Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 20.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.01.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei de 144,30 mii lei necesară despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 80 de imobile, în suprafață totală de 27.099 mp, în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 144,30  mii lei aferentă imobilelor, reprezentând terenuri cu sau fără investiții, prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de Hotărâre a Guvernului, rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna ianuarie 2019 de către evaluatorul autorizat Ing. Ioan PALICI membru atestat ANEVAR, având legitimația nr. 14961, valabilă pe anul 2019, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ale Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1) aprobarea amplasamentului care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 - km 254+315”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre

2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de de utilitate publică de interes național „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 - km 254+315”.

3) aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza localităților Boița și Tălmaciu din județul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 144,30 mii lei pentru un număr de 80 de imobile, în suprafaţă totală de 27.099 mp, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!