Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 23.10.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.11.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Prin Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 iulie 2019), au fost aduse anumite modificări legislației naționale privind inspecția tehnică periodică. În art. III la Lege a fost prevăzută obligativitatea actualizării în 90 de zile de către Ministerul Transporturilor a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1.

                În consecință, scopul principal al elaborării acestui ordin este acela de a corela prevederile din OMTCT nr. 2.133/2005 cu modificările introduse prin Legea nr. 152/2019 referitoare la inspecția tehnică periodică a tractoarelor și a mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări.

                Cu această ocazie au fost actualizate și prevederile referitoare la legislația privind protecția datelor personale prin introducerea referirii la Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în locul referirii la Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (care a fost abrogată prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date).

În contextul elaborării actului normativ au fost verificate și implicațiile asupra OMTCT nr. 2.133/2005 a Rectificării la Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 219 din 22 august 2019; a fost constatat că această rectificare nu afectează textele de transpunere din legislația națională.

Pentru simplificarea accesului la profesia de inspector tehnic a solicitanților care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă „Ingineria transporturilor”, specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului”, în urma analizei legislației privind învățământul superior, a programelor analitice specifice disciplinelor de studiu aferente acestei specializări, precum și a discuțiilor purtate cu reprezentanți ai mediului universitar și ai Alianței Academice în Ingineria Autovehiculelor și Transporturilor (organism constituit în cadrul Societății Inginerilor de Automobile din România), au fost introduse anumite modificări, în limitele permise de Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE, în anexa 71 la reglementări, cu privire la aplicarea cerințelor referitoare la competența profesională și experiența profesională pentru  acești solicitanți.

                De asemenea, pentru clarificarea modului de aplicare a prevederilor Reglementărilor RNTR 1, au fost efectuate anumite reformulări în anexele 1, 2, 21, 4 și 5 la reglementări care nu au adus însă nicio modificare de fond a Reglementărilor RNTR 1, fiind reformulări de natură editorială.

 

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!