Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 04.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

În cadrul politicii comune a Uniunii Europene privind transporturile au fost adoptate o serie de măsuri suplimentare pentru creştere a securităţii transporturilor maritime. O preocupare continuă este de a reduce accidentele maritime în care au fost implicate nave de pasageri şi care s-au soldat cu pierderi grele de vieţi omeneşti. De asemenea, persoanele care utilizează în Uniunea Europeană navele de pasageri trebuie să se bazeze pe un nivel ridicat de securitate precum şi pe un sistem adecvat de informare care faciliteză operaţiunile de căutare şi salvare, atunci când se impune.

Ţinând cont de importanţa transportului maritim de pasageri, a fost instituit un nivel de securitate minim comun pentru navele de pasageri care navighează în Uniunea Europeană şi crearea unui sistem adecvat de informare, prin adoptarea Directivei nr. 98/41/EC din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi ale statelor membre și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 188, din data 02.07.1998. Directiva nr. 98/41/EC a fost transpusă în România prin OMLPTL nr. 731/2001 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 353 din 30/06/2001.

Ulterior Directiva nr. 98/41/EC din 18 iunie 1998 a fost amendată prin Directiva nr. 2002/84/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 ce amendează Directivele privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave, fapt ce a determinat în legislaţia românească abrogarea OMLPTL nr. 731/2001 prin OMTCT nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006.

În anul 2017, ca urmarea a înregistrării progreselor tehnologice semnificative din ultimii 17 ani în materie de comunicare şi de stocare a datelor privind circulaţia navelor, şi de asemenea introducerea mai multor sisteme de raportare obligatorie pentru nave de-a lungul coastelor europene, au dus la necesitatea modificării Directivei nr. 98/41/EC prin adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliulu Uniunii Europene a Directivei nr. 2017/2109 din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 315, 30.11.2017.

Informaţiile referitoare la persoanele aflate la bordul navei prevăzute de Directiva 98/41/EC cu amendamentele ulterioare, trebuie să fie raportate în interfaţa electronică unică, care permite ca datele să fie uşor de accesat în eventualitatea unei situaţii de urgenţă sau a unui accident pe mare. Numărul de persoane aflate la bordul navei poate fi raportat în interfaţa electronică unică prin mijloace tehnice corespunzătoare sau ca alternativă raportate prin intermediul Sistemului de Identificare Automată.

Progresele făcute în ceea ce priveşte dezvoltarea interfeţei electronice unice de raportare va servi pe viitor la trecerea la o interfată europeană unică.

Având în vedere că pentru deplina conformitate a prevederilor OMTCT nr. 218/2006 cu prevederile Directivei nr. 2017/2109 din 15 noiembrie 2017 este necesară modificarea articolelor cuprinse în ordin precum şi completarea cu unele articole noi, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, prin care se modifică şi se completează OMTCT nr. 218/2006.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi maritime româneşti, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!