Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 15.02.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.02.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 Proiectul de act normativ vizează modificarea şi completarea următoarelor acte normative:
- OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;
- Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;
- OUG nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de calatori.
Modificarea şi completarea OUG nr. 12/1998 are în vedere atingerea următoarelor obiective:
a) Corelarea cu prevederile Legii nr. 202/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi, implicit, asigurarea transpunerii complete şi corecte în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2012/34/UE, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, proiectul de act normativ propune:
- modificarea şi completarea art. 1 alin. (4), (5), (51), (9), (91), (10) şi (11), art. 14, art. 141, art. 15, art. 18 alin. (1), (10), (11), (12) şi (2), art. 211, art. 22 alin. (2) lit. a1) şi lit. i), alin. (51) şi (52), art. 23, art. 27, art. 37 şi art. 38 alin. (1) lit. a);
- abrogarea art. (2), art. 3, art. (4), art. 8, art. 9, art. 18 alin. (21), (3)...(8), art. 181, art. 19, art. 22 alin. (2) lit. d), art. 26 şi art. 45.
Un aspect important pe linia corelării cu prevederile Legii nr. 202/2016 vizează internalizarea în cadrul legislaţiei naţionale a principiului privind asigurarea competitivităţii transportului feroviar în raport cu celelalte moduri de transport, în scopul de a asigura valorificarea avantajelor economice intrinseci ale acestuia, inclusiv în perioada în care internalizarea incompletă şi asimetrică a costurilor externe ale modurilor de transport generează un dezavantaj semnificativ al transportului feroviar în competiţia cu celelalte moduri de transport. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 1 alin. (3) şi (31), art. (11), art. 211 şi art. 59.
b) Corelarea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigurarea cadrului legislativ adecvat pentru aplicarea corectă a acestui regulament. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 5, art. 50, art. 38, art. 381.
c) Corelarea cu prevederile OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, care transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 7 alin. (2), (3) şi (4), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 36 lit. a) şi lit. x).
d) Asigurarea cadrului legislativ adecvat care să permită autorităţilor publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor de interes local, inclusiv în zonele metropolitane, în condiţii de siguranţă şi nivel ridicat de performanţă, de natură să permită accesarea de către autorităţile publice locale a fondurilor europene nerambursabile alocate în acest scop. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 50, art. 22 alin. (7), art. 25 alin. (1), art. 27 alin. (5), art. 371, art. 38 alin. (1), art. 381 şi art. 391.
Prin aceste modificări se face distincţia între obligaţiile de serviciu de interes naţional, care sunt de competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi obligaţiile de serviciu de interes local, care sunt de competenţa autorităţilor publice locale.
De asemenea, pentru a permite autorităţilor publice locale să contribuie la asigurarea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare de natură să permită implementarea unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor în zona de competenţă a acestora, se instituie posibilitatea ca autorităţile publice locale să încheie cu administratorul infrastructurii feroviare contracte de activitate locală
e) Corelarea cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, proiectul de act normativ propune abrogarea art. 9, art. 26 şi art. 29 alin. (33).
f) Corelarea cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 58 alin. (1) şi (3).
g) Corelarea cu prevederile Legii nr. 31/1991 a societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. 38 alin. (1) lit. a) şi art. 58 alin. (3).
h) Corelarea cu prevederile altor acte normative. În acest scop, proiectul de act normativ propune abrogarea art. 64.
i) Asigurarea continuităţii serviciilor de transport feroviar public în condiţii de siguranţă şi nivel ridicat de performanţă, prin evitarea unor posibile deficienţe şi blocaje de natură legislativă. În acest scop, proiectul de act normativ propune:
- modificarea şi completarea art. 111 alin. (5), art. 20, art. 29 alin. (21) şi (22), art. 35, art. 39 alin. (10) şi (11), art. 53 lit. a), e) şi f) şi art. 63;
- abrogarea art. 38 alin. (31).
În acest context trebuie precizat că modificarea art. 29 alin. (21) şi (22) vizează restabilirea cadrului legislativ realizat prin aprobarea OUG nr. 55/2019, care a fost ulterior denaturat din cauza nesincronizării cu calendarul de promulgare a Legii nr. 205/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Unele dintre modificările şi completările propuse cu privire la OUG nr. 12/1998 vizează atingerea simultană a mai obiective dintre cele menţionate mai sus.
Modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 are în vedere atingerea următoarelor obiective:
a) Asigurarea cadrului legislativ adecvat care să permită autorităţilor publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor de interes local, inclusiv în zonele metropolitane, în condiţii de siguranţă şi nivel ridicat de performanţă, de natură să permită accesarea de către autorităţile publice locale a fondurilor europene nerambursabile alocate în acest scop. În acest scop, proiectul de act normativ propune abrogarea art. 2 alin. (2) lit. b), în scopul de a asigura condiţii uniforme de licenţiere a societăţilor care operează servicii de transport feroviar de călători pe reţeaua feroviară română, inclusiv în ceea ce priveşte serviciile urbane sau suburbane.
b) Actualizarea termenului prevăzut la art. 65 alin. (2) cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative subsecvente în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 202/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Actualizarea acestui termen este necesară având în vedere că actele normative respective trebuie corelate inclusiv cu prevederile OUG nr. 12/1998 care, la rândul său, urmează să fie modificată şi completată conform prezentului proiect de act normativ.
De asemenea, se propune modificarea din raţiuni de tehnică legislativă a art. 65 alin. (2), deoarece dispoziţiile actuale conţin referiri la acelaşi subiect care face obiectul art. 65 alin. (5).
Modificarea şi completarea OUG nr. 56/2011 are în vedere atingerea următoarelor obiective:
a) Corelarea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigurarea cadrului legislativ adecvat pentru aplicarea corectă a acestui regulament. Toate modificările şi completările propuse sunt subsecvente acestui obiectiv.
b) Asigurarea cadrului legislativ adecvat care să permită autorităţilor publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor de interes local, inclusiv în zonele metropolitane, în condiţii de siguranţă şi nivel ridicat de performanţă, de natură să permită accesarea de către autorităţile publice locale a fondurilor europene nerambursabile alocate în acest scop. În acest scop, modificările şi completările propuse cu privire la art. 2 alin. (3) şi (4) instituie competenţe diferenţiate privind stabilirea nivelurilor maxime ale tarifelor pentru serviciile de transport feroviar public de cãlãtori care fac obiectul obligaţiei de serviciu public în raport de natura obligaţiei de serviciu public.
c) Corelarea cu prevederile OUG nr. 12/1998 şi cu prevederile Legii nr. 202/1998, luând în consideraţie inclusiv modificările şi completările propuse prin prezentul proiect de act normativ. Modificările şi completările propuse cu privire la art. 2 alin. (2), (3) şi (4) şi cele privitoare la art. 3 alin. (1) asigură inclusiv atingerea acestui obiectiv.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Versiunea îmbunătățită - publicată 19.05.2022

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!