Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 31.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.09.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară suma de 8.932.012,40 lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2. Această valoare reprezintă suma despăgubirilor din Raportul de evaluare nr. 13/4/183/19.02.2018, întocmit de către evaluatori autorizaţi ANEVAR, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie de expropriere rapoartele de evaluare se întocmesc avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator (…) este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici”.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea declanşării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, lista proprietarilor/deținătorilor imobilelor aşa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităţilor administrativ – teritoriale, precum și aprobarea sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighișoara, subsecțiunile : 1. Brașov – Apața si 3. Cața – Sighișoara”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa – judeţul Braşov, pentru unităţile administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara – judeţul Mureş şi pentru unitatea administrativ-teritorială Belin – judeţul Covasna, în valoare totală de 8.932.012,40 lei, pentru un număr total de 1.611 imobile proprietate privată, din care 1.470 imobile terenuri în suprafaţă totală de 1.314.921,00 mp, 28 imobile construcţii în suprafaţă de 4.715,00 mp şi 113 imobile împrejmuire în lungime de 4.304,75 ml, prevăzute în anexa nr. 2.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!