Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 11.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.03.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

În prezent, transportul intern și internațional al mărfurilor periculoase se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației internaționale reprezentată de Directiva 2008/68/CE, care are ca anexe modale, Regulamentul R.I.D., respectiv Acordurile europene A.D.R. pentru transportul rutier și A.D.N. pentru transportul pe canale navigabile interioare. Directiva menționată este deja transpusă în legislația națională prin HG nr. 1326/2009.

 

Având în vedere faptul că anexele la Directiva 2008/68/CE se modifică periodic datorită progresului științific și tehnic în domeniul transportului mărfurilor periculoase, Comisia Europeană a adoptat Directiva Delegată (UE) 2020/1833 a Comisiei din 2 octombrie 2020 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

 

Această directivă (2008/68/CE) are ca anexe reglementările modale A.D.R, R.I.D. și A.D.N., versiunile obligatorii de la 1 ianuarie 2021.

 

Motivul elaborării prezentului proiect de ordin îl constituie necesitatea transpunerii în dreptul intern a Directivei Delegate (UE) 2020/1833, în conformitate cu art. 10 al HG nr. 1326/2009, care prevede că „amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta hotărâre la progresul științific și tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta hotărâre, în special pentru a lua în considerare modificările aduse A.D.R, R.I.D. și A.D.N., se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!