Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 25.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

   -  prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;

   - prevederile  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

   - prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

   - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 6,85%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 16,29%, compania programând o pierdere de 392.662,51mii lei.

  Pierderea provine din diminuarea transferurilor alocate pentru întreținerea infrastructurii feroviare pe anul 2020, cu 285.884,00 mii lei față de anul 2019 și din veniturile din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare publice (TUI) pe anul 2020 reduse cu 2,50% față de realizările anului precedent.

În condițiile stării tehnice actuale ale infrastructurii feroviare, compania nu poate programa reducerea cheltuielilor decât la limita asigurării siguranței circulației.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.a din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 precum și a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2019 și preluării unui număr de 105 salariați ca urmare a preluării secțiilor de circulație neinteroperabile.

Plățile restante au fost programate în anul 2020 față de cele înregistrate în anul 2019 cu o reducere cu 30%.Compania a elaborat un program cu măsuri concrete și cuantificate pentru reducerea plăților restante și a pierderii pe anul 2020. 

.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!