Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 25.09.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

2.Schimbări preconizate Suma aferentă justelor despăgubiri pentru imobilele mai sus menționate este de 12,33 mii lei. Astfel, prin raportul de evaluare întocmit în luna august 2020 de către evaluatorul autorizat ANEVAR Ostiadal Valentin, având legitimația nr. 18563/2020, a fost stabilită valoarea de despăgubire pentru suprafața de 2105 mp în cuantum de 4.841,5 lei, iar pentru construcție (gard) a fost stabilită valoarea de despăgubire în cuantum de 1.564 lei, proprietar Secarea Simion și Secarea Viorica, precum și valoarea de despăgubire pentru suprafața de 1.555 mp în cuantum de 3.576,50 lei lei, iar pentru construcție (gard) si anexa a fost stabilită valoarea de despăgubire în cuantum de 1.208 lei si 1.140 lei lei, proprietar Stanciu Elena în conformitate cu prevederile din Legea nr.255/2010, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 12.330 lei (12,33 mii lei).
Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/08.08.2019 cu cele două noi poziții aferente imobilelor reprezentate de teren și construcții antemenționate, declanșarea procedurii de expropriere, precum și suplimentarea sumei aprobate inițial prin Hotărârea Guvernului antemenționată cu suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul în cauză.
Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se propune:
a) Aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 cu suma de 12,33 mii lei;
b) Aprobarea completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 cu două poziții noi, respectiv poziția nr. crt. 6481 și nr. crt. 6482 aferente imobilelor reprezentate de teren și construcții;
c) Aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru 2 imobile – reprezentate de teren și construcții, precum și a listei cuprinzând proprietarii imobilelor proprietate privată, în suprafață de 3.660 mp, reprezentând teren, 19 mp reprezentând anexă și 263,64 ml, reprezentând gard, aflate pe raza teritorială a localității Tălmaciu, județul Sibiu și care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1 Sibiu - Boița”, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 și a sumei aferente justei despăgubiri în cuantum total de 12,33 mii lei.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!