Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 22.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Bugetul Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a fost elaborat având în vedere:

-prevederile art.48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

 -prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului  

 de venituri şi cheltuieli;

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere față de realizările anului precedent cu 17,47%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 17,05%, societatea programând încheierea exercițiului financiar cu o pierdere de 10.340 mii lei, mai mică decât cea realizată în anul 2019 cu 0,37%.

Veniturile totale, estimate pentru anul 2020, în valoare de 504.387 mii lei indică o creștere față de anul precedent cu 17,47%.

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 100% și  vor înregistra o creștere cu 17,47 % față de anul precedent.

Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A., își propune să realizeze cheltuieli totale în anul 2020 în valoare de 514.727 mii lei, în creștere cu 17,05% față de cele preliminate pentru anul 2019.

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere de 100% și vor înregistra o creștere cu 17,05% față de anul precedent.

Cheltuielile de natură salarială au fost programate cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.b din Legea nr.5/2020- legea bugetului de stat pe anul 2020 și a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2019 și a creșterii numărului de persoanl în anul 2019.

În anul 2020, Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A., a prevăzut o pierdere in valoare de 10.340 mii lei, mai mică decât cea realizată în anul 2019 cu 0,37%.

Pentru anul 2020 societatea a elaborat un program cu măsuri concrete și cuantificate pentru reducerea plăților restante și a pierderii pe anul 2020. 

În anul 2019, Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A. ,a înregistrat plăți restante în valoare de 10.852 mii lei, mai mari decât cele programate cu 100%, iar pentru anul 2020 au fost programate  plăți restante în valoare de 7.590 mii lei, cu o reducere de 30% față de cele înregistrate în anul  2019.

Sursele pentru investiții programate pentru anul 2020 sunt în suma totală de 3.440 mii lei și sunt finanțate din surse proprii, respectiv din amortizare.

Cheltuielile pentru investițiile programate în anul 2020 sunt în valoare de 3.440 mii lei și vor fi efectuate pentru investiții noi – achiziție vehicul transport persoane și material, în valoare de 560 mii lei și pentru modernizarea drezinelor pantograf, în valoare de 2.860 mii lei.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aparține Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și organelor de conducere ale Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A.

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor- Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!