Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 22.10.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.11.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

În anul 2013 a fost aprobat Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND 525-2013 de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine cu nr. 289 din data de 17.06.2013 şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr.2170 din data de 18.06.2013. După aprobare, reglementarea tehnică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395/01.07.2013.

                Acest normativ a stat la baza întocmirii documentaţiei de achiziţie a activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă, acord cadru pentru iernile 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 respectiv 2016-2020.

                În Normativ, la art. 22 alin. (3) se stipulează că: „Pentru reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi administratorul drumului va acţiona pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0 - 8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu, etc). Materialele antiderapante (cantităţile şi locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în planul operativ pe timp de iarnă, urmând ca acestea să fie folosite numai acolo unde nu pot fi asigurate materialele chimice.

                Inca din 2013, din diferite cauze (constrangeri bugetare, neachizitionarea instalațiilor de preparare a materialelor degivrante, consum excesiv de sare în iarna 2017-2018 care a dus la degradarea extinsă sub formă de gropi pe întreaga rețea de drumuri naționale/autostrăzi, cu consecințe directe asupra fondurilor pentru activitatea de întreținere), și până în prezent, în fiecare iarnă s-au emis Ordine privind completarea reglementării tehnice ”Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND 525-2013“ aprobat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine                   nr. 412/13.09.2013 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2981/24.09.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 614/2.10.2013,  Partea  I, prin care la art. 22 după alin. (3) a fost introdus alin. (4) care precizau că "se poate acţiona, ca variantă alternativă, cu nisip în completare la cantitatea de sare necesară pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor naționale / autostrăzilor și pentru protejarea rețelei de la acțiunea de distrugere a acestora".

Facem precizarea că la această dată, Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin cele 7 (șapte) direcții regionale de drumuri și poduri pe care le are în administrare are în derulare acorduri cadru care au ca obiect întretinerea curentă pe timp de iarna 2016-2020, în conformitate cu actuala reglementare tehnică “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013”.

Având în vedere cele mentionate, supunem spre aprobare Ordinul pentru modificarea alineatului (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.289/2.170/2013, astfel:

               

”Art.22 - (4) În iarna 2019-2020, pe drumurile publice aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., se poate acţiona, ca variantă alternativă, cu nisip în completare la cantitatea de sare necesară pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor naționale / autostrăzilor și pentru protejarea rețelei de la acțiunea de distrugere a acestora. Condițiile de acționare, precum și tehnologia de aplicare, inclusiv cantitățile de materiale, se stabilesc prin decizie a Directorului General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., astfel încât traficul pe drumurile naționale și autostrăzi să se desfășoare în condiții de siguranță iar sistemul rutier, inclusiv dispozitivele de colectare și evacuare a apelor pluviale să fie exploatate în siguranță și să își păstreze caracteristicile tehnice și funcționale existente, fără să sufere degradări în urma acționării cu materialele utilizate.”

 

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!