Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 12.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Normativul feroviar stabilește cerințele generale, cerințele specifice, cerinţele tehnice, tipurile de revizii și reparații planificate, normele de timp pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate, lucrările minimale executate în cadrul reviziilor și reparațiilor planificate la drezinele pantograf și drezinele macara.
Prevederile prezentului normativ feroviar se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviari pentru activitatea de reparație vehicule feroviare.
La baza actualizării prezentului normativ feroviar au stat, în principal, următoarele considerente:
- necesitatea existenţei unui normativ feroviar care să stabilească condiţiile concrete pentru tipurile de revizii și reparații planificate precum și a normelor de timp pentru efectuarea reviziilor planificate, a lucrărilor minime executate la reviziile și reparațiile planificate la drezinele pantograf și drezinele macara;
- necesitatea actualizării și respectării standardelor și reglementărilor europene aflate în vigoare;
- prevederile prezentului normativ elaborat trebuie să fie în conformitate cu legislația, normativele și reglementările naționale în vigoare;
- prin elaborarea acestui normativ feroviar se asigură un cadru unitar absolut necesar în care care să fie reglementate activităţile de revizii și reparații planificate precum și normele de timp pentru efectuarea reviziilor planificate, a lucrărilor minime executate la reviziile și reparațiile planificate la drezinele pantograf și drezinele macara.
La actualizarea prezentului normativ feroviar s-a ținut seama de prevederile standardelor şi reglementărilor aflate în vigoare, care sunt menţionate în anexa la normativul feroviar „Documente de referință”;

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa


 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!