Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 09.09.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.09.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Noul act normativ stabilește în principal următoarele aspecte:
1. Obligațiile Consiliului Județean Tulcea, în calitate de autoritate locală competentă, de a stabili:
- categoriile de persoane care beneficiază de serviciul public;
- rutele pe care se desfășoară serviciul public;
- orarul și frecvența curselor;
- tarifele aferente serviciului public;
2. Obligațiile Ministerului Transporturilor în ceea ce privește organizarea serviciului public de transport persoane pe căile navigabile interioare între localitățile din Delta Dunării și Municipiul Tulcea, denumit în continuare serviciul public;
3. Principiile care stau la baza organizării serviciului public, conform prevederilor Regulamentului;
4. Obligațiile Ministerului Transporturilor în ceea ce privește derularea serviciului public;
5. Modalitatea de stabilire a compensației acordate prestatorului serviciului public, în conformitate cu Anexa la Regulament;
6. Obligațiile prestatorului serviciului public pentru a beneficia de compensație.
Având în vedere faptul că serviciul de transport fluvial în Delta Dunării și pe căile navigabile interioare pentru locuitorii zonei se regăsește în anexa la OUG nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu art. III alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, tarifele aferente serviciului public stabilite de Consiliul Județean Tulcea sunt supuse avizării de către Ministerul Finanțelor Publice și nu de către Oficiul Concurenţei, astfel cum este prevăzut în actul normativ în vigoare.
Serviciul public se atribuie prin procedură competitivă de atribuire, conform legislației specifice privind achizițiile publice și se elimină posibilitatea încredințării acestuia în mod direct unui anumit transportator autorizat.
Din cauza caracterului de rezervaţie naturală şi caracteristicilor mediului acvatic, impropriu pentru dezvoltatea şi întreţinerea unei reţele de drumuri locale, legătura cu şi între localităţile Deltei Dunării este posibilă numai pe căile navigabile interioare, astfel că prin noul act normativ se introduce norma conform căreia Consiliul Județean Tulcea stabilește mărfurile de strictă necesitate pe care prestatorul le poate transporta cu titlu gratuit.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!