Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

WhatsApp Image 2022 07 29 at 15.31.01

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII, în parteneriat cu SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAŞI (Partener 1), SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN (Partener 2), SPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAŢI (Partener 3), SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA (Partener 4) şi SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA (Partener 5),  implementează proiectul „Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care utilizează fluide medicale”, cod SMIS 155487, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea siguranței pacienților în cadrul a 5 spitale aflate în rețeaua sanitară din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în scopul gestionării crizei sanitare cauzate de virusul SARS COV-2 și similare, ce vizează protejarea sănătății populației și dezvoltarea serviciilor publice de sănătate prin modernizarea și extinderea infrastructurii electrice, a instalațiilor pentru sisteme anti incendiu și alarmare, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructurii de fluide medicale.

Rezultate așteptate:

- Creșterea capacităților de distribuție a fluidelor medicale, pentru Spitalele CF Iași, CF Drobeta, CF Galați si CF Simeria;

- Creșterea capacităților sistemelor de alimentare si distribuție cu energie electrică, echipamente și accesorii, pentru Spitalele CF Iași, CF Drobeta, CF Galați si CF Simeria, CF Cluj;

- Creșterea capacității sistemelor si instalațiilor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, pentru Spitalele CF Drobeta, CF Galați si CF Simeria;

- Creșterea capacităților sistemelor de ventilare, pentru Spitalele CF Iași, CF Galați;

- Creșterea capacității sistemelor si instalațiilor de detectare, semnalizare în cazul depășirii concentrației maxim admise de oxigen în atmosferă, pentru Spitalele CF Galați si CF Simeria;

- 1 UIP funcțional format din 27 experți din partea Solicitantului și ai partenerilor ( CF IAȘI, CF Drobeta Turnu Severin, CF Cluj Napoca, CF Galați, CF Simeria);

- Documentații tehnice pentru avizarea lucrărilor de intervenție/studiu fezabilitate/ expertizare pentru Spitalele CF Iași, CF Drobeta, CF Galați, CF Simeria, CF Cluj;

-1 serviciu privind informarea si promovarea proiectului realizat în baza planului de informare și publicitate:

- 2 Comunicate de presă

- 5 panouri temporare

- 5 panouri permanente

- 400 autocolante

- 1 Contract de audit financiar pentru auditul proiectului;

- 1 Contract de consultanță pentru implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 40.326.742,51 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT EU este de 39.222.435,91 lei.

Data începerii proiectului: 01.07.2021.

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Municipiul Bucuresti, România, Str. Dinicu Golescu nr. 38, județul Bucuresti, cod postal 010873

Click to listen highlighted text!