Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 18.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.05.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, încheiat între Societatea „Metrorex” – S.A. şi Societatea „Alstom Transport” – S.A., modificările valorice ale preţurilor unitare care intră în compunerea anuală a preţului mentenanţei, ca efect al aplicării prevederilor contractuale referitoare la actualizare şi revizuire, se vor consemna de către părţi în cadrul unor proiecte de acte adiţionale, care se vor semna ulterior de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., în baza unui mandat acordat prin ordin al ministrului transporturilor, conform reglementărilor în vigoare, în condiţiile în care sumele anuale necesare se încadrează în limitele prevederilor bugetare aprobate anual pentru activitatea de transport de călători cu metroul.
Având în vedere procesul verbal nr. M.04.02.02/101/29.01.2018, încheiat între S.C. Metrorex S.A. şi S.C. Alstom Transport S.A., se propune mandatarea S.C. Metrorex” – S.A. de a semna Actul Adițional la Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, având ca obiect modificarea valorică a prețului unitar care intră în compunerea anuală a preţului mentenanţei, ca efect al aplicării prevederilor contractuale referitoare la actualizare, pentru anul XV contractual, respectiv anul în curs 2018; Prețul unitar este calculat prin actualizarea cu indicele general de inflație pentru anul 2017 așa cum acesta a fost comunicat de către Institutul Național de Statistică, adică 103,32%.
Suma necesară achitării serviciilor de mentenanță care vor fi prestate de S.C. Alstom Transport S.A. în anul 2018 a fost prevăzută în proiectul de BVC al S.C. METROREX S.A. pentru anul 2018, care a fost aprobat prin H.G. nr.225/18.04.2018 și publicat în partea I a Monitorului Oficial nr.349/20.04.2018.
Faţă de cele de mai sus, am elaborat proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societăţii „Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV de contract şi de a semna actul adiţional în acest sens.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

Sedinta plen 

02.07.2018 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!