Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 13.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.05.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Bugetul Societăţii Comerciale ”Informatică Feroviară” S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a fost elaborat având în vedere:

-prevederile art.48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

 -prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere față de realizările anului precedent cu  2,66 %, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 2,36 %, societatea programând încheierea exercițiului financiar cu un profit brut de 772,60 mii lei, mai mare față de cel realizat  al anului 2019 cu 17,86 %.

Veniturile totale, estimate pentru anul 2020, în valoare de 34.533,79 mii lei, indică o creștere față de anul precedent cu 2,66 %. În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 99,24 % iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,76 %.

Veniturile din exploatare vor înregistra o creștere cu 3,27 % față de anul precedent iar veniturile financiare vor înregistra o crestere  de 42,31 % față de același an.

Societatea Comercială ”Informatică Feroviară” S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. își propune  să realizeze cheltuieli totale în anul 2020 în valoare de 33.761,19 mii lei, în creștere cu 2,36 % față de cele preliminate pentru anul 2019. În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere de 99,98 % iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,02 %.

Cheltuielile  de exploatare vor înregistra o creștere cu 2,35 % față de anul precedent iar cheltuielile financiare vor înregistra o creștere de 67,20 % față de același an.

Cheltuielile de natură salarială au fost programate cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.d din Legea nr.5/2020- legea bugetului de stat pe anul 2020 și a reîntregirii acestora, pentru întregul an, 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019 și de  creșterea numărului de personal prognozat la finele anului 2020 față de cel existent la 31.12.2019.

În anul 2020, Societatea Comercială ”Informatică Feroviară” S.A.,a prevăzut un rezultat brut de 772,60 mii lei, mai mare față de cel realizat  al anului 2019 cu 17,86%.

În anul  2019 Societatea Comercială ”Informatică Feroviară” S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. nu a înregistrat plăți restante și pentru  anul 2020 nu programează plăți restante.

Sursele pentru investiții programate pentru anul 2020 sunt în sumă totală de 4.327,80 mii lei și sunt finanțate din surse proprii, respectiv din amortizare.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2020 în valoare de 3.620,90 mii lei  vor fi efectuate atât  pentru a înlocui bunurile  amortizate, uzate fizic și moral  cât și pentru de a le moderniza pe cele existente în strictă legătură cu obiectul principal de activitate al societății.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aparține Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și organelor de conducere ale Societății Comerciale ”Informatică Feroviară” S.A.

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor- Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!