Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA, numit potrivit  Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/13.02.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România - S.A. şi înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021,  ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări şi completări și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Statutului C.N.I.R. SA aprobat prin H.G. nr. 864/2021, s-a întrunit în ședința, legal și statutar constituită,  în data de 19.09.2023, la ora 09.00 la sediul companiei, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București.

Ședința a fost legal constituită, având cvorumul necesar.

După aprobarea ordinii de zi, s-a adoptat prezenta:

H o t ă r â r e

  1. Consiliul de Administrație avizează Grila de salarizare a C.N.I.R. S.A., revizuită conform Hotărârii nr. 17/07.09.2023 a Consiliului de Administrație, solicitând conducerii executive efectuarea unor corecturi de formă.
  2. Consiliul de Administrație hotărăște elaborarea unei alte variante de Buget de venituri și cheltuieli al C.N.I.R. S.A. pentru anul 2023, pe baza unui număr estimat de 63 angajați in primul an de activitate, urmănd ca aceasta nouă varianta de buget să fie discutată într-o viitoare șsedință a Consiliului de Administrție, organizată de îndată.
  3. Consiliul de Administrție hotarăște amânarea punctului referitor la aprobarea criteriilor de selectie pentru procedura de recrutare director general / financiar, respectiv: rapoarte initiale, planuri de selectie, profiluri personalizate, matrici, formulare, anunturi, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,, urmănd ca documentele refăcute ca urmare a discuțiilor purtate cu firma de recrutare să fie prezentate in cadrul C.N.R. pentru a fi recomandate în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație.
  4. Consiliul de Administrație ia act de informarea Directoruui General interimar cu privire la stadiul operaționalizării C.N.I.R. S.A. .

Președinte Consiliul de Administrație C.N.I.R. S.A.

Marius Sorin Ovidiu Bota

Click to listen highlighted text!