Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 18.11.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.11.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune stabilirea atribuțiilor  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor în calitatea de organ de specialitate al administrației publice centrale şi îndeplinirea rolului de autoritate de stat în domeniul transporturilor, al infrastructurii de transport și comunicațiilor.

Prin proiectul de hotărâre se propune stabilirea numărului maxim de posturi, structura organizatorică, numărul secretarilor de stat și numărul  secretarilor generali adjuncți și alte precizări privind funcționarea ministerului.

 Având în vedere prevederile regulamentului (UE)2017/2394 al Parlamentul European și și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului CE nr. 2006/2004, care intră în vigoare la data de 7 ianuarie 2020, Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor fiind autoritatea competenta în domeniu trebuie să îndeplinească următoarele atribuții minime conform articolul 9, alin 3 din regulament.

- Exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, având următoarele competențe:

  1. a) are acces la orice documente, orice date sau orice informații relevante referitoare la o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2394, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;
  2. b) impune oricărei autorități, organism sau agenție publică din țară sau oricărei persoane fizice sau juridice obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2394 și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;
  3. c) efectuează inspecțiile la fața locului necesare și pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală, sau solicită altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informații, date sau documente pe durata necesară și în măsura necesară inspecției; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și înregistrează răspunsurile acestuia;
  4. d) achiziționează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 și de a obține mijloace de probă.
  5. e) realizează orice alte activități necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2394.

- Introducerea competenței Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor de a monitoriza și controla utilizarea și accesul de conținut online, în vederea respectării  Regulamentului Uniunii Europene 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online.

În anexele la proiectul de hotărâre se prevăd unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor precum și cele la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul le are în calitate de acționar.

  

Documente supuse consultării - versiune 8.01.2020
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

AOMR 29.11.2019 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!