Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 16.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Compania Naţionala "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. este înființată în baza hotărârii Guvernului nr.1208/2009 completată cu HG nr.831/2020 și  funcţionează pe bază de gestiune economică.

Sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate, de criza generată de răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2.

Începând cu 16.03.2020, pandemia a ajuns la un nivel foarte avansat de răspândire, astfel încât mai multe state din Uniunea Europeana, printre care și țara noastră, au decretat stare de urgență, închiderea spatiilor aeriene, a granițelor terestre, fiind  afectate în mod direct companiile aeriene, aeroporturile, companiile de handling și alți furnizori de servicii specifice.

Sectorul aviatiei a fost unul dintre sectoarele economice puternic afectate de restrângerea severă a mobilității persoanelor între destinații și în acest context, traficul de pasageri pe aeroporturile bucureștene a scăzut dramatic față de valorile prognozate pentru anul 2020:

-58,5% în luna martie, 98,4% în luna aprilie, 98% în luna mai, 94,5% în luna iunie.

Pentru anul 2020, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, numărul estimat  de pasageri  de  aproximativ - 5,55 mil.  reprezintă  35,60%  din  numărul de pasageri aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.301/2020 ( număr pasageri aproximativ - 15,600 mil).

Situația economico-financiară a Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti"- S.A.  a fost și este puternic afectată de scăderea traficului aerian.

Compania Naţională "Aeroporturi - Bucureşti"- S.A. a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, următoarele modificări ale indicatorilor economico–financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HG nr.301/2020:

-veniturile totale au scăzut cu 59,33% (sumă absolută = 695.175,44 mii lei) urmare a scăderii traficului aeroportuar cu 64,4% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

 În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 97,79% iar veniturile finaciare dețin o pondere de 2,21%.

Veniturile din exploatare vor  înregistra o scădere cu 59,54% față de valoarea aprobată. În cadrul cifrei de afaceri a companiei, veniturile din activitatea de bază (aeronautice) detin o pondere de 83,02% și sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuielile rectificat, pe anul 2020, în scădere cu 59,97% ( sumă absolută = 550.107,01 mii lei) față de valoarea aprobată, în contextul pandemiei de COVID.

Veniturile non-aeronautice, a căror pondere în cifra de afaceri a companiei este de 16,98%, sunt programate în scădere  cu 64,13%.

Veniturile financiare, care dețin o pondere de 2,21% în total venituri, sunt programate în scădere, cu 46,81% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020, prin HG nr.301/2020.

-cheltuielile totale vor fi diminuate cu 16,42%, având  în vedere scăderea traficului aeroportuar, care impune reanalizarea și redimensionarea cheltuielilor companiei.

Cheltuielile companiei sunt preponderent fixe prin natura activității aeroportuare (cheltuielile cu prestațiile externe, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile de personal) iar ponderea lor în total cheltuieli este de aproximativ 88%. Celelalte categorii de cheltuieli, din care, cheltuielile  variabile, au scăzut direct proporțional cu scăderea traficul aeroportuar (taxa de securitate, taxa AIAS, cheltuieli cu tratația pasagerilor business și VIP, redevența pentru bunuri publice) dar au o pondere mică în totalul cheltuielilor (aproximativ 3%).

Totodată, s-au înregistrat cheltuieli suplimentare privind  achiziționarea de materiale consumabile și servicii, pentru combaterea pandemiei COVID -19, necesare  desfășurării activității, în condiții de securitate și prevenire împotriva îmbolnăvirii cu noul virus (materialele de protecție - măști, dezinfectanți, mănuși de protecție), cu închirierea de corturi pentru triajul pasagerilor  și cu achiziționarea de  termoscannere.

-reducerea productivității muncii  cu  59,54 %, urmare a reducerii veniturilor din exploatare cu 59,54%;

-nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale a crescut cu 105,49% față de  cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. 301/2020, din cauză că,  veniturile din producția văndută  au scăzut de la  1.124.984,51 mii lei la  441.423,02 mii lei (cu 60,76%).

- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG 26/2013 și Legii  bugetului de stat nr.5/2020,   va scădea cu 0,33% față de nivelul aprobat pentru anul 2020, urmarea scăderii cheltuielilor de natură salarială;

-a fost plafonat nivelul indemnizațiilor membrilor CA, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor aferente contractelor de mandat cu 10,73%. În prezent, la nivelul Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A,  nu sunt încheiate contracte de administrare în urma unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ci în baza art. 641 alin. (3) din același act normativ.

- Compania Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. estimează pentru anul 2020 realizarea unui rezultat brut negativ (pierdere)  în valoare de  129.471,42 mii lei, urmare a măsurilor  luate în domeniul aviației civile. Pentru anul 2021 se prevede un rezultat brut pozitiv de 15.626,67 mii lei, iar pentru anul 2022 se prevede o revenire a traficului aerian de pasageri, ceea ce va conduce la îmbunătățirea situației financiare a Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.  și realizarea unui profit în creștere, în valoare de 207.066,89 mii lei.

-sursele de finanțare a investițiilor, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  rectificat pe anul 2020, au scăzut cu 11,68% față de cele  aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. nr.301/2020. Au scăzut sursele proprii de finanțare (amortizare si profit) cu 13,80% și sursele repartizate din contul 106.8 –“Alte rezerve” cu 55,73%;

-cheltuielile pentru  investiții, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  rectificat pe anul 2020 au scăzut cu 11,68% față de cele  aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020  prin HG. nr.301/2020. Dintre acestea, principalul obiectiv de investiții este Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București. În prezent este în derulare etapa privind achiziționarea terenurilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr 799/2019 de expropriere care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”.

Astfel au fost prevăzute în cadrul bugetului anului 2020, sumele necesare exproprierii în valoare de  de 358.212 mii lei, iar pentru următorii ani – 2021-2022, au fost prevăzute sumele necesare pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, în valoare totală de 1.529.393 mii lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții sus-menționat.

Au fost reanalizate și diminuate pentru anul 2020, cheltuielile pentru  obiective de investiții:- Sistematizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (DALI, PTE), reparații capitale, modernizare instalații clădiri Plecări, Finger, Sosiri, AB4+CL (expertiză tehnică, DALI), modernizare sisteme benzi bagaje plecări lucrări de construcții/instalații (PT execuție), reorganizare rețele termice exterioare AIHCB, lucrări de execuție rețele interioare de gaze naturale și realizarea de puncte termice în zona parc auto (cazarmă) și uzină electrică (SF, Proiectare si execuție), stație de epurare. Elementele prevăzute în cadrul capitolului „Dotări” au fost prioritate și reanalizate, astfel încât, a fost amânată achiziționarea unor utilaje și echipamente, autoutilitare și sisteme IT, în valoare de 83.490,98 mii lei.

Compania Naţionala "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. nu a  înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020.    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!