Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 01.10.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.10.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, DGRFP Galați va putea realiza proiectul ”Modernizarea activității vamale în cadrul Biroului Vamal de Interior Constanța și în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea”.
Terenul în suprafață de 10.000 m2 prin amplasare, dimensiuni și dotare tehnico-edilitară îndeplinește cerințele necesare pentru realizarea proiectului mai sus menționat, astfel:
 permite realizarea unui sediu propriu pentru Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea care să înglobeze următoarele construcții și amenajări necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității vamale:
• clădiri cu funcțiuni administrative (spații de birouri, de arhivă, spații pentru depozitarea echipamentelor de control vamal, spații tehnice și dependințe) și de depozitare mărfuri confiscate;
• spațiu (hală) destinat controlului special și supravegheat al mărfurilor și mijloacelor de transport, echipată cu rampe de acces;
• construcții tehnico-edilitare necesare pentru asigurarea utilităților în toate clădirile ce se vor realiza în incinta sediului, precum și pentru asigurarea cerințelor privind siguranța la foc a construcțiilor;
• amenajare platformă destinată pentru efectuarea în condiții de protecție și siguranță a controlului nedistructiv prin scanare cu scaner mobil, situată imediat după zona de acces în incinta biroului vamal;
• amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire, acces printr-un singur punct prevăzut cu sistem de control (barieră), cu posibilitate de cântărire în mers, supraveghere video perimetrală și la intrare;
• căi de acces și circulație în incinta biroului vamal, prevăzute cu zone de staționare, de control și manevră care să asigure fluidizarea și eficiența operațiunilor de control vamal asupra mijloacelor de transport și implicit, reducerea timpilor de staționare.
 să poată fi asigurată interconectarea la infrastructura rutieră a portului Constanța, ținând cont de strategia de dezvoltare a acestuia, astfel încât să fie eliminate blocajele la accesul și ieșirea din biroul vamal.

2. Prin proiectul de act normativ se solicită preluarea terenului în suprafață de 6.012 m2 aflat în domeniul public al statului, care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 455/2008, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, în vederea realizării activităţilor în domeniul administrării infrastructurii portuare.

3. Urmare a aprobării prezentului act normativ se va proceda la rectificarea cărților funciare în sensul înscrierii dreptului de administrare a terenului în suprafață de 6.012 m2 în favoarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, respectiv înscrierii dreptului de administrare a terenului în suprafață de 10.000 m2 în favoarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!