Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 10.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

În conformitate cu prevederile art. 361 alin. (1) şi art. 288 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare, după caz, a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ - S.A. de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării după caz.  

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Braşov sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe aferente staţiilor de cale ferată Astra, Miercurea Sibiului,  propuse pentru disponibilizare datorită lucrărilor de desfiinţare şi reparaţie a liniilor de cale ferată, reconfigurarea dispozitivului de linii, respectiv a suspendării activităţii de triere.  Mijloacele fixe în cauză fac parte din categoriile Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, interoperabile, Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabile, respectiv Triajul de reţea Braşov, linii interoperabile şi sunt 2 podeţe şi  6 aparate de cale (schimbătoare). Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanţa sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe ca urmare a diminuării activităţii de trafic, scăderii eficienţei funcţionării şi închiderii unor staţii sau halte de cale ferată. Mijloacele fixe în cauză fac parte din categoriile Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile, neinteroperabile respectiv Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile şi reprezintă instalaţii, invertori statici, circuite de cale electronice, grupuri electrogene, posturi de transformare, linii de contact, celule electrice şi clădiri/cabine, aflate în stare avansată de degradare, nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi nu mai pot fi utilizate. Iniţierea actului normativ pentru trecerea construcţiilor din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, sunt rezultatul unei analize a aspectelor de ordin tehnic, economic şi funcţional privind starea tehnică a acestora, precum şi a efortului financiar considerabil necesar repunerii în funcţiune, întrucât avariile şi degradările existente au caracter evolutiv şi agravant, iar prin intervenţii nu se pot corecta viciile specifice uzurii fizice, menţinerea în funcţiune a construcţiilor nu se mai justifică din punct de vedere economic şi funcţional.

În anexa la proiectul de act normativ sunt prezentate datele de identificare ale mijloacelor fixe exclusiv terenuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale C.F. Braşov şi Constanţa.

Menţionăm faptul că, scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe nu afectează circulaţia feroviară pe liniile de circulaţie aferente proiectului.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!