Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 11.12.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 1. Cadrul legal
 1. R egulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, care stabileşte condiţiile în care autorităţile competente impun sau contractează obligaţii de serviciu public, prevede la art.4 alin.(6) posibilitatea ca autorităţile competente, în conformitate cu dreptul intern, să solicite ca operatorii de servicii publice să respecte anumite standarde de calitate, aceste standarde fiind cuprinse în caietele de sarcini şi în contractele de servicii publice.
 2. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, care stabileşte reguli cu privire la obligaţiile întreprinderilor feroviare faţă de călători și cu privire la definirea și controlul standardelor de calitate a serviciilor.

Serviciile feroviare sunt clasificate în urbane, suburbane, regionale și serviciile pe distanţe lungi.

În definirea serviciilor statele membre aplică definiţiile conţinute în Directiva 91/440/CEE și iau în considerare următoarele criterii: distanţa, frecvenţa serviciilor, numărul opririlor regulate, materialul rulant utilizat, regimul de taxare a legitimaţiilor de transport, fluctuaţiile serviciilor privind numărul călătorilor între sezonul de vârf şi perioadele de extrasezon, numerele trenurilor şi orarele.

 1. Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european Text cu relevanță pentru SEE, cu completările ulterioare, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European, care stabilește normele gestionării activităţilor de transport feroviar, criteriile de autorizare și principiile perceperii tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare și alocării capacităţilor de infrastructură feroviară.
 2. Ordinul nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, care stabilește definirea categoriilor trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători.

 Definirea trenurilor de călători pe categorii: 

 1. Trenurile intercity (IC) se clasifică astfel: 
 2. a) Intercity Eurocity (IC-EC) 
 3. b) Intercity Euronight (IC-EN) 
 4. c) Intercity (IC) 
 5. d) Intercity Night (IC-N) 
 6. Trenurile interregio (IR) se clasifică astfel: 
 7. a) Interregio (IR) 
 8. b) Interregio Night (IR-N) 
 • Trenurile regio (R).
 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 3. Ordinul nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, care stabilește tarifele maximale pentru trenurile InterRegio și Regio.

II.FUNDAMENTAREA Propunerilor. Necesitate Și Oportunitate

 1. Propunerea de introducere a categoriei de trenuri Regio Expres R–E

Caracteristici: Viteza comercială minimă de 40 km/h, distanța maximă 300 km + 10%  sau prima stație de cale ferată dacă se depășește această distanță, opriri frecvente, dar numai acolo unde există flux semnificativ de călători.

În această categorie s-ar încadra o parte din trenurile IR utilizate în prezent de către călătorii navetiști și o parte din trenurile Regio.

Având în vedere opririle frecvente și preluarea traficului de navetă pe porțiuni din parcurs, această categorie de trenuri satisface criteriile de clasificare stabilite prin Regulamentul nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători pentru încadrarea la Servicii regionale.

Necesitate Și Oportunitate

Definirea cât mai precisă a categoriilor de trenuri de călători astfel încât serviciile oferite pentru fiecare categorie să fie cât mai omogene, predictibile pentru clienți și tarifate în mod corespunzător este o necesitate obiectivă.

Lipsa unei categorii de trenuri intermediare între ir și R, care să permită călătorilor să aleagă cea mai convenabilă ofertă din punct de vedere al raportului calitate/preț, având în vedere că anterior, trenurile Accelerat (categorie intermediară) aveau cea mai bună acceptanță din partea pieței.

Ordinul ministrului transporturilor nr.153/2011 a structurat categoriile de tren din România în InterCity, InterRegio și Regio, similar standardelor de calitate definite prin Regulamentul 1371/2007, înlocuind categoriile InterCity, Rapid, Accelerat, Personal.

Urmare declinului transportului feroviar în România și a neincluderii în contractele de servicii publice a trenurilor InterCity, operatorii de transport feroviar nu au mai introdus în circulație aceste trenuri, astfel încât în prezent călătorilor din România le sunt oferite doar două categorii de tren.   

Studiile și analizele de piață efectuate înainte de schimbarea categoriilor de tren relevau că trenurile Accelerat care îmbinau un grad de confort mediu cu un tarif accesibil și opriri frecvente aveau atât cea mai bună eficiență economică cât și cea mai bună acceptanță din partea publicului călător, respectiv, cel mai ridicat grad de satisfacție. 

Sondajul pentru determinarea preferințelor călătorilor privind serviciile feroviare realizat în anul 2010 arată că aprox.33-36% dintre utilizatori urbani sau rurali ar fi preferat să călătorească cu trenurile accelerate, deci cu categoria de trenuri intermediară. 

 

Categorie preferată

tren personal

tren accelerat

tren rapid

tren intercity

utilizatori preponderent rurali

47%

36%

11%

6%

utilizatori preponderent urbani

13%

33%

29%

25%

Prin aplicarea Ordinului ministrului transporturilor nr.153/2011 trenurile Accelerate au devenit, în funcție de criteriile îndeplinite, trenuri InterRegio sau trenuri Regio.

 • Impactul legislativ Și acȚiuni necesare
 1. Impactul asupra contractelor de servicii publice

În viitoarele contracte de servicii publice pot fi adaptate valorile compensațiilor pe tren.km și cal.km în funcție de noile volume de trafic contractate de fiecare operator și de bugetul previzionat.

 1. Managementul riscului în conformitate cu Regulamentul nr.402/2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009.

Propunerea de introducere a categoriei de trenuri Regio-Expres nu aduce modificări semnificative operaționale, noile trenuri Regio Expres vor fi încadrate tot în Rangul IV, similar trenurilor Regio conform Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, art. 122 - (1) Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, fiecărui tren i se atribuie un rang, după cum urmează : d) rangul IV - trenuri regio, trenuri mixte;”

În aceste condiții, în conformitate cu Regulamentul nr.402/2013, art.4: Dacă schimbarea propusă nu are niciun impact asupra siguranţei, nu este necesară aplicarea procesului de management al riscului.

 1. Evaluarea preliminarĂ a efectelor sociale, DE MEDIU, economice, bugetare

Efecte sociale:

Operatorii de transport feroviar de călători au primit, direct sau prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, numeroase solicitări din partea călătorilor, a autorităților locale, instituțiilor, agenților economici, aleșilor locali sau parlamentari care vizau, fie acordarea unor opriri suplimentare la trenurile InterRegio, fie durata mare de parcurs și suprimarea opririlor ne-necesare la trenurile Regio.  

 

Prin introducerea categoriei Regio-Expres va fi posibilă atât suplimentarea numărului de opriri la unele trenuri InterRegio, cât și reducerea unor opriri la trenurile Regio, iar prin aceasta o mai bună îndeplinire a funcției sociale a transportului feroviar.

 

Efecte de mediu:

Estimăm că măsurile propuse vor genera creșterea cotei de piață a transportului feroviar în detrimentul modurilor de transport mai poluante. 

 

Efecte economice și bugetare:

 • Introducerea trenurilor IR va avea un impact pozitiv asupra clienților plătitori crescând numărul acestora, fără a influența numărul călătorilor beneficiari de gratuități. Se va ameliora astfel proporția clienților plătitori/clienți cu facilități și vor crește veniturile provenite din bilete.
 • Posibilitatea trasării noii categorii de trenuri R-E va permite atât creșterea traficului și a veniturilor cât și scăderea costurilor de operare.
 • Va fi posibilă o calibrare mai exactă a bugetelor alocate în contractele de servicii publice ale operatorilor feroviari în funcție de standardele de calitate a categoriilor de trenuri operate.

Prin aceaste măsuri, operatorii de transport feroviar vor avea o mai mare libertate de adaptare a ofertelor de transport și de gestionare a materialului rulant, ceea ce va duce la creșterea eficienței serviciilor prestate, inclusiv a eficienței contractelor de servicii publice, permițându-se alocarea unor bugete mai mari pentru planurile de investiții.

Având ca obiective principale, pe de o parte, asigurarea unei legături directe între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă și, pe de altă parte, creşterea calităţii serviciilor de transport public de călători prin introducerea în circulaţie de trenuri cu mers cadenţat, cu o frecvenţă favorabilă atât transportului de călători spre şi de la aeroport, dar şi transportului de călători de navetă spre şi dinspre București, prin cresterea conectivității directe a localităților din nordul Capitalei precum orașul Buftea, comuna Balotești, comuna Corbeanca, comuna Mogoșoaia și orașul Otopeni, Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Comunicațiilor a iniţiat un proiect pentru asigurarea deplasării călătorilor pe reţeaua de transport feroviar în zona metropolitană Bucureşti, de la stația București Nord la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Proiectul Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă București face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și este un proiect etalon pentru sistemul feroviar românesc care va asigura prima legătură feroviară directă cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă (plecări-sosiri) de asemenea pentru locuitorii zonelor limitrofe și va facilita un transport direct și rapid spre și dinspre centrul Capitalei.

Pentru realizarea transportului de călători între stația București Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă vor circula trenuri de călători pe traseul Bucureşti Nord – Pajura Hm – parc.Mogoșoaia PO - Mogoșoaia – Patinoar IC PO – AEROPORT HC, cu distanţa totală de 19,00 km ce va fi parcursă în circa 20 – 25 minute, la intervale regulate de circa 30-40 minute.

Transportul pe căile ferate din România este reglementat de Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr.7/2005 și de Normele Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar public de călători, aprobate prin OMT nr. 655/2007.

Conform prevederilor de la articolul 4 alin.(1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de călători se face conform reglementărilor legale în vigoare.

În acest context, politica tarifară actuală a operatorilor feroviari de călători se realizează pe baza legislației care s-a instituit (aprobat) în decembrie 2011 și are la bază următoarele acte normative:

 • OUG nr.56/2011pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători;
 • OUG nr.57/2011 – pentru abrogarea unor poziţii din anexa la OUG nr. 36/2001, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar.

Potrivit prevederilor art.II din O.U.G nr.57/2011 (1) Tarifele de călătorie cu metroul şi de transport feroviar de călători vor fi ajustate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii. 

Conform tarifelor din transportul feroviar public de călători, la distanța de 19,00 km (zona km tarifară 11-20 km), avem următoarele valori funcție de rangul de tren și clasa comercială:

       - tren Regio: 4,0 lei la clasa a 2-a și 5,50 lei la clasa 1;

       - tren Interregio: 8,50 lei la clasa a 2-a și 13,00 lei la clasa 1;

Considerând acest proiect un pas important spre organizarea şi dezvoltarea transportului de călători într-o zonă de mare interes propunem aplicarea unui tarif unic pentru călătoria cu trenurile CFR Călători de rang Regio Expres, la clasa 1 și clasa a 2-a, pe relația București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Stabilirea unui tarif unic pentru trenul Regio-Expres Gara de Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă se realizază în contextul:

 • realizării legăturii directe între staţia c.f. Bucureşti Nord, Aeroportul Internațional Henri Coandă şi reţeaua feroviară naţională;
 • reducerii timpului de călătorie dintre staţia de cale ferată Bucureşti Nord şi Aeroportul Internațional Henri Coandă;
 • creşterii vitezei de deplasare între cele două obiective;
 • îmbunătăţirii condiţiilor de călătorie şi de siguranţa circulaţiei, în conformitate cu standardele europene;
 • existenței unor servicii de transport public rutier respectiv cele 4 linii expres asigurate zilnic de Societatea de Transport București S.A:
 • tarifului actual de 4,00 lei pentru tren Regio cl.a 2 a, zona kilometrica 11-20 stabilit conform metodologiei cuprinsa in Ordinul MT nr.2935/2008 și Anexei la Ordinul MT 153/2011:

TARIFE de deservire generală din transportul feroviar public de călători
TARIF TREN REGIO - R

 

Zona km

cls. 1

cls. 2

50% cls. 1

50% cls. 2

 

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

 

11-20

5,50

4,00

2,75

2,00

 • Linia expres 780 Aeroport Otopeni sosiri – Gara Basarab și retur (în intervalul 05:35 – 23:10), durata călătoriei fiind de 53 de minute;
 • Linia expres 781 Eli-Np Măgurele – Gara Basarab și retur (în intervalul 05:35 – 22:00), durata călătoriei fiind de 30 de minute;
 • Linia expres 783 Aeroport Otopeni sosiri – Piața Unirii 2 și retur (circulă 24 de ore,7 zile pe săptămână), durata călătoriei fiind de 50 de minute;
 • Linia expres 784 Aeroport Otopeni sosiri – Piața Unirii 2 și retur (în intervalul 06:30 – 22:30), durata călătoriei fiind de 57 de minute;

Costul unei călătorii cu transportul public gestionat de ADI Transport Public București Ilfov pe liniile expres este de 3,5 lei și pe liniile regionale (preorășenești) este de 1,5 lei.

 • contribuției pe care modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă T1 o are la dezvoltarea zonei urbane metropolitane funcționale a Bucureștiului.

Realizarea conexiunii feroviare cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi implementarea unui serviciu cadenţat de mare frecvenţă vor permite crearea unei prime alternative foarte atractive faţă de varianta transportului rutier, deoarece se va reduce substanţial durata transferului către şi dinspre aeroport şi se va elimina riscul unei prelungiri necontrolate a duratei unui astfel de transfer cauzat de blocajele frecvente ale traficului rutier de pe acest traseu.

Prin coroborare cu celelalte servicii feroviare periurbane în zona metropolitană Bucureşti această conexiune va permite consolidarea unei zone de influenţă a Aeroportului Internațional Henri Coandă pe o rază de cca.70 km în jurul oraşului Bucureşti, pe baza facilităţilor de transport feroviar.

În aceste condiţii, Aeroportului Internațional Henri Coandă va deservi în mod curent şi fiabil, prin intermediul transportului feroviar, oraşe mai îndepărtate de Bucureşti precum: Braşov, Târgovişte, Craiova, Giurgiu (inclusiv zona de frontieră Ruse), Constanţa, Buzău.

 • integrării cu transportul subteran respectiv metroul în stația București Nord, crescând astfel potențialul intermodal de conexiune al Gării de Nord, prin realizarea conexiunii rapide cu întreaga rețea de metrou a Bucureștiului și cu rețeaua de transport public de suprafață a Societății de Transport București,

În acest context, propunem valoarea de 4,00 lei, TVA inclus, la tren de rang Regio Expres, clasa 1 și clasa a 2-a, pentru tariful unic denumit „Tarif București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă. Tariful de rezervare va fi facultativ.

Tariful unic se va aplica pe secția de circulație Bucuresti Nord Gr.A - Aeroport Internațional Henri Coandă T1 pentru călătoria simplă cu trenuri de rang Regio Expres la clasa 1 și clasa a 2-a pentru orice relație de călătorie pe secția respectivă, pentru legitimații de călătorie eliberate la casa de bilete, la automatele de bilete, prin serviciul de vânzare bilete online sau în tren, de personalul de tren.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să fiți de acord cu promovarea  Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr.005 și a Ordinului Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr.1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători respectiv completarea anexei cu tariful unic „Tarif București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă” cu  valoarea de 4,00 lei, cu TVA inclus, valabil la tren de rang Regio Expres, clasa 1 și clasa a 2-a.

Precizăm că tariful unic menționat mai sus (de 4,00 lei pentru orice relație și clasă) nu include și tariful de rezervare a locului, care va fi facultativ.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect


  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 Mihai Popescu  11.12.2020
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!