Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 27.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.03.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Modalitățile practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor menționat în Directiva (UE) 2016/797 ar trebui să determine reducerea complexității, a duratei și a costului procesului de autorizare a vehiculelor, să asigure condiții uniforme pentru armonizarea autorizației de tip a vehiculelor și/sau a autorizației de introducere pe piață a vehiculelor în Uniune, precum și să favorizeze colaborarea dintre toate părțile implicate în procesul de autorizare a vehiculelor. Pentru a reduce durata și costul procesului de autorizare a vehiculelor, termenele ar trebui să fie practic menținute cât mai scurte posibil.
Pentru a asigura economii de scară și a reduce sarcina administrativă, autorizația de tip a vehiculului ar trebui să permită solicitantului să producă un număr de vehicule conform aceluiași proiect și să faciliteze autorizarea acestora. Tipul de vehicul identifică proiectul care va fi aplicat tuturor vehiculelor ce corespund tipului respectiv. Fiecare tip de vehicul nou ar trebui să urmeze procesul de autorizare, iar tip nou ar trebui creat doar dacă este autorizat.
Pentru a asigura faptul că tipul de vehicul îndeplinește în continuare cerințele, de-a lungul timpului, și că orice modificări aduse proiectului care afectează caracteristicile de proiectare de bază sunt reflectate ca variante și/sau versiuni noi ale tipului de vehicul, ar trebui să se aplice procesul de gestionare a configurației tipului de vehicul. Entitatea responsabilă cu gestionarea configurației tipului de vehicul este solicitantul care a primit autorizația de tip a vehiculului.
În ceea ce privește vehiculele, este necesar să existe un proces de gestionare a configurației limitat la modificările care nu sunt gestionate prin intermediul procesului de gestionare a configurației unui tip de vehicul autorizat.
Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să pună în aplicare modalități sau proceduri interne pentru a asigura îndeplinirea cerințelor procesului de autorizare a vehiculelor.
Pentru a preveni eventuala duplicare a evaluării și pentru a reduce sarcina administrativă și costurile suportate de solicitant, Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să țină seama de acordurile de cooperare și de acordurile multilaterale încheiate în temeiul articolului 21 alineatele (14) și (15) din Directiva (UE) 2016/797, acolo unde este cazul.
Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să înregistreze în cadrul ghișeului unic toate informațiile relevante și motivele documentate care stau la baza deciziei, pentru a justifica deciziile luate în fiecare etapă a procesului de autorizare a vehiculului. Dacă Agenția și agențiile naționale de siguranță dețin propriile sisteme de gestionare a informațiilor în scopul evaluării, ele ar trebui să se asigure că toate informațiile relevante sunt transferate către ghișeul unic, din aceleași motive. Pentru a facilita comunicarea dintre părțile interesate, orientările Agenției și agențiilor naționale de siguranță ar trebui să asigure modalități practice privind comunicările care nu sunt relevante pentru procesul decizional și care, așadar, nu trebuie să fie transmise prin intermediul ghișeului unic.
În cazul în care zona de utilizare avută în vedere pentru tipul de vehicul este limitată la o rețea sau la rețele dintr-un singur stat membru, autorizația este valabilă fără extinderea zonei de utilizare pentru vehiculele care circulă către stații din statele membre învecinate cu caracteristici similare ale rețelelor, atunci când stațiile respective sunt aproape de frontieră. Într-un astfel de caz, solicitantul poate depune la Agenția sau la agențiile naționale de siguranță cererea de autorizație de tip a vehiculului și/sau de autorizație de introducere pe piață a vehiculului. În cazul în care agenția acționează ca entitate de autorizare, ea trebuie să consulte agențiile naționale de siguranță relevante în conformitate cu articolul 21 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/797 și să țină seama de acordurile transfrontaliere relevante.
Vehiculele și tipurile de vehicule vor rămâne autorizate în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, fără a se aduce atingere articolului 21 alineatul (12) și articolului 24 alineatul (3) din directiva respectivă. În cazul reînnoirii sau modernizării respectivelor vehicule, dispozițiile prezentului regulament se vor aplica în conformitate cu articolul 21 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/797.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!