Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

WhatsApp Image 2022 07 29 at 15.31.01

Astăzi, 12 aprilie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027, lansează apelul de proiecte destinat finanțării investițiilor în suprastructura portuară de încărcare/ descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina (PT/237/PT_P7/OP3/RSO3.1/PT_A16).

Bugetul limită de contractare în cadrul acestui apel este de 126 mil. euro.

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile în cadrul prezentului apel este de 65% (50% FC+ 50% BS), iar 35% - contribuția eligibilă minimă a beneficiarului. Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant şi nu va depăși:
 Funding gap-ul;
 65 % din costurile eligibile ale proiectului fără TVA;
 10.000.000 de euro per întreprindere autonomă.
 10.000.000 de euro per parteneriat indiferent de numărul partenerilor.
Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta suportând o contribuție financiară la finanțarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Astfel, începând de astăzi, operatorii portuari privați - întreprinderi micro, mici, mijlocii sau mari[2] (inclusiv în parteneriat), care desfășoară activități de descărcare, încărcare, transbordare, primire şi expediere a mărfurilor din navă, la navă, în cadrul Porturilor Constanta, Galați si Giurgiu si în porturile situate de-a lungul Canalului Dunăre – Marea Neagră (inclusiv Poarta Alba – Midia – Năvodari), de-a lungul Canalului Sulina sau în porturile din zonele Midia si Mangalia (parte a Portului Constanta) aflate pe TEN-T și care au operat și operează mărfuri în special de natura celor alimentare, bunuri esențiale, pot depune proiecte în cadrul acestui apel.

Apelul este de tip competitiv pentru investițiile în suprastructura portuară de încărcare/ descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina, cu excepția suprastructurii care deservește transportul sau depozitarea de combustibili fosili, cu o finanțare de maximum 10 milioane euro, echivalent lei, per întreprindere autonomă, termenul limită de depunere fiind 25 iunie 2024.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect depus vor viza:

  • Proiecte de tip 1. Echipamente de încărcare/ descărcare/ manipulare mărfuri (instalații portuare de operare, principalele mijloace de transbordare a mărfurilor ce au amplasare de-a lungul frontului de acostare, mijloace auxiliare de transbordare a mărfurilor, cu autonomie sporita și rază mare de acțiune);
  • Proiecte de tip 2. Facilitați de stocare temporară.

Ghidul solicitantului pentru acest apel din cadrul P7 și anexele aferente pot fi consultate aici.

Menționăm faptul că Anexa 4 la Ghidul solicitantului, publicată în data de 8 septembrie, poate fi consultată accesând:

Vă reamintim faptul că pentru toate prioritățile lansate în cadrul PT 2021-2027 cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Pentru noutăți în timp real și informații detaliate despre Programul Transport 2021-2027, vă invităm să urmăriți și accesați www.mt.ro. Precizăm faptul că etapa de evaluare și contractare va începe după încheierea termenului de depunere, informații suplimentare cu privire la calendarul procedurii urmând a fi publicate în timp util.

 

[1] În situația in care solicitanții au beneficiat, pentru același proiect, de ajutor de stat în cadrul unei scheme de ajutor de stat pe cadrul Temporar de Criza, Secțiunea 2.1, acest ajutor se va deduce din valoarea maximă a ajutorului de 10.000.000 euro, prevăzută pentru acest tip de finanțare. În cazul parteneriatului se vor deduce ajutoarele acordate in baza schemei de ajutor menționate anterior.

[2] constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin

Click to listen highlighted text!