Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 20.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Ca urmare a evoluției transporturilor maritime de mărfuri periculoase, pentru a reduce riscurile la care erau supuse navele, echipajele și mediul, OMI a adoptat, prin Rezoluția A.212(VII) din 12 octombrie 1971, Codul pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH). Prin adoptarea acestui cod se dorea stabilirea unor reguli care să fie recunoscute la nivel internațional privind proiectarea, construcția, echipamentul și operarea navelor cisternă care transportă produse chimice periculoase în vrac.

Ulterior, o formă revizuită a codului a fost adoptată atât de comitetul pentru protecția mediului marin prin Rezoluția MEPC.20(22) din 5 decembrie 1985, cât și de către Comitetul de siguranță maritimă prin Rezoluția MSC.9(53) din 17 septembrie 1986.

Totodată, prin rezoluția MEPC.16(22) din 5 decembrie 1985 au fost adoptate amendamente la Anexa II la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), prin care Codul BCH adoptat prin rezoluția MEPC.20(22) a devenit obligatoriu în temeiul respectivei convenții.

Astfel, navele maritime cisternă construite înainte de 1 iulie 1986 care transportă în vrac produse chimice periculoase, trebuie să respecte prevederile Codului BCH.

Menționăm că prin Legea nr. 6/1993 România a aderat la MARPOL 73/78 în versiunea actualizată la acea dată, care include și amendamentele din 1985 adoptate prin rezoluția MEPC.16(22).

România a acceptat Codul BCH prin Legea nr. 68/2003, iar toate amendamentele ulterioare la acesta, în prezent în vigoare, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Noile amendamente aduse Codului BCH prin Rezoluția MEPC.319(74) adoptată la 17 mai 2019, constau în principal în introducerea cerinței referitoare la existența la bordul navelor care transportă lichide în vrac, a unui echipament de detectare a hidrogenului sulfurat, în cazul în care respectivele lichide sunt predispuse să degajeze acest gaz toxic.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor adoptate prin Rezoluția MEPC.319(74) (prin procedura de acceptare tacită), în conformitate cu prevederile specifice ale MARPOL 73/78 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și, implicit, a codurilor cu caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții.

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETAĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!