Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

In sfera de activitate al Ministerului Transporturilor (M.T.), procesul de diminuare a participatiei statului la societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea sa, prin toate metodele prevăzute de legislaţia în vigoare, cat si cel de urmarire a modului de indeplinire de catre cumparatori a obligatiilor asumate prin contractele incheiate vizează  în principal:

  • finalizarea transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societatilor comerciale din domeniul infrastructurii rutiere rămase în portofoliu
  • transferul dreptului de proprietate asupra unor pachete de acțiuni deținute la societatile comerciale din portofoliu, ca urmare a angajării acestor proiecte în fața organismelor financiare internaționale
  • realizarea listării pe piața de capital a acțiunilor unor societăți comerciale din portofoliul M.T., în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  • urmarirea derularii clauzelor contractuale pentru privatizarile realizate în anii anteriori din domeniul infrastructurii rutiere si infrastructură şi transport naval.

 

Având în vedere punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la derularea unor proiecte privind listarea pe piata de capital a actiunilor unor companii nationale care functioneaza sub autoritatea M.T., cat si la vanzarea prin mecanisme ale pietei de capital a unor pachete reziduale de actiuni gestionate de M.T., la societati comerciale din domeniile infrastructurii si transportului aerian şi cel naval.
 
Cu caracter permanent, vor continua si se vor perfectiona activitatile derulate in domeniul administrarii participatiilor statului la societatile/companiile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea ministerului. Diminuarea participatiei statului la societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea M.T. se va realiza prin utilizarea principalelor metode prevazute de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
a) vanzarea de actiuni;
b) majorarea de capital social prin aport de capital privat;
c) combinatii ale metodelor prevazute la lit. a) si b).

 

Transferul proprietatii in domeniul privat se poate realiza si prin vanzarea de active apartinand societatilor comerciale.
Vânzarea actiunilor gestionate de M.T. se va realiza prin metode prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
a) oferta publica;
b) metode de vanzare specifice pietei de capital;
c) negociere;
d) licitatie cu strigare sau in plic;
e) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-d).


Cadrul legal privind privatizarea societatilor comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor este asigurat, in principal, de urmatoarele acte normative:

  • Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare; - descarcare
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr.44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare; - descarcare
  • Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare; - descarcare
  • Hotararea Guvernului nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii; - descarcare
  • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. - descarcare

 

Ministerul Transporturilor coordoneaza intregul proces de administrare a participatiilor statului, reorganizare, restructurare, privatizare si postprivatizare a companiilor / societatilor nationale, a filialelor acestora, precum si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea sa si aflate in portofoliul sau.
 
In aplicarea actelor normative in vigoare din domeniul privatizarii si in scopul realizarii strategiei de privatizare, la nivelul Ministerul Transporturilor este constituit Comitetul pentru Privatizare, care isi desfasoara activitatea conform competentelor si atributiilor stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!