Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA, numit potrivit  Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/13.02.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România - S.A. şi înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021,  ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări şi completări și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Statutului C.N.I.R. SA aprobat prin H.G. nr. 864/2021, s-a întrunit în ședința, legal și statutar constituită,  în data de 07.09.2023, la ora 09.00 la sediul companiei, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București.

Ședința a fost legal constituită, având cvorumul necesar.

După aprobarea ordinii de zi, s-a adoptat prezenta:

H o t ă r â r e

  1. Consiliul de Administrație hotaraste amanarea avizarii Bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.I.R. S.A. aferent anului 2023 pentru o sedinta ulterioara, avand in vedere propunerea membrilor Consiliului de Administratie de refacere a Grilei de salarizare a C.N.I.R. S.A., in vederea reducerii cheltuielilor cu salariile si rediscutarea Grilei de salarizare in cadrul Comitetului de Nominalizare si Remunerare.
  2. Consiliul de Administrație hotaraste amanarea aprobarii criteriilor de selectie pentru procedura de recrutare director general / financiar in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, pentru o sedinta ulterioara, avand in vedere propunerea membrilor Consiliului de Administratie de modificare a documentelor elaborate de expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane, propunerile de modificare urmand a fi transmise oficial pana luni, 11.09.2023, catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Președinte Consiliul de Administrație C.N.I.R. S.A.

Marius Sorin Ovidiu Bota

Click to listen highlighted text!