Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

 

 

Guvernul a adoptat joi, 13 septembrie a.c., la propunerea Ministerului Transporturilor, Ordonanța de Urgență care modifică și completează acte normative din domeniul construcțiilor ce reglementează recepțiile lucrărilor.


Astfel, se vor putea da în circulație sectoare, loturi, secțiuni sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, dacă acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.


Actul normativ completează art.37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un nou alineat respectiv alin. (23) și art. 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, respectiv alin. (11), astfel încât prin excepție MT va avea propriul regulament privind recepția construcțiilor, desprins din legea 343/2016.
Prin prezentul act normativ se urmărește:


• crearea unui cadru legal pentru proiectele de infrastructură de transport care acoperă toate categoriile de lucrări specifice
• eliminarea blocajelor în implementarea proiectelor şi accelerarea punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii, inclusiv pe loturi/secţiuni/sectoare / părți/obiecte din cuprinsul autorizaţiei de construire, înainte de finalizarea tuturor lucrărilor din contract
• reducerea riscurilor financiare asociate implementării proiectelor de investiţii în infrastructura naţională de transport
• accelerarea conectării reţelei naţionale de transport rutier şi feroviar la reţeaua trans-europeană de transport
• îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei
• reducerea nivelului de poluare a mediului înconjurător

 

Potrivit prevederilor de până acum, lucrările de construcții autorizate se considerau finalizate dacă erau realizate toate elementele prevăzute în autorizația de construire și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Astfel, era imposibilă recepționarea pe loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, care fac parte din proiecte complexe pentru care s-a emis o singură autorizație de construire, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.


Actul normativ elimină disfuncționalitățile existente în implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes național din domeniul rutier și feroviar ca obiective de utilitate publică.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!