Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 12.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000.
ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării în urma unor accidente şi incidente, generate în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului internaţional.
Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice.
Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007).
Ca urmare a activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU la Geneva, pe care România le-a acceptat prin ordine de ministru astfel:
- amendamentele din 2009 şi 2011 prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 466/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iulie 2011,
- amendamentele din 2013 prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 160/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013,
- amendamentele din 2015 şi rectificările la acestea prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 147 din 2 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2015,
- amendamentele din 2017 şi rectificările la acestea prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 409/2017 din 10 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2017,
- rectificările la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/2018 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2018.

Ulterior, au fost adoptate noi amendamente la Regulamentul anexat la ADN. Respectivele amendamente au fost acceptate de părţile contractante la ADN prin aşa-numita procedură de acceptare tacită, în conformitate cu prevederile specifice precizate la art.20 din ADN.
Aceste amendamente sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Date fiind importanţa şi impactul transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare la nivel Uniunii Europene (UE), obligativitatea respectării cerinţelor menţionate în ADN a fost preluată şi în legislaţia UE prin Directiva 2008/68/CE, amendată periodic.
La nivel național, directiva 2008/68/CE a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România.
Legislația națională este actualizată, modificată și completată odată cu amendamentele aplicate sau modificările survenite la nivelul legislației europene sau internaționale.
În acest context, este necesară introducerea în legislaţia naţională a amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la ADN, prevederi incluse în documentul ECE/ADN/45 al CEE-ONU cu modificările, completările şi rectificările aferente care figurează în documentele ECE/ADN/45/Add.1 şi ECE/ADN/45/Corr.1.
De asemenea, CEE-ONU a difuzat și unele rectificări la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2017 (ADN 2017), a căror acceptare de către părțile contractante la ADN se face tot în conformitate cu procedura de acceptare tacită mai sus menționată.
Respectivele rectificări figurează în documentele ECE/TRANS/WP.15/AC.2/64/Add.1 anexa II şi ECE/TRANS/WP.15/AC.2/68 anexa IV şi respectiv anexa V.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa


 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!