Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 14.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.05.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere

 

În vederea îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de navigație pe sectorul de Dunăre cuprins între km 845,500 şi km 610, AFDJ a depus pentru finanțare proiectul SWIM (SMART Waterway Integrated Management) prin Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF - Connecting Europe Facility).

Proiectul SWIM a fost aprobat în cadrul Apelului al 2-lea al programului CEF Transport 2015 pentru proiecte multianuale, Obiectivul de finanțare 4 - Apelul specific pentru Fonduri de Coeziune, Prioritatea 1 - Proiecte pre-identificate pe coridoarele rețelei centrale – căi navigabile interioare.       

Finanţarea proiectului SWIM se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei și transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene potrivit prevederilor art. 6 alin (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 /2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

Proiectul prevede pentru sectorul de Dunăre cuprins între porturile Corabia și Calafat realizarea de acțiuni pilot de dragaj capital:

- în zona Portului Corabia,

- în zona punctului critic Bechet,

 - în zona podului Calafat-Vidin.

Pentru realizarea obiectivului proiectului SWIM va fi achiziționat un complex de dragaj fluvial, ale cărui componente vor avea caracteristici constructive și funcționale unitare și va cuprinde:

-              dragă absorbant refulantă, cu cap tăietor tip freză, cu capacitatea de minim 3000 m3/h;

-              navă de asistență tip împingător;

-              șalandă nepropulsată tip hidroclap - 2 bucăți;

-              ponton  acostare - încărcare șalande.

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu un Complex de Dragaj Fluvial a fost avizată în CTE – MT cu Avizul nr. 128/137 din 11.01.2018. 

Valoarea estimată pentru construcția complexului de dragaj fluvial este 52.006.392 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 11.305.00 Euro (la cursul BCE din data de 28.09.2017, 1 euro = 4,6003).  În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

Sedinta plen 

29.05.2018 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!