Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 30.03.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.04.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Ca urmare a emiterii Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) din Pachetul IV Feroviar - Pilonul Tehnic, respectiv a transpunerii acesteia în România prin Hotărârea Guvernului nr.108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, se asigură condiții uniforme pentru armonizarea autorizației de tip a vehiculelor și/sau a autorizației de introducere pe piață a vehiculelor în Uniunea Europeană și să favorizeze colaborarea dintre toate părțile implicate în procesul de autorizare a vehiculelor.

În temeiul acestei directive, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797.

Acest regulament instituie, aşa cum arată şi titlul, modalităţi practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare, respectiv stabileşte o serie de cerinţe care trebuie respectate de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, autorităţile naţionale de siguranţă din statele membre UE, entităţile de autorizare, administratorii de infrastructură şi solicitanţii de autorizaţie.

În România, responsabilă cu autorizarea vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare, respectiv cu aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 este Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER, în calitate de autoritate naţională de siguranţă, atunci când zona de operare a vehicului este pe căile ferate din România sau părţi ale acesteia, precum şi pentru sprijinirea Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, atunci când aceasta acţionează ca entitate de autorizare.

În acest sens, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română trebuie să emită un Ghid pentru gestionarea emiterii autorizaţiei de tip a vehiculului şi/sau autorizaţiei de introducere pe piaţă a vehiculului, pe care îl publică pe site-ul propriu www.afer.ro/asfr.   

În procesul de autorizare, atunci când este necesar, pentru obţinerea unor dovezi documentare cu privire la compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi căile ferate din România sau părţi ale acesteia, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română emite o autorizaţie temporară unui solicitant pentru utilizarea vehiculului în vederea realizării de teste pe zona de utilizare a acestuia, iar Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – în calitate de administrator a infrastructurii asigură, în mod nediscriminatoriu pentru toţi solicitanţii, condiții pentru desfășurarea acestor teste.

Ca urmare a emiterii acestui proiect de ordin, OMT nr. 744/2013 privind condițiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate inițial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România şi OMT nr. 648/2015 privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România se abrogă.

.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!