Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 15.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, structurată în douăsprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI. O importanță deosebită în cadrul acestei convenții se acordă mijloacelor de salvare. Acestea sunt tratate distinct în Capitolul III al Convenției SOLAS 1974. La regula 20 paragraful 8.1 din acest capitol, se prevede obligativitatea ca plutele de salvare gonflabile să fie supuse, periodic, întreținerii într-o stație de întreținere care trebuie autorizată de Administrație.

Funcție de progresele tehnologice realizate de-a lungul anilor pentru întărirea siguranței și ocrotirea vieții omenești pe mare, MSC, la cea de-a șaizeci și doua sesiune a sa, a propus Adunării OMI adoptarea a o serie de recomandări privind modul de gestionare a activității desfășurate de către stațiile autorizate privind întreținerea plutelor de salvare gonflabile. Aceste recomandări au fost adoptate de către Adunarea OMI prin rezoluția A.761(18) în anul 1993. Structural, rezoluția stabilește responsabilitățile care revin Administrațiilor care autorizează stațiile de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, precum și condițiile pe care aceste stații trebuie să le respecte pentru a fi autorizate. Datorită progresului tehnologic realizat în procedurile de testare aplicabile plutelor de salvare gonflabile, precum și datorită îmbunătățirii standardului lor de siguranță, MSC a adoptat în anul 1996 unele amendamente la respectiva Recomandare, prin Rezoluția MSC.55(66). Prin acele amendamente s-a urmărit creșterea gradului de siguranță a plutelor de salvare gonflabile prin introducerea unor teste suplimentare.

Atât Rezoluția A.761(18) cât și Rezoluția MSC.55(66),  au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) - Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora. Potrivit acestui ordin, autorizarea stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile este confirmată prin emiterea Certificatului pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile de către Autoritatea Navală Română; forma și conținutul acestui certificat corespund modelului prevăzut într-una din anexele la acel ordin.

Ulterior, în anul 2014, prin Rezoluția MSC.388(94), au fost adoptate noi amendamente la respectiva Recomandare. Prin noile amendamente se urmărește creșterea gradului de siguranță a utilizării plutelor de salvare gonflabile, prin obligativitatea înlocuirii elementelor de echipament al plutei, care sunt datate, în momentul reviziei în cazul în care data expirării este anterioară următoarei date de revizie a plutei de salvare.

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a Rezoluției MSC.388(94) și publicarea ei printr–un nou ordin al ministrului, iar, ca măsură conexă, se dispune totodată modificarea trimiterilor din Certificatul pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile la legislația internațională și națională relevantă.

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor- Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!