Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 10.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere că România:
- susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, singurul în măsură să ofere cetățenilor acesteia properitatea pe care o merită,
- consideră că este esențial ca turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova să se desfășoare în deplină transparență și în conformitate cu standardele europene și internaționale, precum și cu principiile democratice,
- pornește de la premisa că voința cetățenilor, liber exprimată prin vot, este singura care asigură legitimitatea unui astfel de proces politic în cadrul unui stat democratic, iar orice abatere de la aceste standarde și principii poate avea un impact nefast asupra alegerilor,
Elementele care vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată sunt următoarele¬:
- întrucât perioada până la desfășurarea alegerilor este foarte scurtă este necesară aprobarea și, publicarea prezentului proiect de act normativ;
- imediat după publicare este necesară o perioadă de timp pentru difuzarea și punerea în aplicare;
- în lipsa acordării facilității transportului gratuit în data de 15 noiembrie 2020, pentru o călătorie dus-întors, până la cele mai apropiate secții de votare, elevii din Republica Moldova care studiază în România nu își vor putea exercita dreptul de vot, deplasarea la centrele de votare organizate în acest scop pe teritoriul României fiind limitată;
Scopul prezentului act normativ îl reprezintă crearea cadrului legal pentru acordarea unei călătorii gratuite pe calea ferată dus – întors, către şi dinspre localităţile din România unde se organizează secţii de votare, la trenurile regio şi interregio, clasa a II – a, în data de 15 noiembrie 2020 în vederea exercitării dreptului de vot de către toți elevii cu drept de vot din Republica Moldova care studiază în România.
Se propune eliberarea biletului de călătorie la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de voiaj pe baza actului de identitate care să ateste calitatea de cetăţean a Republicii Moldova şi a carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus cât şi pentru întors.
Pe biletul de călătorie eliberat se va menţiona numele şi prenumele beneficiarului, codul numeric personal (CNP-ul), seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev (E).
Persoanele care, prin fraudă, vor călători suplimentar faţă de călătoria gratuită acordată vor suporta consecinţele legii.
Operatorii de transport feroviari care asigură transportul categoriei de persoane prevăzută la art. 1 vor prezenta la Autoritatea pentru Reformă Feroviară – Direcţia Economică și Finanțări o situaţie a călătorilor care au beneficiat de această gratuitate în baza prezentei Ordonanțe de Urgență.
Situaţia va cuprinde numele şi prenumele beneficiarului, codul numeric personal (CNP-ul), seria şi numărul actului de identitate, călători expediaţi, călători km şi valoarea totală a călătoriei, fiind înaintată până la data de 15 decembrie 2020.
Operatorii de transport feroviari care asigură transportul elevilor cu drept de vot din Republica Moldova care studiază în România vor recupera contravaloarea biletelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”.
Ministerele cu atribuții în acest sens vor asigura sumele necesare decontării călătoriilor către operatorii de transport feroviar.

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!