a aeronavelor ce desfăşoară activităţi de zbor pentru deservirea unor obiective situate  în afara apelor teritoriale ale României din Marea Neagră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne au elaborat  proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea deschiderii unui punct de trecere a frontierei de stat şi a unui birou vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.

Actul normativ prevede că toate spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la punctul de trecere a frontierei de stat și la biroul vamal de frontieră se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul Aeroportului Tuzla, conform adresei Regional Air Services nr. 1684/16.05.2012 și reconfirmată prin adresele nr. 35914/14.08.2018 și nr. 19496/04.07.2019. În sarcina instituțiilor publice cu atribuții de control în punctul de trecere a frontierei vor rămâne cheltuielile pentru asigurarea personalului necesar și pentru dotări.

De asemenea, de la data intrării în vigoare a actului normativ se va completa punctul VI din anexa nr. 1 - „Situația punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi a zonelor libere” la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu un nou punct de trecere a frontierei, respectiv Aeroportul Tuzla.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!