Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Word Art13

În urma ședinței Guvernului desfășurată astăzi, 29 noiembrie 2023, au fost aprobate, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, mai multe hotărâri care vizează realizarea investițiilor în infrastructura rutieră.

Astfel, au fost aprobate sumele necesare pentru realizarea exproprierilor pentru obiective de investiții precum:

  • lucrarea de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu – Pitești” – secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, (exproprieri necesare pentru realizarea ”Ecoductului Călinești”)
  • lucrarea de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ - secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0 + 000-km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)"

Pentru realizarea ”Ecoductului Călinești” situat pe „Autostrada Sibiu – Pitești” – secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, trebuie expropriată o suprafață de teren de 14.143 mp, aferentă unui număr de 2 imobile proprietate privată, care se află pe raza localității Racovița din județul Vâlcea.

În același timp trebuie expropriați 14.108 mp ce aparțin proprietății publice a statului și 20.405 mp din cadrul localității Racovița din județul Vâlcea. În acest sens, actul normativ detaliază în anexe lista imobilelor aferente acestor suprafețe.

Valoarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este de 114.400 lei iar suma este alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’’, articolul 56.50 „Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021 - 2027”.

În cazul obiectivului de investiții ”Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ - secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0 + 000-km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)" a fost aprobată exproprierea a 1.193 imobile, în suprafață totală de 3.410.333 mp teren, situate pe raza localităților Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești, Miercurea Nirajului, din judeţul Mureș.

Suma necesară exproprierii imobilelor proprietate privată  este de 13.898.130 lei și se alocă bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01” Transporturi”, subcapitolul 03 Transport rutier, Titlul 61 “Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, articolul 61.06 "Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR".

Tot astăzi, Executivul a adoptat o hotărâre prin care sunt aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ”Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț - Secțiunea II: Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195”, judeţul Mureș, județul Harghita și județul Neamț.

Potrivit actului normativ pentru realizarea celor peste 159 km vor fi cheltuiți 37.482.387.000 lei (inclusiv TVA).

Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, respectiv Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!