Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 08.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transportului naval, elaborează şi promovează normele specifice aplicabile transportului naval, iar prin Autoritatea Navală Română (ANR) – organ tehnic de specialitate din subordinea sa – ministerul îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei.
În atribuţiile ANR intră şi acordarea, reconfirmarea, suspendarea şi anularea brevetelor / certificatelor de capacitate a personalului navigant român, inclusiv a piloţilor maritimi şi organizarea de sesiuni de examene pentru atestarea acestora, precum şi aprobarea programelor de pregătire şi perfecţionare derulate prin centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniu.
Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 07 iulie 1978 (STCW 78) cu amendamentele şi modificările ulterioare, stă la baza pregătirii, atestării şi certificării personalului navigant care concură la siguranţa navigaţiei. Pentru aplicarea Convenţiei sus menţionate statele interesate au fost de acord cu continuarea şi implementarea principiilor Convenţiei şi în consecinţă au fost adoptate:
- Recomandările V-103 din mai 1998 referitoare la standardele de pregătire şi certificare a personalului de dirijare a traficului naval din cadrul serviciilor de Dirijare Trafic Nave emise de Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Mijloacelor de Semnalizare pentru Navigaţie şi a Farurilor (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA).
- Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Maritime Internaţionale A.960 (23) privind pregătirea profesională, certificarea şi procedurile de lucru pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă.

Având în vedere Acordul European care instituie o asociere între România şi Comunitatea europeană, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cât şi prevederile Directivei nr.59/2002 a Parlamentului şi a Consiliului European din 27 iunie 2002 care stabileşte un sistem de informare şi monitorizare a traficului navelor în comunitate au fost emise OMT nr. 728/2003 pentru aprobarea sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră şi ies din apele naţionale ale României şi OMT nr. 335/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă.
Datorită schimbărilor legislative privind activitatea de pilotaj, respectiv intrarea în vigoare a OMT nr. 708/2017 conform căruia serviciul de pilotaj al navelor maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și Brăila (km 175), precum și manevrele de plecare din porturile Sulina, Tulcea, Galați și Brăila se desfășoară în conformitate cu prevederile Convenției de la Belgrad din 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, prin corpul propriu de piloți ai ”Administrației Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galați (AFDJ),
luând în considerare faptul că în perioadele de trafic intens numărul de piloți din cadrul AFDJ angrenați în activitatea de pilotaj este la limita solicitărilor reprezentanților armatorilor,
ținând cont de faptul că media de vârstă a corpului propriu de piloți ai AFDJ este ridicată,
se impune necesitatea reformării, educării şi pregătirii piloţilor maritimi astfel încât AFDJ să poată recruta și școlariza într-un timp mai scurt, fără a scădea calitatea pregătirii, un număr cât mai mare de piloți maritimi aspiranți.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!